Traumaheli Vliegt altijd als het nodig is

Tijdens afgelopen dinsdag 29 januari gehouden rondetafelgesprek in de Tweede Kamer werd gesuggereerd dat het maatschappelijk vliegverkeer (Traumahelikopter en Politiehelikopter) op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in het nauw komt en niet zou kunnen vliegen als dat nodig is. Op vragen van Tweede Kamerleden of dat zo is, bleek in de beantwoording van de vertegenwoordigers van het vliegveld, de politie en de traumaheli (Erasmus Medisch Centrum / ANWB) dat de heli’s altijd hebben kunnen vliegen als dat nodig is en dat zal ook in de toekomst zo zijn, zei Steven van der Kleij van het vliegveld. Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor de trauma- en politieheli’s.

Het probleem is dat de maximale hoeveelheid geluid (de geluidsruimte) begrensd is voor alle vliegverkeer dat in Rotterdam landt en opstijgt. Het maatschappelijk vliegverkeer gebruikt 25% van de geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De rest (75%) wordt gebruikt voor de commerciële luchtvaart. Het Luchthavenbesluit RTHA bepaalt dat als de trauma- en politieheli’s meer gaan vliegen dit ten koste gaat van de commerciële vluchten. En dat is de afgelopen jaren gebeurd.

Het vliegveld wil groeien. Dat wil zeggen meer commerciële vluchten. Maar dat past niet in de toegestane hoeveelheid geluid die gemaakt mag worden. Nu heeft het vliegveld het idee om de maatschappelijke vluchten niet mee te laten tellen in de hoeveelheid geluid. Dat wil dus zeggen dat er aparte geluidhoeveelheden komen voor de maatschappelijke helivluchten en de commerciële vluchten. De commerciële vluchten krijgen dan in de visie van het vliegveld de 25% van maatschappelijk vliegverkeer er bij (zijn ze de afgelopen jaren kwijtgeraakt, zegt Van der Kleij) en de trauma- en politiehelikopters krijgen een onbeperkte geluidruimte.

De pijn zit niet in de geluidhoeveelheid die de trauma- en politieheli’s gebruiken, maar in de 25% toename van de commerciële vluchten. Dat zijn tussen de 4.000 en 5.000 vliegbewegingen, gaf Steven van der Kleij van RTHA in de Tweede Kamer aan. Gemiddeld 11 à 13 commerciële vluchten per dag er bij. De verdeling van die vluchten over het gehele jaar is niet egaal. In de middelste zes maanden van het kalenderjaar zal het aantal extra vluchten zeker hoger liggen.

Het accent tijdens het rondetafelgesprek lag op het maatschappelijk vliegverkeer van de trauma- en politiehelikopters. Het waren hun vertegenwoordigers die hebben gepleit voor onbeperkte geluidruimte voor het maatschappelijk vliegverkeer. En daar is maatschappelijk draagvlak voor.

Tijdens het rondetafelgesprek waren geen vertegenwoordigers aanwezig van de bewoners rond het vliegveld RTHA. De Tweede Kamerleden hebben daardoor geen totaalbeeld gekregen van wat uitbreiding van de commerciële luchtvaart op RTHA betekent voor de omwonenden van het vliegveld, de bewoners van Lansingerland, Schiedam, Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek en Rotterdam Overschie. Een gemiste kans, die volgens Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk alsnog moet plaatsvinden.

Teleurstellend was het dat slechts 4 (VVD, CDA, SP, PvD) van de 13 fracties in de Tweede Kamer bij het rondetafelgesprek aanwezig waren. Op de valreep vlak voor de afloop van het gesprek schoof het D66 kamerlid Paternotte nog aan, maar inhoudelijk stelde dat niet veel voor. Zeker ook bijzonder was het dat de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie niet aanwezig waren. Bijzonder omdat die partijen ook vertegenwoordigd zijn in de raad van Lansingerland.

In het boekje “Missie, Visie en Strategie 2025” van Rotterdam The Hague Airport staat bij missie: “Wij hebben aandacht voor de belangen van de omwonenden en blijven in dialoog” Daar moet het vliegveld zeker aan gehouden worden.

Ondertekening en presentatie coalitieakkoord

De onderhandelaars van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie presenteren maandag 11 juni het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

Onder leiding van formateur Jaap Paans (burgemeester van Alblasserdam) hebben de vier partijen de afgelopen weken intensief met elkaar gesproken over het beleid voor de komende vier jaren in Lansingerland. Dit heeft geleid tot een akkoord met de titel “Groeien, Versterken & Koesteren.” Het akkoord wordt maandag 11 juni gepresenteerd en ondertekend door de onderhandelaars van de vier partijen. Direct daarna wordt het coalitieakkoord op de website van de gemeente Lansingerland gezet.

