Is het cultuurhuis Berkel financieel haalbaar? (het vervolg)

In de commissie Samenleving van juni is het volgende hoofdstuk van het cultuurhuis Berkel besproken. Hierbij was het treffend dat de winkeliersvereniging Berkel Centrum en de ondernemersvereniging Lansingerland gebruik maakte van het inspreekrecht om een warm pleidooi te houden over de komst van het cultuurhuis en dat de vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers niets van zich lieten horen.

Zoals verwacht (zie op deze website op 19 mei) kan het college van B&W rekenen op een meerderheid. Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer bevestigde nogmaals dat Leefbaar 3B niet tegen een cultuurhuis in Berkel centrum is, maar dat de euro maar een keer kan worden uitgegeven. Immers, er wordt een behoorlijke structurele financiële bijdrage gevraagd en dat mag niet ten koste gaan van de uitvoering van het coalitieakkoord. Leefbaar 3B wil voorkomen dat twee belangrijke onderwerpen, te weten opwaarderen Huishoudelijke hulp en betere bereikbaarheid tussen de drie kernen door middel van Openbaar Vervoer of buurtbus hierdoor niet meer financieel uitvoerbaar zijn. Hoppenbrouwer riep ook op om juist met de komst van het cultuurhuis de bereikbaarheid vanuit de kernen versneld op te pakken zodat ouderen zowel ‘s avonds als in het weekend het Cultuurhuis in Berkel centrum kunnen bezoeken.

De onbeantwoorde vraag tijdens de mei vergadering over de te verwachten financiële bijdrage werd nu beantwoord, € 650.000. Een forse stijging van de uitgaven aan cultuur. Naar aanleiding van een second opinion van het bureau Berenschot werden wel weer onbeantwoorde issues toegevoegd als het gaat om het eigenaarschap, de organisatie en het programma van eisen. Dit vraagt nog om een degelijke beantwoording, inclusief risicoanalyses. Het definitieve plan voor het Cultuurhuis (werknaam Blok B) in het nieuw te bouwen winkelgebied Berkel Centrum West wordt na de zomer nader uitgewerkt. In de vergadering van 27 juni wordt raad gevraagd € 650.000 jaarlijks beschikbaar te stellen en locatie in het nieuw te bouwen Cultuurhuis vast te stellen.

De activiteiten in het Cultuurhuis Blok B zijn film, theater, podiumkunst, gevarieerd cultureel aanbod, bibliotheek en horeca.

Station Lansingerland-Zoetermeer feestelijk geopend

Ruim 12 jaar na de eerste plannen heeft afgelopen vrijdagmiddag de officiële opening van station Lansingerland-Zoetermeer plaatsgevonden. Het station is geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven en de burgemeesters Pieter van de Stadt (Lansingerland) en Charlie Aptroot (Zoetermeer).

Op het station komen trein, RandstadRail (HTM tram 4), RET bussen 170 (snelle busverbinding naar metrostation Rodenrijs) en 173 (de bus door Bleiswijk en Bergschenhoek naar metrostation Rodenrijs) samen. Bij het station dat in Lansingerland ligt tegen de grens met Zoetermeer aan is veel parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Vanaf de rijksweg A12 is het ideaal parkeren om verder met het Openbaar Vervoer naar Den Haag en Rotterdam te gaan.

Nogal wat sprekers gingen in op de mogelijkheid om busbaan van RET ZoRo-bus 170 om te vormen tot een railverbinding, zodat HTM tram 4 doorgetrokken kan worden naar station Rodenrijs en daarmee een directie aansluiting te maken met de E-lijn van de RET. Burgemeester Aptroot van Zoetermeer gaf dan ook aan dat de komst van dit nieuwe station geen eindstation maar een tussenstop is en het station bouwkundig makkelijk geschikt te maken is om de HTM lijn 4 door te trekken naar station Rodenrijs.

ZoRo-bus 170 vervoert nu zo’n 6.000 reizigers per dag, vertelde de RET woordvoerder. Voor een RandstadRail verbinding is minimaal het dubbele aantal nodig. Dat is mogelijk als het aantal inwoners en de bedrijvigheid rond het station gaat groeien, daar waren de meeste sprekers het over eens.

