Nieuwe voorzitter en nieuw logo Leefbaar 3B

De nieuwe voorzitter van Leefbaar 3B is Dave Salomons.
Hij nam het voorzitterschap over van Patra Steehouwer, die tijdens de Algemene Ledenvergadering in het zonnetje werd gezet voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor Leefbaar 3B heeft gedaan. Met name in de twee jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing van maart vorig jaar is Leefbaar 3B, mede door haar inzet, de grootste fractie in de raad gebleven en nu met negen zetels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur is afgelopen donderdagavond ook weer op sterkte gebracht met de aanstelling van twee nieuwe bestuursleden.
▪Jean-Paul Meuldijk. In de raadsperiode 2014-2018 was Jean-Paul wethouder in Capelle a/d IJssel voor Leefbaar Capelle. Op dit moment is hij raadslid in Capelle a/d IJssel en werkt hij bij de          gemeente Krimpen a/d IJssel. In oktober komt hij in Lansingerland wonen.
▪ Patrick van der Veld. In de periode 2002-2008 was Patrick raadslid in de Rotterdamse deelgemeente Charlois voor Leefbaar Rotterdam. Hij woont in Bleiswijk en werkt als advocaat in                      Rotterdam.

Nieuw logo
De ledenvergadering heeft ook een nieuw logo vastgesteld. Er was een keuze uit vier ontwerpen. Deze is gekozen. Het grote verschil met het oude logo is, dat de kleur oranje er in gebracht is.

Station Lansingerland-Zoetermeer feestelijk geopend

Ruim 12 jaar na de eerste plannen heeft afgelopen vrijdagmiddag de officiële opening van station Lansingerland-Zoetermeer plaatsgevonden. Het station is geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven en de burgemeesters Pieter van de Stadt (Lansingerland) en Charlie Aptroot (Zoetermeer).

Op het station komen trein, RandstadRail (HTM tram 4), RET bussen 170 (snelle busverbinding naar metrostation Rodenrijs) en 173 (de bus door Bleiswijk en Bergschenhoek naar metrostation Rodenrijs) samen. Bij het station dat in Lansingerland ligt tegen de grens met Zoetermeer aan is veel parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Vanaf de rijksweg A12 is het ideaal parkeren om verder met het Openbaar Vervoer naar Den Haag en Rotterdam te gaan. lees meer

Is het Cultuurhuis Berkel financieel haalbaar?

Op initiatief van Leefbaar 3B is afgelopen dinsdag uitgebreid gesproken over de open eindjes bij de totstandkoming van het Cultuurhuis Berkel. Het net ophalend kan worden geconcludeerd dat de raad zich kan vinden in de locatie keuze Cultuurhuis in de nieuw te bouwen uitbreiding Berkel West. Ook de invulling van de culturele functie met een centrale rol voor de bibliotheek, theater/film en horeca kan op een meerderheid rekenen.

Uiteraard kreeg de wethouder tips, die zij mee kan nemen om haar uiteindelijke raadsvoorstel aan te scherpen. lees meer

Donderdag 16 mei ALV Leefbaar 3B

Donderdagavond 16 mei spreekt wethouder Simon Fortuyn tijdens de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B over de recente politieke ontwikkelingen in Lansingerland. Verkeer, verkeersveiligheid, beheer van het openbaar gebied, duurzaamheid, het vliegveld, woningbouw en de houtkap in het Recreatieschap Rottemeren zullen zeker aan de orde komen. Fractievoorzitter Don van Doorn zal een terugblik geven op het eerste jaar van de coalitie Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tijdens de ALV zullen de leden een nieuwe bestuursvoorzitter kiezen. Leefbaar 3B neemt afscheid van Patra Steehouwer. Patra heeft met name in de twee jaar tot aan de raadsverkiezing van maart vorig jaar enorm veel werk verzet en dat heeft er toe geleid dat Leefbaar 3B met negen zetels de grootste fractie is in de gemeenteraad van Lansingerland. De huidige vice-voorzitter Dave Salomons is kandidaat om de nieuwe bestuursvoorzitter te worden. Hij is een jaar geleden lid geworden van het bestuur. lees meer