Presentatie coalitieakkoord
Datum: maandag 11 juni 2018
Tijd: 09.30 uur.
Locatie: Outdoor Valley, Hoeksekade 141 in Bergschenhoek.

Bespreking coalitieakkoord en installatie wethouders
Vrijdagavond 15 juni begint in het gemeentehuis van Lansingerland om 20:00 uur een extra raadsvergadering, waarin formateur Jaap Paans het coalitieakkoord aanbiedt aan burgemeester Pieter van de Stadt. De burgemeester zal het akkoord namens de raad in ontvangst nemen. Het coalitieakkoord wordt direct daarna besproken door de gemeenteraad. Tot slot worden de vier wethouders gekozen en geïnstalleerd. Dat zijn: Simon Fortuyn (Leefbaar 3B), Kathy Arends (VVD), Albert Abee (CDA) en Ankie van Tatenhove (ChristenUnie).

Benoeming drie nieuw raadsleden
Zodra een raadslid benoemd wordt tot wethouder eindigt zijn of haar raadlidmaatschap. Drie van de vier te benoemen wethouders zijn 21 maart in de raad gekozen en voor hen eindigt zodoende op 15 juni het raadlidmaatschap. De drie nieuwe raadsleden die op 15 juni zullen worden benoemd zijn: Machiel Crielaard (Leefbaar 3B), Marloes Draak (VVD) en Paul Lieverse (ChristenUnie).

Nieuwe coalitie Leefbaar 3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie

Brede steun voor raamwerk; coalitievorming van start.

Leefbaar 3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie als beoogde partners in een stabiele meerderheidscoalitie. Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie dragen respectievelijk Simon Fortuyn, Kathy Arends, Albert Abee en Ankie van Tatenhove voor als kandidaat wethouders. Dit hebben Leefbaar 3B en VVD donderdag 24 mei laten weten aan de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad van Lansingerland.

Raamwerk
Leefbaar 3B en VVD hebben op 16 mei het Raamwerk voor een coalitieakkoord aangeboden aan de lijsttrekkers van CDA, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA. Het raamwerk vormt de basis voor een nieuw coalitieakkoord in de gemeente Lansingerland. Namens de twee formerende partijen nodigde formateur Jaap Paans de zes andere partijen in de gemeenteraad uit kenbaar te maken of men het raamwerk onderschrijft. Ook is hen gevraagd welke aanvullingen, wijzigingsvoorstellen of wensen men heeft en welke wethouderskandidaat op welke portefeuille(s) men voordraagt.

Basis voor stabiele meerderheid
In de zoektocht om te komen tot een stabiele meerderheidscoalitie hebben Leefbaar 3B en VVD, de zes andere partijen in de raad van Lansingerland de uitgestoken hand geboden. Paans constateert: Het raamwerk met de titel ‘Duurzaam aanpakken; groeien – versterken – koesteren’ wordt door 7 van de 8 partijen in de gemeenteraad onderschreven. Het bestaat uit 12 opgaven voor de periode 2018-2022 en biedt richtinggevende uitspraken met ruimte voor aanvulling. CDA, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben aan hun ondersteuning van het raamwerk diverse aanvullingen, wijzigingsvoorstellen en wensen verbonden. De PvdA geeft beargumenteerd een andere politieke lijn de voorkeur en onderschrijft het raamwerk niet.

Inhoud reacties leidend
De keuze voor CDA en ChristenUnie is op inhoudelijke gronden genomen. Leefbaar 3B en VVD zien in de reacties van deze partijen stevig draagvlak voor de voor Lansingerland in 2018-2022 uitgezette koers en de daarover nog te voeren coalitiebesprekingen. In de combinatie van vier partijen zitten de drie grootste partijen en drie partijen met stemmenwinst. Zo ontstaat een coalitie met 24 zetels in de gemeenteraad.

Streefdatum 14 juni
In de komende weken bespreken de partijen de inhoudelijke discussiepunten met elkaar. Inclusief de door niet deelnemende partijen aangedragen verrijkingen. Het raamwerk wordt dan uitgewerkt naar een coalitieakkoord. Waarbij ook de financiële doorrekening en haalbaarheid de uiteindelijke inhoud van het coalitieakkoord mede zal bepalen. Het akkoord bevat verder een voorstel tot portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in verbonden partijen.

