Lansingerland kiest vrijwilligers van het jaar

Vrijwilligersprijzen 2017 uitgereikt

De winnende vrijwilligers van het jaar in de categorieën Individueel, Groep en Sport zijn maandagavond 8 januari in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Burgemeester Pieter van de Stadt reikte de prijzen uit. Iedereen namens Leefbaar 3B van harte gefeliciteerd.

Vrijwilliger van het jaar
De vrijwilliger van het jaar 2017 is Cornel van der Heiden geworden. Cornel is vrijwilliger bij RTV Lansingerland. De jury roemt zijn bijzondere talent en oordeelt dat Cornel in staat is tot het verbinden van organisaties en partijen. Hij heeft veel kennis in huis en zet zich als coördinator op alle fronten samen met de andere vrijwilligers al jaren in om mooie radioprogramma’s te maken. Kortom; een jongere vrijwilliger die in een paar jaar heel veel voor elkaar heeft gekregen binnen de vrijwilligersorganisatie RadioTV Lansingerland, waarvoor hij zich “grenzeloos” inzet.

Vrijwilligersorganisatie van het jaar
De vrijwilligersorganisatie van het jaar 2017 is de Stichting Vluchtelingenwerk geworden. De jury is onder de indruk van de persoonlijke verhalen die waren toegevoegd bij de aanmelding. Daaruit blijkt duidelijk hoe betrokken de vrijwilligers zijn en hoe belangrijk de ondersteuning is die zij bieden. De ondersteuning is breed en is er onder meer op gericht dat de vluchtelingen in de gemeente maatschappelijk hun weg vinden naar zorg, opleiding en werk.

Sportvrijwilliger van het jaar
De sportvrijwilliger van het jaar 2017 is Abdel Afalah geworden voor zijn bijzondere verdiensten voor voetbalvereniging BVCB. Abdel Afalah is al 25 jaar als vrijwilliger actief binnen BVCB. Zo geeft hij training, coacht hij bij wedstrijden en is hij scheidsrechter (coördinator). De jury staat versteld van de veelzijdigheid aan activiteiten die Abdel uitvoert bij BVCB. Zijn tomeloze en langdurige inzet heeft er toe geleid dat Abdel Afalah is gekozen tot de Sportvrijwilliger 2017.

Hondenbelasting inzetten voor bestrijding overlast hondenpoep

In de (social) media regent het klachten over de overlast van hondenpoep. Het staat al jaren in de ergernis top 3 in Nederland. In tegenstelling tot een aantal politieke lokale partijen in Lansingerland, die de hondenbelasting willen afschaffen, heeft Leefbaar 3B een andere mening. In het verkiezingsprogramma 2018 -2022 van Leefbaar 3B staat dat de inkomsten van de hondenbelasting volledig moeten worden ingezet voor voorzieningen, zoals meer uitren-velden, uitbreiding van het aantal afvalbakken en het regelmatig legen en schoonmaken van de afvalbakken moeten ervan worden betaald. Ook de kosten van handhaving en inzet voor gedragsverandering van de eigenaren van de honden worden ervan betaald. Dit alles om er voor te zorgen dat de ergernis over hondenpoep fors kan afnemen. Het is goed te realiseren dat de honden er niets aan de overlast kunnen doen. De eigenaren moeten hun gedrag aanpassen en de hondenpoep op ruimen. In Lansingerland geldt een opruimplicht voor hondenpoep. lees meer

De beste wensen voor een gezond en mooi 2018

Het bestuur, de wethouder en de fractie van Leefbaar 3B wensen u een gezond en voorspoedig 2018 toe.

Ook in het nieuwe jaar staan we weer voor u klaar.

2018

Warme en gezellige Kerstdagen

Fractie, wethouder en bestuur van Leefbaar 3B wensen u en uw dierbaren hele warme en gezellige kerstdagen en een Gelukkig en gezond 2018.
Tot ons volgende bericht op 14 januari 2018. (u  kunt ons wel zien op de Kerstfilm)

https://

 

 

Betaalt Lansingerland mee aan drama Hoekse Lijn?

Leefbaar 3B heeft bij monde van Jan Pieter Blonk in de gemeenteraad aan het college van Lansingerland vragen gesteld over de ombouw van het oude spoor tussen Rotterdam en Hoek van Holland naar metrolijn. De kosten lopen uit de hand. Een overschrijding van € 90 miljoen (24%) op de € 373 miljoen die voor de ombouw tot metrolijn is uitgetrokken.

De € 373 miljoen wordt betaald door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waarin Lansingerland een van de 23 deelnemende gemeenten is. Op haar beurt krijgt de Metropoolregio dit geld weer van het Rijk via de Brede Doeluitkering (BDU).

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever, projectuitvoerder en dus eindverantwoordelijk.
De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg heeft beloofd de extra kosten door de fouten van Rotterdam te zullen betalen. Hij gaf ook aan: “Maar sommige kosten verdelen we over de gemeenten in de Metropoolregio, daarover zijn we in gesprek.” De Rotterdamse wethouder zegt dus dat ook Lansingerland daar aan moet meebetalen.

