Leefbaar 3B grijpt in bij wachttijd sociale woningbouw

Met het indienen van de motie “wachttijd sociale huurwoning” wilde de fractie van Leefbaar 3B klip en klaar aangeven dat de grens niet alleen is bereikt, maar fors is overschreden. Met de ongelofelijk lange gemiddelde wachttijd van meer dan 50 maanden en een extreem lage slaagkans (1.4%) om als Lansingerlander in één van de eigen dorpen een sociale woning te huren, moet het snel anders! De wachttijd zal links of rechtsom fors omlaag moeten.

Fractievoorzitter Don van Doorn gaf in zijn betoog aan dat Leefbaar 3B zonder twijfel erg blij is met alle succesvolle regionale samenwerkingsverbanden, maar dat Lansingerland op het gebied van wonen in een situatie is gekomen die niet langer kan en mag worden geaccepteerd. Don van Doorn riep de gehele raad op zich achter deze motie te scharen en het college de opdracht te geven alle sturingsinstrumenten in beeld te brengen en daarbij aan te geven in welke mate wij aan die knoppen kunnen draaien of nieuwe instrumenten bedenken om de wachttijd naar beneden te brengen.

Wat de fractie van Leefbaar 3B betreft mogen alle grenzen opgezocht of verlegt worden. Als het college op dit terrein net zo succesvol zal worden als bij het verkopen van bedrijventerreinen, dan gaat de toekomst er voor de woningzoekende Lansingerlanders ook goed uitzien. Speciale dank gaat uit naar de mede-indieners van onze motie: VVD, CDA, CU en PvdA. Lees meer

Soap standplaatsen Berkel centrum nog niet ten einde

Met een raadsbreed aangenomen motie op 28 maart 2019 werd wethouder Kathy Arends (VVD) verzocht om uiterlijk vóór het zomerreces met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen voor het probleem met de standplaatsen in Berkel centrum, waaronder de bloemenkraam van Steentjes.

Het is een slepende kwestie, waar veel commotie over is. Over een week begint het in de motie genoemde zomerreces en de raadsleden waren nog steeds niet geïnformeerd over een op handen zijnde oplossing. Daarom is er tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag door Leon Hoek (WIJ Lansingerland) en Marjolein Gielis (Leefbaar 3B) een extra agendapunt ingebracht voor deze kwestie. lees meer

Gaat de woningbouw op Wilderszijde nu eindelijk van start?

Het ziet er naar uit dat de start van de bouw van de eerste woningen de nieuwbouwwijk Wilderszijde in 2021 echt van start gaat. De raad werd tijdens een uitgebreide beeldvormende avond geïnformeerd over het te maken Masterplan Wilderszijde.

Wilderszijde heeft al een hele ontwikkeling meegemaakt. Er zou er een grote plas komen met luxe woningen aan de oevers van de plas. Maar zo’n 20 jaar geleden sprak het Rijk daar z’n veto over uit. Zo’n plas is vanwege de vele vogels te gevaarlijk voor landende en opstijgende vliegtuigen bij vliegveld Zestienhoven. In 2005 is een Masterplan vastgesteld, dat in 2008 leidde tot een bestemmingsplan Wilderszijde. En toen brak de financiële crisis uit. Gebouwd werd er nauwelijks meer.

De woningbouw op Wilderszijde is niet van de grond gekomen en in 2011 in de ijskast gezet. In 2017 ging het economisch weer goed. De ontwikkeling Wilderszijde werd opnieuw opgepakt en nu wordt een nieuw Masterplan opgesteld. lees meer

Lokale partijen zijn geen eendagsvliegen

Tot de dag van vandaag doen landelijke partijen er alles aan om de opkomst van lokale partijen waaronder Leefbaar 3B te remmen. In deze weerstand komen barsten, omdat men zich ook realiseert dat 30% van de Nederlandse kiesgerechtigden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen elke keer weer op een lokale partij stemt.