Zaterdag 18 mei was er een opendag en daar was veel animo voor. Zo’n 1.200 mensen zijn komen kijken. Zij zijn uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe station. Het was heel leuk om iedereen het nieuwe station te mogen laten zien, gaf de projectorganisatie op Twitter aan.

Omroep West maakte een mooie documentaire over het station. Dit is de link naar deze documentaire, die 24 minuten duurt en 11 mei is gepresenteerd

‘Het Plein’ officieel geopend

Op zaterdag 20 april is het zonovergoten plein in het centrum van Berkel, onder grote belangstelling geopend. Na toespraken van wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B), Ronald Vedder (voorzitter van de winkeliersvereniging) en onze gemeentedichter Mark Boninsegna werd met een druk op de rode knop het plein geopend. Het carillon ging spelen en de waterspeelplaats spoot zijn eerste stralen. Hier werd door de aanwezige kleintjes gelijk dankbaar gebruik van gemaakt.

Wethouder Fortuyn zette Jeroen Kock, de projectleider van de gemeente, in het zonnetje. Hij heeft het niet makkelijk gehad met dit project en vooral de uitloop in tijd was voor winkeliers een probleem. Hiervoor bood de wethouder zijn excuses aan.

Wie ook aandacht kreeg was mevrouw Van den Bighelaar, weduwe van de initiatiefnemer van het carillon in 1975. Zij heeft zich hard gemaakt voor het terugbrengen van het carillon in het centrum. Hiervoor moeten we trouwens ook Gerard Bovens, voormalig raadslid van de PvdA en Ruud Veldkamp bedanken.

De heer Ronald Vedder hield een enthousiaste toespraak over het fantastische plein en noemde de belangrijke leuze van de winkeliersvereniging “Gezellig, Schoon en Veilig” en hier voldoet het plein helemaal aan. Ook Vedder stipte de standplaatsen op het plein aan en gaf aan dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing om een betere plek te vinden, niet gelegen aan het plein.

Na afloop van de officiële activiteiten was er koffie met gebak en een Berkelse tasje met daarop gedrukt het gedicht “Ons plein” van de gemeentedichter. Al met al een vrolijk, bruisend feest.


Gedicht Mark Boninsegna, gemeentedichter Lansingerland

Ons Plein

hier komen we samen
om te genieten
van zonneschijn en wijn
bier en ijs

laten we onze botten rusten
dansen we met eenhoorns
tuinders en boeren
in nabijheid van regenbogen

is een vierkant eindelijk weer vierkant

schudden we handen
vinden we vergeten
en nieuwe vrienden

halen we brood en vis
vlees en groente
voor thuis en verder
om te leven

wordt gisteren herdacht
vandaag geleefd
en morgen gecreëerd


Traumaheli Vliegt altijd als het nodig is

Tijdens afgelopen dinsdag 29 januari gehouden rondetafelgesprek in de Tweede Kamer werd gesuggereerd dat het maatschappelijk vliegverkeer (Traumahelikopter en Politiehelikopter) op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in het nauw komt en niet zou kunnen vliegen als dat nodig is. Op vragen van Tweede Kamerleden of dat zo is, bleek in de beantwoording van de vertegenwoordigers van het vliegveld, de politie en de traumaheli (Erasmus Medisch Centrum / ANWB) dat de heli’s altijd hebben kunnen vliegen als dat nodig is en dat zal ook in de toekomst zo zijn, zei Steven van der Kleij van het vliegveld. Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor de trauma- en politieheli’s.

Het probleem is dat de maximale hoeveelheid geluid (de geluidsruimte) begrensd is voor alle vliegverkeer dat in Rotterdam landt en opstijgt. Het maatschappelijk vliegverkeer gebruikt 25% van de geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De rest (75%) wordt gebruikt voor de commerciële luchtvaart. Het Luchthavenbesluit RTHA bepaalt dat als de trauma- en politieheli’s meer gaan vliegen dit ten koste gaat van de commerciële vluchten. En dat is de afgelopen jaren gebeurd.

