Wat is een motie of amendement?

Een motie is een belangrijk instrument voor een raadslid. In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd gericht aan het college en wordt primair ingezet bij het besluitvormingsproces. Een motie kan er toe dienen het college te bewegen tot iets waarvan de raad verwacht dat het college dat niet uit eigen beweging doet. Ook kan een motie ertoe dienen een uitspraak te krijgen over de handelwijze van het college van B en W.

Een motie wordt ingediend door één of meer raadsleden. De motie wordt tijdens de raadsvergadering besproken; vervolgens wordt hierover gestemd voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel. De motie krijgt pas betekenis als een meerderheid van de gemeenteraad vóór de motie stemt.

Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*