Inwoners Lansingerland praten mee over Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B

Afgelopen woensdag hebben inwoners van Lansingerland in het gemeentehuis hun mening kunnen geven over het voorgestelde Verkiezingsprogramma 2018-2022 van Leefbaar 3B.  Zij hebben tijdens de bijeenkomst en via mail wijzigingsvoorstellen gedaan.

Het verkiezingsprogramma heeft de voor Leefbaar 3B bekende naam “Samen maken we het Leefbaar” met daar aan toegevoegd “Betrouwbaar Betrokken Bereikbaar.”

De door het bestuur van Leefbaar 3B ingestelde schrijversgroep, die de afgelopen twee maanden het concept verkiezingsprogramma heeft opgesteld, is nu de wijzigingsvoorstellen aan het verwerken in een nieuwe versie van het programma. Het verkiezingsprogramma wordt dit najaar in de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B vastgesteld.

De lijsttrekker van Leefbaar 3B is wethouder Simon Fortuyn. Hij heeft in de Ledenvergadering van afgelopen september de benoeming tot lijsttrekker aanvaard. In de Algemene Ledenvergadering van 13 december wordt de gehele kieslijst vastgesteld en dan is bekend welke kandidaten voor Leefbaar 3B op welke plaats op de kieslijst staan.

Praat mee over het Verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B

Inwoners van Lansingerland kunnen samen met leden van Leefbaar 3B woensdagavond 18 oktober 2017 meepraten over het ontwerp verkiezingsprogramma.

Leefbaar 3B vindt het belangrijk dat inwoners van Lansingerland hun oordeel kunnen geven over het ontwerp verkiezingsprogramma. Zij kunnen wijzigingen voorstellen.

De bijeenkomst vindt plaats op;
Datum: Woensdag 18 oktober 2017
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: Gemeentehuis Lansingerland
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via jpb@leefbaar3b.nl
Na aanmelding wordt het ontwerp verkiezingsprogramma via e-mail toegestuurd.

Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018-2022

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een Gemeenschappelijk Regeling die namens 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 15 burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. De voorzitter van Veiligheidsregio is de burgemeester van Rotterdam.

Voor de periode van 2018-2022 heeft de VRR een beleidsplan gemaakt met veel nieuw ontwikkelingen en investeringen, waaronder de voorbereiding op nieuwe vormen van crises, de investering in brandpreventie, cybersecurity en cyber resilience (weerstandvermogen tegen cyberaanvallen), informatiemanagement en de specialisatie in bestrijding van brand in hoge flats. lees meer

Themabijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein (ASD) over Inclusieve samenleving

“Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen.”

Deze thema-avond, bezocht door  Leefbaar 3B duo-raadslid Nicole Lengkeek van  commissie samenleving, ging over het VN verdrag voor rechten van personen met een handicap. lees meer

Praat mee over Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B

Inwoners van Lansingerland kunnen samen met leden van Leefbaar 3B woensdagavond 18 oktober 2017 meepraten over het ontwerp verkiezingsprogramma.

Bestuur en fractie van Leefbaar 3B vinden het belangrijk, voordat het verkiezingsprogramma door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld, inwoners van Lansingerland in de gelegenheid te stellen om te reageren of mogelijk wijzigingen voor te stellen van het ontwerp verkiezingsprogramma. lees meer

Huize Sint Petrus blijft open

Door het in de Tweede Kamer genomen bezuinigingsbeleid in de zorg worden bewoners en familie geconfronteerd met onmenselijke consequenties. Immers, door landelijke wetgeving worden zorginstellingen, zoals Laurens, gedwongen om demente inwoners van Huize Sint Petrus te verhuizen naar een andere locatie en hen uit de voor hen zo belangrijke vertrouwde omgeving weg te halen. Helaas zijn zowel de inwoners, de zorginstellingen als de gemeenteraad niet bij machte om de bezuinigingen terug te draaien.

Nadat er dreigde dat Huize Sint Petrus zou moeten sluiten, heeft de gemeente op uitstekende wijze geacteerd om huize Sint Petrus te redden. De gemeenteraad zal deze redding moeten bezegelen met een jaarlijks terugkerend bedrag van € 87.000 aan extra WMO budget. In de raadscommissie Samenleving bleek hier een meerderheid voor te zijn.

Wederom een volle tribune met bezorgende (klein)kinderen van de huidige bewoners. Zij vroegen om actie richting de directie van Laurens, die verzuimt goed en tijdig te communiceren. Verder uitten zij grote zorg inzake de aanwezigheid van ondeskundig (tijdelijk) personeel als bezuinigingsmaatregel.

Ondanks de wens van de (klein)kinderen gaat de gemeenteraad daar niet over en is dat echt de eindverantwoordelijkheid van de directie van Laurens. Desgevraagd zegde de wethouder toe om binnen haar mogelijkheden de directie hierop aan te spreken.

 

Wéér geen goed plan voor De Snip in Bleiswijk

Tijdens de commissievergadering begon Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer met de diep teleurstellende vaststelling, dat het college niet aan de voorwaarden van de meerderheid van de raad heeft voldaan, door te komen met een voldragen en levensvatbaar plan voor De Snip. Wat er nu voor ligt is volstrekt onvoldoende, verkoop van De Snip onder de voorwaarden.
De toekomst van De Snip blijft daardoor voorlopig nog mistig en onzeker. Lees hier het rapport

Leefbaar 3B was tegen de verhuizing van de bibliotheek uit De Snip en was als enige fractie tegen het amendement om vooruitlopende op een goede bestemming van De Snip de Bibliotheek te laten vertrekken uit De Snip. Het dreigement van de initiatiefnemers van “Behoud ’t Web” om per direct te stoppen als de raad geen groen licht zou geven, leidde tot knikkende knieën. Op goed geluk werd in juni gedroomd over een bruisende herbestemming van De Snip en de bibliotheek mocht verhuizen. lees meer

Meerderheid raad Lansingerland wil aandelen Eneco verkopen

“Wij zijn niet over een nacht ijs gegaan en hebben ons vanaf begin augustus voorbereid op dit debat”, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer aan. Leefbaar 3B heeft zich uitgebreid laten adviseren door financiële experts en heeft de argumenten van voor- en tegenstanders heel goed afgewogen. Leefbaar 3B wil de aandelen verkopen. De waarde van de aandelen Eneco die de gemeente Lansingerland bezit ligt, afhankelijk van de marktwaarde, tussen de € 60 en € 90 miljoen.

De kernvraag die voorligt is: “Draagt aandeelhouderschap in Eneco bij aan de uitvoering en realisering van de publieke taak.” lees meer