1. Verbetering kwaliteit buitenruimte
Leefbaar 3B wil minder onkruid, nette straten, minder zwerfafval en goed bijgehouden groen. Leefbaar 3B gaat voor kwaliteit in de wijken.

2. Lastenverlaging
Leefbaar 3B zet in op verdere van verlaging van de lokale lasten. Wij zetten in op voortzetting van gedegen financieel beleid.

3. Investeren in Veiligheid
Leefbaar 3B vindt dat de handhaving op straat beter moet. Huftergedrag, vuildump, overlast en criminaliteit worden actief, zichtbaar en effectief aangepakt. Meer handhavers (BOA’s) en politie op straat.

4. Opwaardering huishoudelijke hulp voor senioren
Leefbaar 3B wil herintroductie van een “praatje pot” in de thuishulp om tijd vrij te maken om er achter te komen hoe het echt met iemand gaat.

5. Betaalbare woningen in Lansingerland en voorrang voor eigen jongeren
Leefbaar 3B vindt dat jongeren geboren en/of opgegroeid in Lansingerland, maar ook ouderen voorrang moeten krijgen bij het huren van een sociale huurwoning. Jongeren moeten niet gedwongen worden buiten Lansingerland te gaan wonen.

6. Gratis Openbaar Vervoer RET voor inwoners van Lansingerland die AOW hebben
Leefbaar 3B ziet dit als een bewezen effectief middel tegen eenzaamheid. Het draagt ook bij aan het milieu. Ouderen met alleen een AOW of met nog een klein pensioentje erbij worden hierdoor mobieler.

7. Flexibel openbaar vervoer, zonder vaste op- en uitstappunten binnen de drie dorpen in Lansingerland
Leefbaar 3B vindt de reguliere busverbindingen tussen de dorpen onderling en de OV-knooppunten te beperkt qua route. Leefbaar 3B eist maatwerk.

8. Dorpsbinding
Leefbaar 3B is en blijft van mening dat alle drie de dorpen en de twee buurtschappen een eigen dorps karakter hebben en in beleid en uitvoering specifieke aandacht moeten krijgen om de leefbaarheid te waarborgen.

9. Wensen en mening van de inwoner TELT
Leefbaar 3B wil dat de raad van Lansingerland een raadgevend referendum mogelijk maakt om de mening van de inwoners te peilen.

10. Dienstverlening
Leefbaar 3B vindt dat de grondhouding op het gemeentehuis moet zijn: “Hoe kan ik u helpen” en niet: “Nee, dat kan niet omdat……..” De gemeente is er voor de inwoner.

11. Werken aan het klimaat
Leefbaar 3B staat positief tegen lokale initiatieven om te werken aan een goede wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

12. Geen betaald parkeren
Leefbaar 3B wil in Lansingerland geen betaald parkeren.