Het vliegveld wil groeien. Dat wil zeggen meer commerciële vluchten. Maar dat past niet in de toegestane hoeveelheid geluid die gemaakt mag worden. Nu heeft het vliegveld het idee om de maatschappelijke vluchten niet mee te laten tellen in de hoeveelheid geluid. Dat wil dus zeggen dat er aparte geluidhoeveelheden komen voor de maatschappelijke helivluchten en de commerciële vluchten. De commerciële vluchten krijgen dan in de visie van het vliegveld de 25% van maatschappelijk vliegverkeer er bij (zijn ze de afgelopen jaren kwijtgeraakt, zegt Van der Kleij) en de trauma- en politiehelikopters krijgen een onbeperkte geluidruimte.

De pijn zit niet in de geluidhoeveelheid die de trauma- en politieheli’s gebruiken, maar in de 25% toename van de commerciële vluchten. Dat zijn tussen de 4.000 en 5.000 vliegbewegingen, gaf Steven van der Kleij van RTHA in de Tweede Kamer aan. Gemiddeld 11 à 13 commerciële vluchten per dag er bij. De verdeling van die vluchten over het gehele jaar is niet egaal. In de middelste zes maanden van het kalenderjaar zal het aantal extra vluchten zeker hoger liggen.

Het accent tijdens het rondetafelgesprek lag op het maatschappelijk vliegverkeer van de trauma- en politiehelikopters. Het waren hun vertegenwoordigers die hebben gepleit voor onbeperkte geluidruimte voor het maatschappelijk vliegverkeer. En daar is maatschappelijk draagvlak voor.

Tijdens het rondetafelgesprek waren geen vertegenwoordigers aanwezig van de bewoners rond het vliegveld RTHA. De Tweede Kamerleden hebben daardoor geen totaalbeeld gekregen van wat uitbreiding van de commerciële luchtvaart op RTHA betekent voor de omwonenden van het vliegveld, de bewoners van Lansingerland, Schiedam, Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek en Rotterdam Overschie. Een gemiste kans, die volgens Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk alsnog moet plaatsvinden.

Teleurstellend was het dat slechts 4 (VVD, CDA, SP, PvD) van de 13 fracties in de Tweede Kamer bij het rondetafelgesprek aanwezig waren. Op de valreep vlak voor de afloop van het gesprek schoof het D66 kamerlid Paternotte nog aan, maar inhoudelijk stelde dat niet veel voor. Zeker ook bijzonder was het dat de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie niet aanwezig waren. Bijzonder omdat die partijen ook vertegenwoordigd zijn in de raad van Lansingerland.

In het boekje “Missie, Visie en Strategie 2025” van Rotterdam The Hague Airport staat bij missie: “Wij hebben aandacht voor de belangen van de omwonenden en blijven in dialoog” Daar moet het vliegveld zeker aan gehouden worden.

Ondertekening en presentatie coalitieakkoord

De onderhandelaars van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie presenteren maandag 11 juni het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

Onder leiding van formateur Jaap Paans (burgemeester van Alblasserdam) hebben de vier partijen de afgelopen weken intensief met elkaar gesproken over het beleid voor de komende vier jaren in Lansingerland. Dit heeft geleid tot een akkoord met de titel “Groeien, Versterken & Koesteren.” Het akkoord wordt maandag 11 juni gepresenteerd en ondertekend door de onderhandelaars van de vier partijen. Direct daarna wordt het coalitieakkoord op de website van de gemeente Lansingerland gezet.

Presentatie coalitieakkoord
Datum: maandag 11 juni 2018
Tijd: 09.30 uur.
Locatie: Outdoor Valley, Hoeksekade 141 in Bergschenhoek.

Bespreking coalitieakkoord en installatie wethouders
Vrijdagavond 15 juni begint in het gemeentehuis van Lansingerland om 20:00 uur een extra raadsvergadering, waarin formateur Jaap Paans het coalitieakkoord aanbiedt aan burgemeester Pieter van de Stadt. De burgemeester zal het akkoord namens de raad in ontvangst nemen. Het coalitieakkoord wordt direct daarna besproken door de gemeenteraad. Tot slot worden de vier wethouders gekozen en geïnstalleerd. Dat zijn: Simon Fortuyn (Leefbaar 3B), Kathy Arends (VVD), Albert Abee (CDA) en Ankie van Tatenhove (ChristenUnie).

