Stem Lijst 1 Leefbaar 3B

Verkiezingscampagne nadert einde
De verkiezingscampagne 2018 van Leefbaar 3B is aan de laatste dagen voor de verkiezing van de gemeenteraad begonnen.
Woensdag 21 maart zijn de stemlokalen open van 07:30 uur tot 21:00 uur. ( locaties stembureaus)

Veel kandidaten van Leefbaar 3B hebben de afgelopen week tijdens het flyeren met inwoners gesproken. Ook zaterdag 17 maart was Leefbaar 3B op straat. Met harde oostenwind en een gevoelstemperatuur van -12oC was het wel afzien. Maar alle mensen die graag de inwoners van Lansingerland in de gemeenteraad willen vertegenwoordigen, waren toch op straat. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op wat er in Lansingerland gebeurt.

Afgelopen donderdag was in het gemeentehuis een laatste verkiezingsdebat, waarbij Leefbaar 3B lijsttrekker Simon Fortuyn uiteraard ook aanwezig was. Het debat werd georganiseerd door RTV Rijnmond en RTV Lansingerland en stond onderleiding van Ruud de Boer (RTV Rijnmond) en Cornel van der Heijden (RTV Lansingerland). Over vier onderwerpen is gedebatteerd.

Vliegveld
Leefbaar 3B is tegen verdere uitbreiding van de geluidshinder van het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport. Heel bijzonder was dat de VVD, in tegenstelling tot hun opstelling in de afgelopen raadsperiode, nu wel voorstander is van uitbreiding van het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport. Daar zullen heel veel inwoners van Lansingerland niet blij mee zijn.

Woningbouw
Leefbaar 3B vindt dat inwoners van Lansingerland en met name jongeren, die zijn opgegroeid in Lansingerland, voorrang moeten krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Er moeten in Lansingerland meer sociale huurwoningen worden gebouwd.

Leefbaar 3B vindt dat 20% van alle woningen sociale huurwoningen moeten zijn. Dat zijn woningen die maximaal een huur hebben van € 710 per maand en in Lansingerland door 3B Wonen worden verhuurd.

Daarnaast zijn er in Lansingerland veel te weinig woningen met een huur tussen de € 710 en € 850 à € 900 per maand. Dat is voor de groep inwoners waarvan het inkomen te hoog is voor een sociale huur en te laag om een huis met hypotheek te kunnen kopen. Zij vallen in Lansingerland tussen wal en schip. Leefbaar 3B wil dat er meer woningen gebouwd gaan worden met een huur tussen de € 710 en € 850 à € 900 per maand.

In Lansingerland staan nog ruim 5.000 te bouwen woningen in de planning en groeit daarmee het aantal inwoners naar ongeveer 75.000. Tussen neus en lippen door gaf de lijsttrekker van de PvdA in het debat aan dat er in Lansingerland zeker nog 10 à 15.000 woningen gebouwd kunnen worden. Dat betekent dat Lansingerland dan naar meer dan 100.000 inwoners gaat. Daar zit bijna niemand op te wachten.

Nieuwe rijksweg A16 Rotterdam
Het tracébesluit tot het aanleggen van de weg is in Den Haag genomen. Simon Fortuyn gaf aan dat er gelukkig na veel gelobby € 115 miljoen meer beschikbaar is gekomen voor extra maatregelen. In het Lage Bergse Bos komt daardoor de weg als een half verdiepte tunnel te liggen en op andere plaatsen langs de weg zijn extra geluidsmaatregelen genomen.

Aandelen Eneco
Leefbaar 3B vindt dat de aandelen van Eneco moeten worden verkocht. Dat door verkoop het groene karakter van Eneco zou verdwijnen ligt niet in de lijn der verwachtingen. De koper zal juist Eneco willen kopen vanwege dat groene karakter. Van de opbrengst kan Lansingerland een behoorlijk deel van de schuld aflossen.

Stem Lijst 1 Leefbaar 3B

Verkiezingscampagne Leefbaar 3B draait op volle toeren

Politieke markt op Melanchthon Bergschenhoek
Leden van Leefbaar 3B zijn veel op straat te vinden om de standpunten van Leefbaar 3B uit te dragen.
Daarnaast waren er afgelopen week twee verkiezingsdebatten en een scholenbijeenkomst met een politieke markt op Melanchthon Bergschenhoek, waarbij Machiel Crielaard en Paul Kersting voor Leefbaar 3B, de lijst 1 van Lansingerland, als jongste kandidaat-raadsleden aanwezig waren.

Iedere partij kreeg gedurende 5 minuten de mogelijkheid om zich plenair aan de leerlingen te presenteren. De invulling was aan ons zelf. Wij hebben onze standpunten voor jongeren belicht en na het inleidend praatje ons campagnefilmpje laten zien.  Ze werden beiden met luid applaus ontvangen.

