Verbetering winkelcentrum Bergschenhoek: “Snel de schouders er onder!”

Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis was kriebelig kritisch over de centrumvisie en het beeld van de herinrichting openbare ruimte van het winkelcentrum Bergschenhoek. Heel de raad is het er over eens dat er dringend wat moet gebeuren om het centrum van Bergschenhoek weer bruisend te krijgen.

Het winkelcentrum heeft het al jaren behoorlijk zwaar en ook nu weer is er veel overlast van alle (noodzakelijke) verbouwingen aan de straten in het dorpscentrum. Het wordt er zeker beter van, maar de boel ligt wederom overhoop en de communicatie naar bewoners en winkeliers laat te wensen over. Dat is niet bevorderlijk voor het laten bruisen van Bergschenhoek.

Leefbaar 3B is blij dat er nu eindelijk schot in de zaak zit en dat er een visie en een uitvoeringsprogramma ligt. Of het de juiste visie is, daar valt over te discussiëren. Maar hoe meer we het over details blijven kletsen, hoe langer het duurt. Leefbaar 3B wil actie! lees meer

Een veiliger Lansingerland

Afgelopen woensdag is het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 voor de gemeente Lansingerland besproken in de raadscommissie Algemeen Bestuur. In dit veiligheidsbeleid worden de speerpunten en de actiepunten voor de komende vier jaar met betrekking tot veiligheid in Lansingerland vastgesteld.

Johan Philippens, Leefbaar 3B woordvoerder veiligheid en tevens recherchekundige bij de politie, gaf aan positieve punten in het beleid te zien, maar ook verbeterpunten. Leefbaar 3B staat positief tegenover de speerpunten. Deze speerpunten zijn: drugspreventie, ondermijning, High Impact Crimes, jeugd, verkeersveiligheid, overlast en verbinding. Deze speerpunten richten zich op de belangrijkste veiligheidsthema’s van dit moment. Daarnaast komen deze speerpunten vrijwel 1 op 1 overeen met het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B.

Op een hele goede wijze zijn deze speerpunten bij de inwoners, samenwerkingspartners en de raad opgehaald. Alle partners waren zodoende nauw betrokken bij het vaststellen van de speerpunten. Mogelijkheden voor verbetering zijn te vinden in de scherpte van de actieplannen. Johan Philippens: “Veiligheid is ontzettend belangrijk. Veiligheid verdient aandacht en veiligheid verdient scherpe actieplannen, die toewerken naar een concreet resultaat voor de inwoners”. Leefbaar 3B gaat hier mee aan de slag om gezamenlijk te komen tot een (nog) veiliger Lansingerland.

Verbetering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

In de commissie Samenleving van 17 januari 2019 stond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, op verzoek van de ChristenUnie, op de agenda naar aanleiding van problemen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lansingerland is aangesloten bij VTRR. In de raadsvergadering van 30 november 2017 heeft de raad van Lansingerland, met steun van Leefbaar 3B ingestemd met de oprichting van VTRR. Eén overkoepelende organisatie kan kortere lijnen onderhouden dan de vier verschillende organisaties, waar gemeente voorheen mee te maken had.

Deze kortere lijnen moesten resulteren in partners die gelijktijdig met elkaar optrekken, in plaats van naast of langs elkaar. Ook de effectiviteit van de overkoepelende organisatie moest resulteren in een versterkte hulpverlening, want projecten werden voor de oprichting van VTRR niet integraal verwerkt, wat resulteerde in langere doorlooptijden en afhandelingen van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. lees meer

Leefbaar 3B: Geen uitbreiding vliegveld

“Onze inzet blijft dat de geluidshinder van vliegtuigen in Lansingerland niet toeneemt. De huidige geluidsruimte van het vliegveld wordt niet verder vergroot.” Met dit citaat uit het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B, begon Jan Pieter Blonk zijn spreekbeurt in de commissie Ruimte van afgelopen week. “Duidelijke tekst en daar zullen we ons aan houden” gaf hij aan.

In september 2017 heeft de BRR een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, die toen over het vliegveld ging. Kernboodschap van dit advies is dat de BRR constateert dat er draagvlak bestaat voor de aanwezigheid van de luchthaven en de huidige vergunde geluidsruimte, maar dat er géén draagvlak is voor groei van de luchthaven buiten de vergunde huidige geluidsruimte. De belofte van de staatssecretaris in het vorige kabinet, dat er regionaal draagvlak moet zijn voor de vergroting van de geluidsruimte, koestert de raad van Lansingerland. Dit moet worden aangegeven, aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die er nu over gaat. Beloofd is beloofd. Er is geen regionaal draagvlak voor uitbreiding van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA).
(BRR = Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport. De leden van de BRR zijn: de verkeerswethouders van Lansingerland, Rotterdam, Schiedam en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland) lees meer

Don van Doorn wenst u namens Leefbaar 3B een goed 2019

Graag wens ik u allen namens Leefbaar 3B een heel goed en gezond 2019.

Eerst wil ik terugblikken op het afgelopen jaar 2018, waarin de verkiezing van de gemeenteraad plaats vond, maar daarna ook vooruitkijken.

Ons verkiezingsprogramma 2018 opent met de constatering dat “een meerderheid van de Nederlandse bevolking steeds minder vertrouwen heeft in de landelijke politiek en zich steeds vaker afzet tegen niet luisterende politici. Het lijkt er soms op dat landelijke politici de binding met de samenleving kwijt zijn geraakt, geen gevoel meer hebben voor wat er echt speelt in de leefomgeving.” In de loop van 2018 bleek bij voortduring dat dit nog altijd geen loze constatering is. Van de protestbeweging van de gele hesjes, die medio mei 2018 online het levenslicht zag en zich snel over vele landen heeft verspreid, tot verdeeldheid en soms absurde aannames over de financiering van maatregelen uit het klimaatakkoord. Uit alles blijkt dat de kloof er is en dat deze niet kleiner is geworden.

