Leefbaar 3B wenst iedereen een fijne zomer

Fractie en bestuur van Leefbaar 3B wensen iedereen een hele fijne zomer.

Het raadswerk ligt nu even stil. Er zijn geen raads- en commissievergaderingen. In september zijn weer vergaderingen gepland. De wekelijkse nieuwe info op de site van Leefbaar 3B ligt even stil tot begin september.

 Niet alle raadsleden van Leefbaar 3B zijn in deze zomermaanden met vakantie. Het is dus altijd mogelijk Leefbaar 3B raadsleden in deze zomerperiode te bereiken via mail en telefoon.

 

Leefbaar 3B wil grondig onderzoek drugsmisbruik in Lansingerland

Leefbaar 3B wil grondig onderzoek naar drugsmisbruik in Lansingerland. Dit was de reactie van Leefbaar 3B op de motie “overlast door lachgas” van de ChristenUnie. Natuurlijk ziet ook Leefbaar 3B dat het gebruik van lachgas in Lansingerland toeneemt en dat er op straat, ten koste van onze jongeren, veel geld wordt verdiend aan deze handel.

€ 5 per ballonnetje is nauwelijks een financiële drempel te noemen en het product is bij wet niet eens verboden. Al met al een uiterst lastige situatie om op te kunnen handhaven.

Leefbaar 3B stelt dan ook vast dat, naast alle regelgeving die er al is, een extra regeltje in de APV dit groeiende probleem niet gaat oplossen. Daar is veel meer voor nodig. Woordvoerder Don van Doorn stelde namens de Leefbaar 3B fractie voor om de handreiking van het TRIMBOS instituut te omarmen. Lees meer

Visie “Lansingerland Duurzaam” vastgesteld

De gemeenteraad heeft de visie “Lansingerland Duurzaam” vastgesteld. Er ligt een hele goede visie hoe we in Lansingerland om zullen gaan met duurzaamheid.

Ten opzicht van de oorspronkelijk tekst heeft de raad twee wijzigingen aangebracht. Op voorstel van Leefbaar 3B is in de visie opgenomen dat de gemeente zich maximaal zal inspannen om de uitstoot van CO2 in 2030 in onze gemeente fors te hebben verminderd. Het wijzigingsvoorstel van D66, dat er ook in onze gemeente snellaadstations en parkeerlaadstations met hoge capaciteit moeten komen, heeft Leefbaar 3B mede ingediend.

Het is belangrijk dat die faciliteiten in Lansingerland aanwezig zijn. Naar verwachting zal de komende jaren twee à drie jaar er een sterke stijging van het aantal elektrische auto’s zijn. Er komen tweedehands elektrische auto’s op de markt en elektrische auto’s in het goedkope segment dienen zich aan. Deze snellaadstations zullen dan heel erg nodig zijn om de druk op het aantal laadpalen in de woonstraten te verlichten. In financiële zin zal de gemeente geen rol spelen. Wel zal de gemeente de markt helpen bij het vinden van geschikte locaties en het verlenen van de omgevingsvergunning. Lees Meer

Leefbaar 3B grijpt in bij wachttijd sociale woningbouw

Met het indienen van de motie “wachttijd sociale huurwoning” wilde de fractie van Leefbaar 3B klip en klaar aangeven dat de grens niet alleen is bereikt, maar fors is overschreden. Met de ongelofelijk lange gemiddelde wachttijd van meer dan 50 maanden en een extreem lage slaagkans (1.4%) om als Lansingerlander in één van de eigen dorpen een sociale woning te huren, moet het snel anders! De wachttijd zal links of rechtsom fors omlaag moeten.

Fractievoorzitter Don van Doorn gaf in zijn betoog aan dat Leefbaar 3B zonder twijfel erg blij is met alle succesvolle regionale samenwerkingsverbanden, maar dat Lansingerland op het gebied van wonen in een situatie is gekomen die niet langer kan en mag worden geaccepteerd. Don van Doorn riep de gehele raad op zich achter deze motie te scharen en het college de opdracht te geven alle sturingsinstrumenten in beeld te brengen en daarbij aan te geven in welke mate wij aan die knoppen kunnen draaien of nieuwe instrumenten bedenken om de wachttijd naar beneden te brengen.

