Fractie

Regionale Energie Strategie (RES)

Wat is een RES? In Nederland zijn 30 energieregio’s. Elke energieregio geeft invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord die zijn gemaakt aan de landelijke sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. De gemeenteraad van Lansingerland […]

Fractie

Kritische reactie raad op Luchtruimherziening

De gemeenteraad heeft een scherpe reactie gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe luchtruimteverdeling in Nederland. Die verdeling van het luchtruim pakt heel nadelig uit voor de bewoners rond Rotterdam The […]

Fractie

Sporten met zand tussen de tenen

In vervolg op de websitebijdrage getiteld “Beachvolleybal in Lansingerland?” ziet het er naar uit dat er in de zomer 2021 de mogelijkheid bestaat om te beachvolleyballen.In reactie op een motie van Wij Lansingerland tijdens de […]