Benoeming drie nieuw raadsleden
Zodra een raadslid benoemd wordt tot wethouder eindigt zijn of haar raadlidmaatschap. Drie van de vier te benoemen wethouders zijn 21 maart in de raad gekozen en voor hen eindigt zodoende op 15 juni het raadlidmaatschap. De drie nieuwe raadsleden die op 15 juni zullen worden benoemd zijn: Machiel Crielaard (Leefbaar 3B), Marloes Draak (VVD) en Paul Lieverse (ChristenUnie).

Nieuwe coalitie Leefbaar 3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie

Brede steun voor raamwerk; coalitievorming van start.

Leefbaar 3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie als beoogde partners in een stabiele meerderheidscoalitie. Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie dragen respectievelijk Simon Fortuyn, Kathy Arends, Albert Abee en Ankie van Tatenhove voor als kandidaat wethouders. Dit hebben Leefbaar 3B en VVD donderdag 24 mei laten weten aan de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad van Lansingerland.

Raamwerk
Leefbaar 3B en VVD hebben op 16 mei het Raamwerk voor een coalitieakkoord aangeboden aan de lijsttrekkers van CDA, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA. Het raamwerk vormt de basis voor een nieuw coalitieakkoord in de gemeente Lansingerland. Namens de twee formerende partijen nodigde formateur Jaap Paans de zes andere partijen in de gemeenteraad uit kenbaar te maken of men het raamwerk onderschrijft. Ook is hen gevraagd welke aanvullingen, wijzigingsvoorstellen of wensen men heeft en welke wethouderskandidaat op welke portefeuille(s) men voordraagt.

Basis voor stabiele meerderheid
In de zoektocht om te komen tot een stabiele meerderheidscoalitie hebben Leefbaar 3B en VVD, de zes andere partijen in de raad van Lansingerland de uitgestoken hand geboden. Paans constateert: Het raamwerk met de titel ‘Duurzaam aanpakken; groeien – versterken – koesteren’ wordt door 7 van de 8 partijen in de gemeenteraad onderschreven. Het bestaat uit 12 opgaven voor de periode 2018-2022 en biedt richtinggevende uitspraken met ruimte voor aanvulling. CDA, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben aan hun ondersteuning van het raamwerk diverse aanvullingen, wijzigingsvoorstellen en wensen verbonden. De PvdA geeft beargumenteerd een andere politieke lijn de voorkeur en onderschrijft het raamwerk niet.

Inhoud reacties leidend
De keuze voor CDA en ChristenUnie is op inhoudelijke gronden genomen. Leefbaar 3B en VVD zien in de reacties van deze partijen stevig draagvlak voor de voor Lansingerland in 2018-2022 uitgezette koers en de daarover nog te voeren coalitiebesprekingen. In de combinatie van vier partijen zitten de drie grootste partijen en drie partijen met stemmenwinst. Zo ontstaat een coalitie met 24 zetels in de gemeenteraad.

Streefdatum 14 juni
In de komende weken bespreken de partijen de inhoudelijke discussiepunten met elkaar. Inclusief de door niet deelnemende partijen aangedragen verrijkingen. Het raamwerk wordt dan uitgewerkt naar een coalitieakkoord. Waarbij ook de financiële doorrekening en haalbaarheid de uiteindelijke inhoud van het coalitieakkoord mede zal bepalen. Het akkoord bevat verder een voorstel tot portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in verbonden partijen.

Het is de verwachting dat het nieuwe college op 14 juni wordt geïnstalleerd.

Link naar het raamwerk

Raamwerk Leefbaarb 3B – VVD 2018-2022

Vandaag op 4 mei vindt de Nationale Dodenherdenking plaats

Vandaag op 4 mei vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. Een dag waarop wij stilstaan bij alle Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We staan stil bij hen die zijn omgekomen voor onze vrijheden.

De vrijheid om te denken wat je wil denken, te stemmen wat je wil stemmen, te zijn wie je wil zijn. Vrijheden die we moeten koesteren. Daarom neemt ook Leefbaar 3B om 20:00 uur 2 minuten stilte in acht bij de herdenkingsbijeenkomsten in de drie kernen.

