200 openbare laadpalen in Lansingerland

Op dit moment zijn er 19 openbare laadpalen voor elektrische auto’s in Lansingerland. Daar komen er binnenkort zo’n 200 bij. Hiervan zijn 150 vraaggestuurd door eigenaren van elektrische auto’s en 50 op strategische plaatsen die de gemeente realiseert.

Voor de 150 vraaggestuurde palen hoeft de gemeente geen investeringskosten te maken. Voor de laadpalen op 50 strategische plaatsen wel. De investeringkosten daarvoor zijn € 150.000, inclusief inrichting van parkeervakken.

Vraaggestuurde laadpalen kunnen worden aangevraagd via http://www.laadjeauto.nl. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De voorwaarden staan op de site van laadjeauto.nl. De laadpaal komt in het openbaar gebied in de buurt van je woning. lees meer

Misdaadmeter bevestigt nut en noodzaak van Leefbaar 3B raadsinitiatief voor meer handhaving op straat

Volgens de misdaadmeter 2016 is de gemeente Lansingerland gestegen van plek 168 naar 141 op een lijst waar 386 gemeenten in vermeld staan. Lansingerland wordt omringd door Gemeenten zoals Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam en Gouda die veel hoger op de ranglijst van de misdaadmeter vermeld staan. Deze stijging is op zich niet vreemd omdat criminaliteit in de omliggende gemeenten toeneemt en criminelen uit die gemeenten worden weggejaagd.

Jan van der Laan, raadslid van Leefbaar 3B, stelde tijdens de commissie Algemeen Bestuur van 17 mei 2017 de vraag aan het college of zij de criminaliteit in Lansingerland zagen toenemen. Van der Laan noemde in zijn betoog dat wekelijks in de plaatselijke krantenberichten wordt gepubliceerd over inbraken in woningen en bedrijfspanden, over diefstallen van fietsen, auto’s en andere voorwerpen of pogingen daartoe en dat hij door inwoners hierop wordt aangesproken. Hij gaf verder in zijn betoog aan dat iedere inbraak, diefstal of een poging daartoe enorme impact heeft op het veiligheidsgevoel van slachtoffers en omwonenden. lees meer

Ook Lansingerland “Van Gas Los”?

Twee derde van de nieuwbouwwoningen in Nederland krijgt nog steeds een aansluiting op aardgas. Uit een inventarisatie van Natuur en Milieu blijkt dat het gaat om 150.000 woningen. Gasleidingen liggen voor veertig jaar in de grond. We weten dat we er vanaf moeten. Uiteindelijk moeten van de rijksoverheid zelfs alle zeven miljoen huizen in Nederland energieneutraal gemaakt zijn in 2050. Dat betekent dat ze niet meer energie verbruiken dan ze zelf opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen. Een enorme opgave, maar juist nieuwbouw is dan relatief eenvoudig om mee te beginnen. Alle nieuwbouwplannen die nu nog op de tekentafel liggen, zouden alsnog tegen het licht moeten worden gehouden. De huizen zouden alsnog op een warmtenet aangesloten moeten worden, of ‘all electric’ moeten worden gemaakt. Kortom “Van Gas Los”, dus geen gasaansluiting.

Uit het onderzoek van Natuur en Milieu blijkt:

  • tussen 2017 en 2021 worden in Nederland 230.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd;
  • 150.000 huizen daarvan krijgen een aansluiting op aardgas, oftewel 64 procent;
  • 24 procent krijgt een aansluiting op het warmtenet (of dit duurzaam is, hangt af van de warmtebron);
  • 12 procent van de nieuwbouw wordt met zekerheid duurzaam verwarmd, bijvoorbeeld met duurzaam opgewekte elektriciteit, waaronder zonnepanelen. lees meer

Lansingerland financieel op de goede weg omhoog

Leefbaar 3B is verheugd te constateren dat het financieel veel beter gaat met de gemeente Lansingerland. Wij kunnen zelfs de ingezette lijn van lastenverlichting voor de inwoners doorzetten. Wouter Hoppenbrouwer benadrukte dat de “slechte financiële” situatie van de gemeente bij de inwoners in het geheugen staat gegrift.

