Verkiezingsprogramma 2018-2022 Leefbaar 3B

De afgelopen zeven weken heeft een schrijvergroep bestaande uit raadsleden, bestuursleden en leden van Leefbaar 3B het concept Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B 2018-2022 geschreven.

Op 6 september vindt een terugkoppeling plaats aan de inwoners van Lansingerland die in het voorjaar bouwstenen hebben aangeleverd voor het verkiezingsprogramma.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B op 4 september zal Jan Pieter Blonk aangeven hoe dit concept verkiezingsprogramma tot stand is gekomen.

Het verkiezingsprogramma zal in de loop van dit najaar definitief worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.