Het is de verwachting dat het nieuwe college op 14 juni wordt geïnstalleerd.

Link naar het raamwerk

Raamwerk Leefbaarb 3B – VVD 2018-2022

Vandaag op 4 mei vindt de Nationale Dodenherdenking plaats

Vandaag op 4 mei vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. Een dag waarop wij stilstaan bij alle Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We staan stil bij hen die zijn omgekomen voor onze vrijheden.

De vrijheid om te denken wat je wil denken, te stemmen wat je wil stemmen, te zijn wie je wil zijn. Vrijheden die we moeten koesteren. Daarom neemt ook Leefbaar 3B om 20:00 uur 2 minuten stilte in acht bij de herdenkingsbijeenkomsten in de drie kernen.

Voor meer informatie over het programma in uw dorpskern kunt u terecht op https://www.lansingerland.nl/in-de-gemeente/4-mei_44330/

Fijne Koningsdag 2018

Nieuwe bestuursleden Leefbaar 3B

Afgelopen dinsdag 17 april 2018 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Leefbaar 3B gehouden.
Het was een heel vrolijke ledenvergadering. Er is volop nagenoten van de negen zetels die Leefbaar 3B bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart heeft gewonnen. Dat is een winst van twee zetels in vergelijking met de raadsverkiezing van vier jaar geleden.

Campagneleider en raadslid Leon Erwich werd door het bestuur in de bloemetjes gezet vanwege zijn enorme inzet tijdens de afgelopen campagne. Het CampagneTeam werd uitvoerig bedankt voor de geweldige prestatie en de enorme verkiezingsoverwinning. Over de vorming van een nieuw college in Lansingerland is op dit moment nog niets te melden.

Hugo Groeneveld ontvangt uit handen van de Voorzitter een bos bloemen.

 

In de ALV hebben een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Hugo Groeneveld heeft na ruim tien jaar afscheid genomen als bestuurslid. Hij werd door Leefbaar 3B voorzitter Patra Steehouwer en raadslid Henk Meester uitvoerig bedankt voor zijn vele bestuurswerk. Er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd, John Meijer en Dave Salomons.
De ALV wenste beide nieuwe bestuursleden veel succes en wijsheid. Het bestuur van Leefbaar 3B ziet er nu als volgt uit:
Patra Steehouwer (voorzitter), Dave Salomons (vice-voorzitter), Patrick Thomas (secretaris) en John Meijer (penningmeester).

Gewoontegetrouw staat jaarlijks in april de jaarrekening op de agenda van de ALV. De jaarrekening 2017 van Leefbaar 3B is, na controle en verslag daarvan door de kascommissie bestaande uit Cheryta Buijs en Ruud Veldkamp, goedgekeurd.

Vlak voordat voorzitter Patra Steehouwer de Algemene Ledenvergadering wilde sluiten heeft Marjolein Gielis namens de fractie, met een toespraak en een mooie bos bloemen,  Patra heel erg bedankt voor al haar inzet van de afgelopen 12 maanden. Haar inzet voor Leefbaar 3B in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart is enorm geweest.

Coalitiebesprekingen na Paasweekeinde vervolgd 

Vandaag (30 maart 2018) heeft verkenner Simon Fortuyn en zijn fractiegenoot Wouter Hoppenbrouwer van Leefbaar 3B de fractievoorzitters van de gemeenteraadsfracties op de hoogte gesteld van de procesvoortgang bij de coalitieverkenning.

Verkenning
De fractievoorzitters hebben eerder dit jaar met elkaar afgesproken dat de grootste partij de eerste verkenning doet; met 9 zetels is Leefbaar3B de grootste partij geworden en heeft Simon Fortuyn, samen met Wouter Hoppenbrouwer, deze taak op zich genomen. “We voeren vruchtbare en open gesprekken met alle gemeenteraadsfracties waarbij iedereen aangeeft bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen voor de grote bestuurlijke uitdagingen waar onze gemeente nog voor staat. Dat waardeer ik enorm, maar betekent ook dat het proces van coalitievorming wat meer tijd kost”, aldus Verkenner Fortuyn.

Rustperiode
Verkenner Fortuyn: “Voor de zorgvuldigheid hebben wij daarom besloten om tijdens de Paasdagen een korte rustperiode in te bouwen en de verkennende gesprekken na de Paasdagen af te ronden. Ik verwacht in die week met de namen van de beoogde coalitiepartijen te kunnen komen.”