Oprecht positieve ontwikkelingen verdwijnen als sneeuw voor de zon als er terechte berichtgeving volgt over het herstel van de gevel van het gemeentehuis of onterechte berichtgeving van een twee jaar geleden gemaakte afspraak met de belastingdienst, die door recente beleidswijziging van de rijksoverheid in een (mogelijk) ander daglicht komt te staan. Wanneer deze laatste twee voorbeelden in de publiciteit komen, wordt het geheugen negatief bevestigd en zijn de veroordelingen op onder andere Facebook en Twitter niet uit de lucht. Ieders goed recht overigens. Maar als zo vaak ligt de waarheid vaak in het midden. lees meer

Niet overal snel internet in Lansingerland

Er is in Lansingerland niet overal snel internet beschikbaar, met name in het buitengebied. In totaal is 3,5% van de percelen niet aangesloten op een snelle internetverbinding. Het aanleggen van snel internet in de buitengebieden met glasvezelkabels is voor providers commercieel niet echt aantrekkelijk. De aanleg hiervan is geen taak voor de gemeente. Het rijk en de provincie buigen zich er over, maar het is niet duidelijk welke mogelijkheden zij gaan creëren of faciliteren. Verder, gaf Leefbaar 3B woordvoerster Georgine Zwinkels aan, is niet duidelijk hoeveel woningen en bedrijven niet zijn aangesloten op snel internet.

Het college wil nu € 50.000 beschikbaar stellen om een en ander uit te gaan zoeken. Voordat de commissie hier in toestemt, moet eerst duidelijk worden wat met die € 50.000 precies gedaan gaat worden.

 

Eerst onderzoek alvorens traumahelikopter verdwijnt van vliegveld

De raad van Lansingerland gaat instemmen met het advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). De wethouders verkeer van Rotterdam, Schiedam, Lansingerland en de gedeputeerde luchtvaart van de provincie Zuid-Holland adviseren de staatssecretaris de huidige geluidsruimte van het vliegveld niet verder uit te breiden en de effecten van het uitplaatsen van de traumahelikopter eerst te goed onderzoeken. In het advies van de bestuurders van de drie gemeenten en de provincie wordt ook voorgesteld het aantal nachtvluchten te maximeren op 650 en extra handhavingspunten betreffende geluid toe te voegen.

Het advies om de geluidsruimte niet uit te breiden komt overeen met wat in het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B staat: “Leefbaar 3B verzet zicht tegen iedere verdere geluidsuitbreiding van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport.” lees meer

Bibliotheek Bleiswijk van Snip aan Dorpsstraat naar ’t Web in Nachtegaallaan?

In de commissie Samenleving is uitgebreid gesproken over de totstandkoming van een cultuurhuis in Bleiswijk. Het idee van cultuurhuis komt voort uit een burgerinitiatief waar Leefbaar 3B zeer veel waardering voor heeft en ook een lans voor breekt omdat Leefbaar 3B van mening is dat de gemeente meer gebruik moet maken van de kennis, kunde en kwaliteit van de eigen inwoners.

De beslissing daarover lijkt simpel, maar is dat helaas niet. Het ondersteunen van dit burgerinitiatief vraagt een hoge prijs. Immers, om het cultuurhuis levensvatbaar te laten zijn, moet de bibliotheek terug naar ‘t Web aan de Nachtegaallaan, waar het 10 jaar geleden uit vertrokken is. Hierdoor komt het huidige pand van de bibliotheek aan de Dorpsstraat voor een groot deel leeg te staan, wat de levendigheid van de Dorpsstraat niet ten goede komt. lees meer

Een cultuurhuis als vitaliteitimpuls voor de dorpskernen

Naast de discussie over het cultuurhuis in Bleiswijk stond ook de ontwikkeling van cultuurhuizen in Bergschenhoek en Berkel centrum op de agenda van de commissie Samenleving. Leefbaar 3B worstelt met de invulling van het begrip cultuurhuis. Wouter Hoppenbrouwer gaf aan dat de komst van cultuurhuizen een doel op zich lijkt te worden. Het is natuurlijk geweldig als er burgerinitiatieven zijn, maar die moeten wel integraal worden beoordeeld. Verder zal er een serieuze interessepeiling moeten komen, die nut en noodzaak bepalen.

Wouter Hoppenbrouwer gaf aan dat hij een cultuurhuis altijd heeft beschouwd als een centrum voor amateur kunstbeoefening van dans, muziek, theater, beeldende kunst en film/fotografie. Naast het cultuurhuis ziet hij graag een sociaal cultureel centrum ontstaan voor educatie, participatie en integratie voor jeugd, senioren en werkzoekenden. lees meer