Er zijn niet alleen problemen met financiële overschrijdingen, maar ook met de ingebruikname van de metrolijn. Deze stond gepland voor september 2017. Dat werd niet gehaald. Toen werd het februari 2018 en nu is aangegeven dat het december 2018 wordt. lees meer

Gratis VOG voor vrijwilligers

ChristenUnie, D66, VVD en Leefbaar 3B hebben samen een motie ingediend om de aanvraag van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers gratis te maken.

Vrijwilligers hebben voor verschillende functies een VOG nodig. Zo’n VOG is wenselijk bij vrijwilligerswerk met mensen in een afhankelijkheidsrelatie. Op dit moment is er een landelijke regeling voor het gratis verstrekken van een VOG aan vrijwilligers, die werken met kinderen en/ of mensen met een verstandelijke beperking. In het regeerakkoord is opgenomen dat “Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie voortaan een gratis Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aanvragen.” Op dit moment kost een VOG voor vrijwilligers, die niet met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken € 41,35. Dit kan leiden tot hoge kosten aan VOG’s voor vrijwilligersorganisaties. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in haar ledenbrief van 24 oktober 2017 aangegeven dat het aan gemeenten zelf is om eventueel gratis VOG’s te verstrekken aan vrijwilligers.

De fracties van ChristenUnie, D66, VVD en Leefbaar 3B vinden het niet goed dat de kosten voor de aanvraag van een VOG voor vrijwilligers een belemmering zou zijn voor het doen van vrijwilligerswerk.

De raad heeft de motie unaniem aangenomen. Dat betekent dat bij de begroting 2019 de legesverordening en tarieventabel 2019 zo wordt aangepast dat een VOG voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie gratis zal zijn.

Vertrek gemeentesecretaris

Afgelopen raadsvergadering stond er een motie van afkeuring aan het adres van wethouder Fortuyn op de agenda. De motie was ingediend door Partij Neeleman en betrof het uitspreken van afkeuring over het niet voeren van juist personeelsbeleid met betrekking tot de voormalige gemeentesecretaris, de kosten van ruim een half miljoen euro en het negatieve aanzien hierdoor naar de inwoners van Lansingerland.

Vooral vanuit de VVD, WIJ en PN werd de wethouder het vuur aan de schenen gelegd over dit onderwerp. Dit ging vooral over de communicatie en het gevoerde proces rond het vertrek van de gemeentesecretaris.

Het college gaf bij monde van wethouder Simon Fortuyn het volgen de aan:
“Wij onderkennen en betreuren de onduidelijkheid in onze communicatie op dit dossier. Dat moet echt beter in de toekomst. Wij hebben het hier over een ingewikkeld proces waarbij we in onze communicatie steeds een zorgvuldige afweging moesten maken tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaar en de informatiebehoefte van de raad en onze inwoners. Dit proces en de onduidelijkheid daarover heeft te lang heeft geduurd.
Wij kunnen ons daarom de boosheid en verontwaardiging bij mensen, hier in dit huis en daarbuiten, voorstellen. Juist vanwege de spagaat tussen de wet bescherming persoonsgegevens en de open communicatie over het proces, hebben we verschillende gesprekken gevoerd met inwoners in het gemeentehuis. Helaas heeft het nog tot 6 december geduurd voordat we met de brief naar buiten konden komen en een einde konden maken aan de speculaties in de media. lees meer

Verkiezingsprogramma en de Kieslijst Leefbaar 3B vastgesteld

In de druk bezochte algemene ledenvergadering van Leefbaar 3B is woensdagavond 13 december de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 vastgesteld. Ook het Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B 2018 – 2022 is, na enkele aangenomen wijzigingsvoorstellen, door de ledenvergadering vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma heeft een bekende titel: “Samen maken we het Leefbaar” met als nieuwe ondertitel “Betrouwbaar Betrokken Bereikbaar.”

Door op deze link te klikken gaat u naar het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B.

Na vaststelling van het verkiezingsprogramma heeft de algemene ledenvergadering de kieslijst vastgesteld. Op de kieslijst staan de kandidaat-raadsleden van Leefbaar 3B. Op nummer 1 staat wethouder Simon Fortuyn. Hij is al in september door de algemene ledenvergadering benoemd tot lijsttrekker. Nu is ook de rest van de kieslijst bekend. Er staan in het totaal 25 namen op de lijst. Er zijn kandidaten bij die op dit moment in de raad zitten, maar er zijn ook nieuwe gezichten. Een mooie lijst met zowel nieuwe als ervaren kandidaten.

Door op deze link te klikken gaat u naar de kieslijst van Leefbaar 3B.

De leden, het bestuur en de fractie van Leefbaar 3B zullen zich extra inspannen om net als in 2010 en 2014 een goed resultaat neer te zetten bij de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 21 maart 2018.