Wat de fractie van Leefbaar 3B betreft mogen alle grenzen opgezocht of verlegt worden. Als het college op dit terrein net zo succesvol zal worden als bij het verkopen van bedrijventerreinen, dan gaat de toekomst er voor de woningzoekende Lansingerlanders ook goed uitzien. Speciale dank gaat uit naar de mede-indieners van onze motie: VVD, CDA, CU en PvdA. Lees meer

Soap standplaatsen Berkel centrum nog niet ten einde

Met een raadsbreed aangenomen motie op 28 maart 2019 werd wethouder Kathy Arends (VVD) verzocht om uiterlijk vóór het zomerreces met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen voor het probleem met de standplaatsen in Berkel centrum, waaronder de bloemenkraam van Steentjes.

Het is een slepende kwestie, waar veel commotie over is. Over een week begint het in de motie genoemde zomerreces en de raadsleden waren nog steeds niet geïnformeerd over een op handen zijnde oplossing. Daarom is er tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag door Leon Hoek (WIJ Lansingerland) en Marjolein Gielis (Leefbaar 3B) een extra agendapunt ingebracht voor deze kwestie. lees meer

Gaat de woningbouw op Wilderszijde nu eindelijk van start?

Het ziet er naar uit dat de start van de bouw van de eerste woningen de nieuwbouwwijk Wilderszijde in 2021 echt van start gaat. De raad werd tijdens een uitgebreide beeldvormende avond geïnformeerd over het te maken Masterplan Wilderszijde.

Wilderszijde heeft al een hele ontwikkeling meegemaakt. Er zou er een grote plas komen met luxe woningen aan de oevers van de plas. Maar zo’n 20 jaar geleden sprak het Rijk daar z’n veto over uit. Zo’n plas is vanwege de vele vogels te gevaarlijk voor landende en opstijgende vliegtuigen bij vliegveld Zestienhoven. In 2005 is een Masterplan vastgesteld, dat in 2008 leidde tot een bestemmingsplan Wilderszijde. En toen brak de financiële crisis uit. Gebouwd werd er nauwelijks meer.

De woningbouw op Wilderszijde is niet van de grond gekomen en in 2011 in de ijskast gezet. In 2017 ging het economisch weer goed. De ontwikkeling Wilderszijde werd opnieuw opgepakt en nu wordt een nieuw Masterplan opgesteld. lees meer

Lokale partijen zijn geen eendagsvliegen

Tot de dag van vandaag doen landelijke partijen er alles aan om de opkomst van lokale partijen waaronder Leefbaar 3B te remmen. In deze weerstand komen barsten, omdat men zich ook realiseert dat 30% van de Nederlandse kiesgerechtigden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen elke keer weer op een lokale partij stemt.

Deze steun van de inwoners aan lokale partijen vraagt ook een door-vertaling, van invloed bij organisaties die de gemeentebelangen behartigen bij de Tweede Kamer en de regering. Een organisatie, die bij de regering aan tafel zit, is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De afgelopen zes jaar is een verandering in belangstelling te zien voor de vertegenwoordiging van lokale partijen binnen het VNG bestuur en de VNG commissies. lees meer

Goede dienstverlening gemeente belangrijk voor inwoners

foto: Freek J. Zijlstra

foto: Freek J. Zijlstra

De raadscommissie Algemeen Bestuur heeft uitgebreid over de “Visie op Dienstverlening” gesproken. In 2018 sprak de gemeenteraad uitvoerig over de noodzakelijke aanpak om de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken en de daarbij behorende taak voor de ambtelijke organisatie. Voorop moet staan het klantgedreven denken en handelen richting inwoners, instellingen en bedrijven van Lansingerland.

Dit is ook waar Leefbaar 3B grote waarde aan hecht en is zelfs één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma. Fractievoorzitter Don van Doorn constateerde namens Leefbaar 3B tevreden dat de gemeente Lansingerland op de goede weg is om het huidige rapportcijfer van de inwoners een 6,9 te verbeteren naar minimaal een 8. lees meer