Deze steun van de inwoners aan lokale partijen vraagt ook een door-vertaling, van invloed bij organisaties die de gemeentebelangen behartigen bij de Tweede Kamer en de regering. Een organisatie, die bij de regering aan tafel zit, is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De afgelopen zes jaar is een verandering in belangstelling te zien voor de vertegenwoordiging van lokale partijen binnen het VNG bestuur en de VNG commissies. lees meer

Goede dienstverlening gemeente belangrijk voor inwoners

foto: Freek J. Zijlstra

foto: Freek J. Zijlstra

De raadscommissie Algemeen Bestuur heeft uitgebreid over de “Visie op Dienstverlening” gesproken. In 2018 sprak de gemeenteraad uitvoerig over de noodzakelijke aanpak om de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken en de daarbij behorende taak voor de ambtelijke organisatie. Voorop moet staan het klantgedreven denken en handelen richting inwoners, instellingen en bedrijven van Lansingerland.

Dit is ook waar Leefbaar 3B grote waarde aan hecht en is zelfs één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma. Fractievoorzitter Don van Doorn constateerde namens Leefbaar 3B tevreden dat de gemeente Lansingerland op de goede weg is om het huidige rapportcijfer van de inwoners een 6,9 te verbeteren naar minimaal een 8. lees meer

Visie “Lansingerland Duurzaam” – Betaalbaar, haalbaar en uitvoerbaar

Het kabinet heeft op 28 juni het Klimaatakkoord gepresenteerd en een paar dagen later werd in het gemeentehuis de Visie “Duurzaam Lansingerland” besproken door de leden van de raadscommissie Ruimte.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk gaf het college een compliment voor hoe deze visie is opgeschreven. In het Klimaatakkoord van het Rijk staan de bouwstenen voor de Klimaatwet en allerlei maatregelen gepresenteerd. Er is aangegeven op welke manieren in 2030 de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 bijna moet zijn gehalveerd (49%) en in 2050 de CO2 uitstoot in Nederland 95% minder ten opzichte van 1990. lees meer

Bewoners bepalen de bijzondere plekken van Expo Lansingerland

Leefbaar 3B is blij met de brede visie van het stuk Expo Lansingerland. Van een concreet plan is nog geen sprake. Het is een visie voor kunst en erfgoed in de openbare ruimte. De inwoners van Lansingerland kunnen zelf ideeën aangeven voor kunstuitingen in de openbare ruimte. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich vindt dat dit veel voordelen heeft, want nu kunnen de inwoners er zelf invulling aan geven. (Omdenken)

Verhalen van vroeger of van kort geleden zitten in de hoofden van veel inwoners van Lansingerland en die mogen, nee die moeten eigenlijk, verteld worden en kunnen aanleiding zijn dat om een kunstwerk een specifieke plek in de openbare ruimte te plaatsen. Een bestaand voorbeeld is het kunstwerk de Visch in het winkelcentrum van Berkel, waar vroeger de vissen zwommen in het Oostmeer.

In de hal van het gemeentehuis ligt tot en met 18 juli een grote kaart van Lansingerland met een oppervlakte van 16 m2. Bij deze Lansingerland-kaart kunnen inwoners hun verhaal vertellen, droom plekken aanwijzen en tips delen. lees meer

Jongerencentrum Pecto’s wordt multifunctioneel buurtgebouw in Bleiswijk

In februari 2019 schreef Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer al dat er goede hoop was dat het Pecto’s gebouw aan de Götzenhainsingel in Bleiswijk behouden zal blijven voor de jeugd van Bleiswijk en niet zal worden verkocht.

In de commissievergadering van 4 juli 2019 werd de brief besproken waarin de hoopvolle samenwerking tussen zowel de Stichting Pecto’s als Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland is aangekondigd. Ook is een indicatie gegeven van de verbouwingskosten, die nodig zijn om het gebouw multifunctioneel en duurzaam te maken. Na de zomer komt het college van B&W met een meer gespecificeerd kostenplaatje. Daarnaast komt wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) dan met een onderbouwd verhaal over de beoogd maatschappelijke effecten door het gebouw voor de jeugd open te houden.