Voor meer informatie over het programma in uw dorpskern kunt u terecht op https://www.lansingerland.nl/in-de-gemeente/4-mei_44330/

Fijne Koningsdag 2018

Nieuwe bestuursleden Leefbaar 3B

Afgelopen dinsdag 17 april 2018 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Leefbaar 3B gehouden.
Het was een heel vrolijke ledenvergadering. Er is volop nagenoten van de negen zetels die Leefbaar 3B bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart heeft gewonnen. Dat is een winst van twee zetels in vergelijking met de raadsverkiezing van vier jaar geleden.

Campagneleider en raadslid Leon Erwich werd door het bestuur in de bloemetjes gezet vanwege zijn enorme inzet tijdens de afgelopen campagne. Het CampagneTeam werd uitvoerig bedankt voor de geweldige prestatie en de enorme verkiezingsoverwinning. Over de vorming van een nieuw college in Lansingerland is op dit moment nog niets te melden.

Hugo Groeneveld ontvangt uit handen van de Voorzitter een bos bloemen.

 

In de ALV hebben een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Hugo Groeneveld heeft na ruim tien jaar afscheid genomen als bestuurslid. Hij werd door Leefbaar 3B voorzitter Patra Steehouwer en raadslid Henk Meester uitvoerig bedankt voor zijn vele bestuurswerk. Er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd, John Meijer en Dave Salomons.
De ALV wenste beide nieuwe bestuursleden veel succes en wijsheid. Het bestuur van Leefbaar 3B ziet er nu als volgt uit:
Patra Steehouwer (voorzitter), Dave Salomons (vice-voorzitter), Patrick Thomas (secretaris) en John Meijer (penningmeester).

Gewoontegetrouw staat jaarlijks in april de jaarrekening op de agenda van de ALV. De jaarrekening 2017 van Leefbaar 3B is, na controle en verslag daarvan door de kascommissie bestaande uit Cheryta Buijs en Ruud Veldkamp, goedgekeurd.

Vlak voordat voorzitter Patra Steehouwer de Algemene Ledenvergadering wilde sluiten heeft Marjolein Gielis namens de fractie, met een toespraak en een mooie bos bloemen,  Patra heel erg bedankt voor al haar inzet van de afgelopen 12 maanden. Haar inzet voor Leefbaar 3B in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart is enorm geweest.

Coalitiebesprekingen na Paasweekeinde vervolgd 

Vandaag (30 maart 2018) heeft verkenner Simon Fortuyn en zijn fractiegenoot Wouter Hoppenbrouwer van Leefbaar 3B de fractievoorzitters van de gemeenteraadsfracties op de hoogte gesteld van de procesvoortgang bij de coalitieverkenning.

Verkenning
De fractievoorzitters hebben eerder dit jaar met elkaar afgesproken dat de grootste partij de eerste verkenning doet; met 9 zetels is Leefbaar3B de grootste partij geworden en heeft Simon Fortuyn, samen met Wouter Hoppenbrouwer, deze taak op zich genomen. “We voeren vruchtbare en open gesprekken met alle gemeenteraadsfracties waarbij iedereen aangeeft bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen voor de grote bestuurlijke uitdagingen waar onze gemeente nog voor staat. Dat waardeer ik enorm, maar betekent ook dat het proces van coalitievorming wat meer tijd kost”, aldus Verkenner Fortuyn.

Rustperiode
Verkenner Fortuyn: “Voor de zorgvuldigheid hebben wij daarom besloten om tijdens de Paasdagen een korte rustperiode in te bouwen en de verkennende gesprekken na de Paasdagen af te ronden. Ik verwacht in die week met de namen van de beoogde coalitiepartijen te kunnen komen.”

Waanzinnig bedankt

Klinkende overwinning Leefbaar 3B

Leefbaar 3B is bij de verkiezing van de gemeenteraad van Lansingerland voor de derde keer op rij de grootste partij geworden in Lansingerland. Lijsttrekker Simon Fortuyn kon zijn geluk niet op, we gingen voor goud en dat is gelukt. “Geweldig dat de kiezers ons in grote getale steunen” gaf hij aan in een interview met Gerrit van Loon van het AD. Het is een mooi compliment aan de partij voor al het werk van de afgelopen jaren en voor het Campagneteam. Leefbaar 3B is van 7 naar 9 zetels gestegen.