Veel bomenkap in Recreatieschap Rottemeren

Er is veel onrust over de enorme hoeveelheid bomen die gekapt worden in het Recreatieschap Rottemeren. Aan de rand van het Recreatieschap tegen de grens met Rotterdam aan zijn inmiddels alle bomen gekapt omdat daar de tunnel van het nieuwe rijksweggedeelte A16 Rotterdam komt (verbinding tussen A13 en A16). Maar dat ook elders in het Recreatieschap zoveel bomen gekapt zijn leidt tot begrijpelijke weerstand. lees meer

Meer sociale huurwoningen voor jonge Lansingerlanders nodig

Lansingerland vormt samen met veertien andere nabijgelegen gemeenten een samenwerkingsverband voor het wonen. In deze regio zijn gezamenlijke plannen gemaakt voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen tot aan het jaar 2030. De voorstellen van de verschillende gemeenten zijn door de provincie beoordeeld op hun bijdrage aan een meer evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad.

De provincie Zuid-Holland is niet tevreden over de voorstellen van vier van de vijftien gemeenten, waaronder ook het voorstel van Lansingerland. Dat leidde eind maart tot een artikel in het AD, waarin staat dat Lansingerland van de provincie een “tik op de vingers” heeft gekregen. Alle reden voor de commissie Ruimte om de beoordeling van de provincie op de agenda te zetten. lees meer

Drie initiatieven Lansingerlands Initiatief door naar volgende ronde

Voor het Lansingerlands Initiatief kunnen inwoners een idee indienen, inclusief uitvoeringsplan. Met subsidie en advies kan zo’n initiatief uitgevoerd worden.

Het is geen vrijblijvend initiatief. Het is geen podium om een “verzoeknummer” in te dienen, dat dan door de gemeente wordt uitgevoerd. Alleen voldragen, kansrijke initiatieven kunnen mee doen en de spelregels (de criteria) zijn duidelijk omschreven. De initiatiefnemer moet het plan zelf uitvoeren of laten uitvoeren. De financiële bijdrage van de gemeente is maximaal 50% van de te maken kosten. Het allermooiste van Lansingerlands Initiatief is dat de inwoners zelf mogen kiezen welke ingediende initiatieven het verdienen om ondersteund te worden. Het budget vanuit de gemeente is € 61.155 (€ 1 per inwoner).

Er zijn vijf plannen ingediend, die door het college van B&W zijn getoetst of ze voldoen aan de gestelde criteria. De commissie Algemeen Bestuur besprak afgelopen week de plannen. lees meer

Half mei worden plantenbakken opgehangen in winkelcentra van Lansingerland

De motie “Hanging baskets”, ingediend door Leefbaar 3B, is op 28 maart 2019 met een ruime meerderheid in de raad van Lansingerland aangenomen. Wethouder Simon Fortuyn is er direct mee aan de slag gegaan en dat heeft er toe geleid dat na half mei de plantenbakken aan de lantarenpalen in de drie winkelcentra van Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk worden opgehangen. Het college heeft besloten ook hanging baskets op te hangen in het winkelcentrum het Gouden Hart bij station Westpolder.

De winkeliersverenigingen zijn enthousiast over de aanpak en de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente. Voor deze verfraaiing van de winkelcentra stelt het college voor de kosten in de begroting op te nemen. De gemeente betaalt de aanschaf en de winkeliersverenigingen betalen het onderhoud. Dat betekent dat de gemeente 70% betaalt en de winkeliersverenigingen 30%. Voor het eerste jaar (2019) worden de kosten die de gemeente heeft (€ 20.640) uit het budget wijkgericht werken betaald.

Na half mei zien de winkelcentra in Lansingerland er heel fleurig uit. Dat draagt bij aan schone, veilige, gezellige en bruisende winkelcentra die bezoekers boeien en de levendigheid vergroten.