      

 

Verkiezingscampagne Leefbaar 3B draait op volle toeren – Woondebat

Woondebat
Het woondebat, waarin Jan Pieter namens Leefbaar 3B heeft aangegeven dat alle inwoners van Lansingerland, dus ook de jongeren opgegroeid in Lansingerland, met voorrang een sociale huurwoning kunnen huren.

Er zijn in Lansingerland veel te weinig woningen met een huur tussen de € 710 en € 850 per maand. Dat is de groep inwoners die tussen wal en schip vallen. Hun inkomen is te hoog voor een sociale huur en te laag om een huis met hypotheek te kunnen kopen.
#5 Leefbaar 3B wil dat er meer woningen worden gebouwd in de sociale huursector (3B Wonen) en aanzienlijk meer woningen bouwen in de vrije sector met een huur van maximaal € 850 per maand.

RTV Lansingerland lijsttrekkers debat met Leefbaar 3B, VVD en D66
Leefbaar 3B lijsttrekker Simon Fortuyn heeft in dit debat een aantal belangrijke #punten uit het verkiezingsprogramma naar voren gebracht. lees meer

Leefbaar 3B: De partij van de Veiligheid

Leefbaar 3B heeft zich de gehele raadsperiode bekommerd over de veiligheid in Lansingerland en niet alleen nu tijdens de verkiezingsperiode.

Helaas is in de afgelopen raadsperiode onnodig veel vertraging opgelopen voor de uitvoering van de Leefbaar 3B motie “Toezicht en Handhaving”. In deze motie wordt de samenwerking tussen buurttoezicht, dorpsboa’s, jongerenwerk en de politie gestimuleerd en het aantal ogen en oren ten behoeve van de veiligheid vergroot. Criminelen moeten weten dat daardoor de politie veel effectiever op kan treden en dat er geen ontkomen meer aan is in Lansingerland.

“Buurttoezicht Lansingerland jaagt op groep straatrovers” is krachtige taal, waarmee inwoners van Lansingerland in de ogen van Leefbaar 3B woordvoerder Jan van der Laan, op het verkeerde been worden gezet. Buurttoezicht bestaat uit vrijwilligers die in verschillende wijken buurtwachten genoemd worden omdat zij op verschillende moment buiten surveilleren. In de Edelsteenwijk bestaat Buurttoezicht uit bewoners die op straat en in hun directe woonomgeving de ogen en oren openhouden. Hier wordt niet actief gesurveilleerd, maar wel zijn er een aantal actieve bewoners die op meldingen direct reageren. lees meer

Stem woensdag 21 maart Leefbaar 3B Lijst 1

Stem woensdag 21 maart Simon Fortuyn Leefbaar 3B Lijst 1

 

Maandagavond 5 maart Woon Debat in gebouw Rehoboth

Maandagavond 5 maart organiseert de Huurdersvereniging Lansingerland, in het kader van de verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart, een debat tussen de aan de verkiezing deelnemende politieke partijen. Voor Leefbaar 3B neemt gemeenteraadslid Jan Pieter Blonk deel aan het debat.

Naar verwachting zal alles betreffende woningbouw, huurmogelijkheden voor jongeren en senioren, hoeveelheid sociale huurwoningen, kopen, levensloopbestendige woningen en de woonomgeving aan bod komen.

Plaats: Gebouw Rehoboth, Wilhelminastraat 2 Berkel en Rodenrijs

Inloop: Vanaf 18:45 uur

Start:   19:30 uur

Stempas in uw brievenbus

Ga 21 maart naar het Stemlokaal en Stem Lokaal op Leefbaar 3B Lijst 1 – Simon Fortuyn.

Zaterdag 3 maart heeft elke inwoner van 18 jaar en ouder van de gemeente Lansingerland twee stempassen in de brievenbus gekregen. Een blauwe stempas voor de verkiezing van de gemeenteraad en een gele stempas voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Elk stemlokaal is op woensdag 21 maart van 07:30 uur tot 21:00 uur open.

Zonder een stempas kunt u niet stemmen. Dus bewaar de stempassen goed en ga 21 maart stemmen. lees meer

Veel meer klachten RET

Met deze kop stond in het AD van 1 maart een artikel betreffende grieven over bus en de metro E lijn. Uit het jaarverslag 2017 van het OV Loket blijkt dat de verdubbeling van het aantal klachten bij de RET is toe te schrijven aan de bus naar Hoek van Holland en de zomerdienstregeling op de metro E lijn (RandstadRail).

Het OV Loket is de landelijke ombudsman voor het openbaar vervoer.

Juist over deze twee onderwerpen heeft u eerder op deze site kunnen lezen hoe Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk met het drama van de Hoekse Lijn en de zomerdienstregeling van metro E bezig is geweest. lees meer