Alle kiezers op Leefbaar 3B bedankt voor het vertrouwen.

 

 

Leefbaar 3B is gestegen naar 9 zetels.

 

 

 

 

 

 

 

De VVD heeft ook gewonnen en is van 5 naar 7 zetels gegaan en daarmee tweede geworden . Het CDA is derde geworden met 5 zetels en daarmee hebben zij 1 zetel verloren. De ChristenUnie is gelijk gebleven met 3 zetels. WIJ Lansingerland is van 2 naar 3 zetels gegaan. D66 is van 4 naar 3 zetels gegaan. GroenLinks heeft zich verdubbeld en is van 1 naar 2 zetels gegaan. De PvdA is van 2 naar 1 zetel gegaan. Partij Neeleman heeft geen zetel behaald en moet zijn ene zetel inleveren.

Morgen 23 maart om 10:00 uur maakt het hoofdstembureau in een openbare bijeenkomst, onder voorzitterschap van de burgemeester, in de raadzaal van het gemeentehuis de officiële uitslag bekend.

Dan is ook bekend wie er met voorkeurstemmen in de raad is gekozen.

Verkiezingscampagne officieel van start gegaan

Leefbaar 3B Lijst1 21 maart #GR2018Zaterdag is onder leiding van burgemeester Pieter van de Stadt de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart van start gegaan. Aan de Bergweg Noord werd door alle negen partijen die aan de gemeenteraadsverkiezing mee doen de verkiezingsposter op een aanplakbord geplakt.

Voor Leefbaar 3B is de campagne al in december gestart. Elke zaterdag bezoekt Leefbaar 3B in alle drie de dorpen verschillende wijken. Elke week weer andere wijken.
Het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B en de lijst met kandidaat raadsleden zijn via onderstaande link te lezen.

Verkiezingsprogramma  Kandidatenlijst

 

 

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Leefbaar 3B is de lokale politieke partij voor Lansingerland

Leefbaar 3B is een geheel zelfstandig staande politieke beweging die geen enkele binding heeft met welke andere politieke partij of groepering dan ook.
Leefbaar 3B is Bereikbaar Betrokken en Betrouwbaar.
Samen maken we het Leefbaar!

Ga naar Downloads klik op Archief Bestuur en dan op de Blauwe map Verkiezingsprogramma, om ons Verkiezingsprogramma en andere documenten te downloaden. Een exemplaar van onze Grondbeginselen en Statuten kunt u opvragen bij ons secretariaat (zie contactgegevens).

 

Waar staan wij voor?

 • Lokale onafhankelijke politiek
 • Daadkracht, openheid en duidelijkheid
 • Behoud van recreatie- en natuurgebieden
 • Behoud van de karakteristieke dorpskernen
 • Een veilige en rustige woonomgeving
 • Goede voorzieningen voor onderwijs, recreatie en sport
 • Goede voorzieningen en ondersteuning voor de jeugd, de ouderen, gehandicapten en chronisch zieken
 • Een goed ondernemersklimaat
 • Een degelijk financieel beleid
 • Een krachtige en efficiënte gemeentelijke organisatie
 • Een grote mate van voorlichting aan en inspraak van de plaatselijke bevolking

Station Lansingerland- Zoetermeer weer een stap dichterbij

Dit weekend zijn 25 hele zware liggers met een lengte van 48 meter over het spoor getakeld bij het volgend jaar december te open station Lansingerland-Zoetermeer. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het treinverkeer van vrijdagnacht 24 november 00.00 uur tot maandagochtend 27 november 05.00 uur stil gelegd tussen Den Haag en Woerden.

Even voor 6 uur zaterdagmiddag lag de laatste ligger op zijn plaats. Daarna moet de werkplek veilig gemaakt worden en het spoor moet weer rijklaar gemaakt worden. Maandagochtend vanaf 05:00 uur rijden de treinen weer tussen Den Haag en Gouda.

Station Lansingerland-Zoetermeer, een Openbaar Vervoerknooppunt in Lansingerland pal naast Zoetermeer, wordt in december 2018 in gebruik genomen. Trein (NS), RandstadRail (HTM), ZoRo-bus (RET) en bus 173 (RET) komen op dit Vervoersknooppunt samen met heel veel autoparkeerplaatsen.

