Fractie

Burgermeetnet Lansingerland

Sinds enkele maanden is in Lansingerland een burgermeetnet (BML) operationeel. De heer Liefting kwam namens BML inspreken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte om de raadsleden op te hoogte te stellen van dit initiatief. […]

Fractie

Onderzoek door de Rekenkamer in 2020

De Rekenkamer van de gemeente Lansingerland voert jaarlijks twee onderzoeken uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van onderdelen van het door de gemeente gevoerde bestuur. Hiervoor inventariseert de Rekenkamer bij de raadsfracties jaarlijks welke onderwerpen […]

Fractie

Nieuwjaarsreceptie gemeente Lansingerland

Leefbaar 3B is verheugd met de grote opkomst van onze inwoners tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie van Lansingerland. Bij de ingang van het gemeentehuis werden we voor deze receptie welkom geheten door gastheer burgemeester Pieter van […]

Bestuur

Hele Warme en Gezellige Kerstdagen

Fractie, wethouder en bestuur van Leefbaar 3B wensen u en uw dierbaren hele warme en gezellige kerstdagen en een Gelukkig en gezond 2020(U kunt ons wel zien op de kerstfilm)

Fractie

Onderschat de problemen met lachgas niet!

Het was voor de Leefbaar 3B fractie even de vraag of ‘lachgas’ moet worden gezien als een tijdelijk modeverschijnsel of als een toenemend structureel probleem voor de volksgezondheid. Daarover is nu duidelijkheid gekomen vanuit het […]

Fractie

Verlaging informele tarief PGB

Sinds 1 januari 2015 heeft Lansingerland één verordening voor zowel maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Jaarlijks wordt deze verordening aangepast wegens bijvoorbeeld wijzigingen in gemeentelijk beleid, onduidelijkheden of wetswijzigingen. De Verordening Sociaal Domein 2020 van […]

Fractie

Met de fractie op heidag

De fractie van Leefbaar 3B is vrijdagavond “op de hei” geweest. In het tot conferentieoord omgedoopte gemeentehuis met aangepaste verlichting, hebben we in alle rust deelgenomen aan een “inspirerende hei sessie”. Even weg uit alle […]