Toen op 22 maart 2018 na hard werken voor Leefbaar 3B een klinkende verkiezingswinst op de schermen verscheen, ontstond bij onze negenkoppige fractie direct het besef en het verantwoordelijkheidsgevoel dat Leefbaar 3B het vertrouwen en de opdracht heeft gekregen om die kloof in Lansingerland te dichten. Met die opdracht zullen we ook in 2019 dagelijks ons werk in de gemeenteraad van Lansingerland benaderen. Luisteren naar en in overleg gaan met inwoners, bedrijven, sport- en welzijnsorganisaties blijven wij doen. Wij zullen ons ook blijvend inzetten voor de bestaande uitstekende samenwerking met onze coalitiepartners en met de fracties die niet aan de coalitie deelnemen. Samenwerking staat hoog in ons vaandel. lees meer

Trots op onze vrijwilligers

Maandagavond 7 januari zijn door burgemeester Pieter van de Stadt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis de vrijwilligersprijzen uitgereikt. Voor de samenleving in Lansingerland zijn vrijwilligers van enorm belang. Zonder vrijwilligers zijn sport, cultuur, welzijn en zorg voor anderen onmogelijk. Vrijwilligers moeten wij met z’n allen koesteren.

Er zijn drie prijzen uitgereikt van elk € 500 in de categorieën Individueel, Groep en Cultuur.

Individueel
In de categorie Individueel won Leoniek Gabry de vrijwilligersprijs voor haar activiteiten in Speel-o-Theek De Vlieger, de Kledingbeurs, de VoorleesExpress, de peuterspeelzaal en school. Leoniek is geroemd voor haar veelzijdigheid en haar vermogen om andere vrijwilligers te mobiliseren en enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk.

Groep
In de categorie groep won de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg van Welzijn Lansingerland, waarbij de jury opmerkte dat dit vrijwilligerswerk is dat ‘je echt moet kunnen’. Dit vrijwilligerswerk is veelal heftig en aangrijpend, want het gaat om het begeleiden van mensen thuis die in de laatste dagen van hun leven zijn. Ook hun familieleden worden door de vrijwilligers bijgestaan.

De grote groep vrijwilligers van de al tientallen jaren bestaande Goede doelen Kringloopwinkel De Paardestal in Berkel en Rodenrijs werd voor de derde keer genomineerd voor de categorie Groep. Zij kregen een eervolle vermelding waaraan een bedrag verbonden is van € 350.

Cultuur
In de categorie Cultuur ging de prijs naar de vrijwilligers van Theater ’t Web in Bleiswijk waarbij de jury stilstond bij de grote stappen die de stichting in korte tijd heeft gezet. Zij hebben in ’t Web podiumkunst op de kaart gezet met hele goed optredens van muziek, toneel en literatuur.

Stop HSL Herrie website sluit: Actie gaat door

HSL Dossier FractieNamens de stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft Loeky van der Horst afgelopen 27 december laten weten dat de website Stop HSL Herrie wordt gesloten, maar het stichtingsbestuur blijft actief. Hieronder de brief van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL:

In de loop van 2019 worden waarschijnlijk de eerste werkzaamheden, zoals funderingen, gestart voor de aanleg van voorzieningen om het HSL treinlawaai te reduceren. In 2020 zal vooral in de weekeinden en in de nacht gewerkt worden. Dit tijdens de zogeheten treinvrije perioden. Dit na jaren van intensief en diepgaand overleg van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland, samen met de Gemeente Lansingerland met ProRail, Infraspeed (BAM en Siemens) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volhouden
Vele acties en gerichte lobby leverden uiteindelijk een kabinetsbesluit op om 37 miljoen euro vrij te maken specifiek voor Lansingerland voor aanpassingen voor geluidsreductie van de HSL. Voor de stichting betekent dat zeker geen achterover leunen. Het werk is immers nog niet compleet gedaan. Alertheid blijft geboden en de stichting volgt de ontwikkelingen kritisch en nauwlettend. De communicatie via de website wordt echter eind 2018 gestopt. Via plaatselijke media zal de stichting voortaan contact onderhouden met de vele steun biedende bewoners van Lansingerland. lees meer

Zondag 23 december in Lansingerland ook verkoop vanuit kramen

Zondagmiddag 23 december mogen naast de winkels ook kramen hun waren verkopen. In de Verordening winkeltijden Lansingerland staat dat alleen winkels op zondag van 12:00 tot 19:00 uur open mogen zijn. Kramen in het openbaar gebied mogen niet open zijn. Naar aanleiding van een noodkreet van de Winkeliersvereniging Berkel Centrum heeft Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk donderdagavond 20 december de raad via een motie voorgesteld het voor 23 december mogelijk te maken dat ook standplaatshouders hun waar kunnen verkopen. De raad heeft met 30 stemmen voor en 3 tegen er mee ingestemd dat de standplaatsen zondagmiddag 23 december mogen worden ingenomen.

Wat waren de argumenten om dat mogelijk te maken? Zondagmiddag vlak voor Kerst is het in de winkelcentra gezellig vertoeven. De winkeliers organiseren allerlei leuke dingen om het de bezoekers naar de zin te maken. Heel veel winkels zullen open zijn en standplaatshouders mogen hun plaats met hun kramen niet innemen. Dat vindt Leefbaar 3B heel jammer. lees meer