Fractie

Geluidsschermen aan de N209

Nadat de heer Neeteson in september in de commissie Ruimte had gepleit voor maatregelen om de geluidsoverlast van de N209 op het traject langs Bleiswijk in te perken, kwam het onderwerp opnieuw ter sprake in […]

Fractie

Afval scheiden op scholen

Voor de afvalinzameling zijn scholen gelijkgesteld aan bedrijven, waardoor gescheiden inzamelen extra kosten met zich mee zou brengen. De gemeenteraad vindt uit educatieve overwegingen dat gescheiden inzameling op scholen de voorkeur verdient. Door een verklaring […]

Fractie

Afvalbrengstation naar bedrijvenpark Leeuwenhoekweg

De gemeenteraad van Lansingerland gaat in de raad van 26 november besluiten het gemeentelijk Afvalbrengstation (ABS) te verplaatsen naar het bedrijventerrein Leeuwenhoekweg in Bergschenhoek. Dat is nodig omdat het huidige ABS niet voldoet aan de […]