Huize Sint Petrus….

De raadscommissie Samenleving heeft ingestemd met de businesscase voor het behoud van Huize Sint Petrus in Berkel. De dreigende sluiting van het tehuis is voorkomen.

De eerste tekenen van onrust bij bewoners en familieleden waren aanleiding voor Leefbaar 3B om vragen hierover te stellen aan het college, waarna een door het CDA ingediende motie met gelijke strekking raadsbrede steun kreeg. De wethouder is vervolgens in overleg getreden met Laurens (de eigenaar van Huize Petrus) en DSW, het zorgkantoor dat beslist over de verdeling van het rijksbudget voor langdurige zorg.

Dit heeft tot een goede oplossing geleid, waardoor de cliënten die fysieke zorg nodig hebben in Huize Sint Petrus kunnen blijven wonen. Zij die psychogeriatrische zorg nodig hebben kunnen in de nieuw gebouwde Oranjehoek in Bergschenhoek een plaats vinden. De wethouder heeft ons wel verzekerd dat niemand tegen zijn zin overgeplaatst zal worden. Het gaat alles in overleg met cliënten en hun familie.

56 wooneenheden voor zelfstandig wonen
De ruimte die in Huize Sint Petrus vrijkomt zal gebruikt worden voor 56 wooneenheden voor zelfstandig wonen. De signalen zijn dat er voldoende vraag is voor zo’n voorziening. De gemeente levert aan de realisatie hiervan een bijdrage vanuit het WMO-budget voor huishoudelijke hulp.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een tiental aanbevelingen op het gebied van de uitvoering gedaan die Leefbaar 3B ondersteunt.

Wij hopen dat bewoners en familie tevreden zijn over het bereikte resultaat en dat dit bijdraagt aan een totaal aan goede voorzieningen voor oudere inwoners van Lansingerland.

Kieskompas Lansingerland

De huidige negen partijen in de gemeenteraad van Lansingerland hebben, net als vier jaar geleden, besloten mee te doen aan het Kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018. Het Kieskompas is een online stemhulp die kiezers helpt bij het vinden van de politieke partij die het beste past bij de eigen politieke voorkeuren. Het Kieskompas wordt ook gebruikt bij de verkiezingen van de Tweede Kamer, Provinciale Staten, de Waterschappen en een groot aantal andere gemeenten.

De verkiezingen worden door gebruik te maken van het Kieskompas inzichtelijk gemaakt voor de kiezers. Het laat zien wat de belangrijkste politieke kwesties zijn en waar de verschillende partijen voor staan. Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwikkelen van een lokaal Kieskompas, is dat het ook écht lokaal is. Juist de thema’s die voor een politieke partij van belang zijn, worden in het Kieskompas opgenomen. Daarom werkt het Kieskompas in Lansingerland nauw samen met alle politieke partijen.

Op 25 oktober heeft elke partij 40 issues, die spelen in Lansingerland en die elke partij belangrijk vindt, ingeleverd bij het Kieskompas. Het Kieskompas heeft daar zo’n 90 stellingen over opgesteld, die op 8 november met de partijen in het gemeentehuis zijn besproken. Voor Leefbaar 3B waren lijsttrekker Simon Fortuyn en gemeenteraadslid Jan Pieter Blonk aanwezig. Een groot aantal van die 90 stellingen is geschrapt, meestal om dat alle partijen over een stelling het zelfde standpunt hebben of omdat de stelling niet helder genoeg is. Er komt binnenkort een lijst met 40 à 50 stellingen die zijn overgebleven. Bij iedere stelling moet elke partij dan uiterlijk 18 december 2017 aangeven: “helemaal mee eens” – “mee eens” – “neutraal” – “niet mee eens” – “helemaal niet mee eens” – “Geen mening”.

Op 11 januari 2018 komen de Lansingerlandse politiek partijen en het Kieskompas weer bij elkaar en worden de stellingen nogmaals besproken en teruggebracht naar een totaal van 30 stellingen.

Het Kieskompas Lansingerland gaat 3 à 4 weken voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 live en dan kunnen de kiezers in Lansingerland via internet het Kieskompas gaan gebruiken en zal mogelijk een hulp zijn bij het maken van de keus op welke partij zij zullen stemmen.