Simon Fortuyn fractievoorzitter Leefbaar 3B

Simon Fortuyn is door de nieuwe fractie gekozen tot fractievoorzitter van Leefbaar 3B. Plaatsvervangend fractievoorzitter is Don van Doorn.

Verdeling over de raadscommissies
De fractie heeft ook de verdeling van de raadsleden over de verschillende raadscommissie gemaakt. Elke commissie heeft z’n eigen vakgebieden.

Commissie Algemeen Bestuur (AB): Don van Doorn, Marjolein Gielis en Johan Philippens

Commissie Ruimte (R): Jan Pieter Blonk, Georgine Zwinkels en Henk Meester

Commissie Samenleving (S): Wouter Hoppenbrouwer, Leon Erwich en Machiel Crielaard

Begeleidingscommissie accountant (BAC): Henk Meester

 

Coalitieonderhandelingen
De coalitieonderhandelingen worden namens Leefbaar 3B gedaan door Simon Fortuyn en Wouter Hoppenbrouwer.

Raadsvergaderingen 27 en 29 maart 2018

De komende week zijn twee raadsvergaderingen gepland.

Dinsdag 27 maart
In deze laatste raadsvergadering van de periode 2014-2018 wordt afscheid genomen van de raadsleden, die niet meer terugkomen in de nieuwe gekozen raad.

Donderdag 29 maart
Dit is de eerste raadsvergadering van de raadsperiode 2018-2022. In deze raad worden alle raadsleden door de burgemeester geïnstalleerd en welkom geheten.

Beide raadsvergaderingen beginnen om 20:00 uur.

Kiezers op Leefbaar 3B waanzinnig bedankt!

Klinkende overwinning Leefbaar 3B

Leefbaar 3B is bij de verkiezing van de gemeenteraad van Lansingerland voor de derde keer op rij de grootste partij geworden in Lansingerland. Lijsttrekker Simon Fortuyn kon zijn geluk niet op, we gingen voor goud en dat is gelukt. Complimenten aan het campagneteam “Geweldig dat de kiezers ons in grote getale steunen” gaf hij aan in een interview met Gerrit van Loon van het AD. Het is een mooi compliment aan de partij voor al het werk van de afgelopen jaren en aan het Campagneteam!

Leefbaar 3B is van 7 naar 9 zetels gestegen.

Alle kiezers op Leefbaar 3B bedankt voor het vertrouwen.

 

 

Leefbaar 3B is gestegen naar 9 zetels.

 

 

 

 

 

 

 

De VVD heeft ook gewonnen en is van 5 naar 7 zetels gegaan en daarmee tweede geworden . Het CDA is derde geworden met 5 zetels en daarmee hebben zij 1 zetel verloren. De ChristenUnie is gelijk gebleven met 3 zetels. WIJ Lansingerland is van 2 naar 3 zetels gegaan. D66 is van 4 naar 3 zetels gegaan. GroenLinks heeft zich verdubbeld en is van 1 naar 2 zetels gegaan. De PvdA is van 2 naar 1 zetel gegaan. Partij Neeleman heeft geen zetel behaald en moet zijn ene zetel inleveren.

Morgen 23 maart om 10:00 uur maakt het hoofdstembureau in een openbare bijeenkomst, onder voorzitterschap van de burgemeester, in de raadzaal van het gemeentehuis de officiële uitslag bekend.

Dan is ook bekend wie er met voorkeurstemmen in de raad is gekozen.

Stem Lijst 1 Leefbaar 3B

Verkiezingscampagne nadert einde
De verkiezingscampagne 2018 van Leefbaar 3B is aan de laatste dagen voor de verkiezing van de gemeenteraad begonnen.
Woensdag 21 maart zijn de stemlokalen open van 07:30 uur tot 21:00 uur. ( locaties stembureaus)

Veel kandidaten van Leefbaar 3B hebben de afgelopen week tijdens het flyeren met inwoners gesproken. Ook zaterdag 17 maart was Leefbaar 3B op straat. Met harde oostenwind en een gevoelstemperatuur van -12oC was het wel afzien. Maar alle mensen die graag de inwoners van Lansingerland in de gemeenteraad willen vertegenwoordigen, waren toch op straat. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op wat er in Lansingerland gebeurt. lees meer

Verkiezingscampagne Leefbaar 3B draait op volle toeren

Politieke markt op Melanchthon Bergschenhoek
Leden van Leefbaar 3B zijn veel op straat te vinden om de standpunten van Leefbaar 3B uit te dragen.
Daarnaast waren er afgelopen week twee verkiezingsdebatten en een scholenbijeenkomst met een politieke markt op Melanchthon Bergschenhoek, waarbij Machiel Crielaard en Paul Kersting voor Leefbaar 3B, de lijst 1 van Lansingerland, als jongste kandidaat-raadsleden aanwezig waren.

Iedere partij kreeg gedurende 5 minuten de mogelijkheid om zich plenair aan de leerlingen te presenteren. De invulling was aan ons zelf. Wij hebben onze standpunten voor jongeren belicht en na het inleidend praatje ons campagnefilmpje laten zien.  Ze werden beiden met luid applaus ontvangen.

      

 

Verkiezingscampagne Leefbaar 3B draait op volle toeren – Woondebat

Woondebat
Het woondebat, waarin Jan Pieter namens Leefbaar 3B heeft aangegeven dat alle inwoners van Lansingerland, dus ook de jongeren opgegroeid in Lansingerland, met voorrang een sociale huurwoning kunnen huren.

Er zijn in Lansingerland veel te weinig woningen met een huur tussen de € 710 en € 850 per maand. Dat is de groep inwoners die tussen wal en schip vallen. Hun inkomen is te hoog voor een sociale huur en te laag om een huis met hypotheek te kunnen kopen.
#5 Leefbaar 3B wil dat er meer woningen worden gebouwd in de sociale huursector (3B Wonen) en aanzienlijk meer woningen bouwen in de vrije sector met een huur van maximaal € 850 per maand.

RTV Lansingerland lijsttrekkers debat met Leefbaar 3B, VVD en D66
Leefbaar 3B lijsttrekker Simon Fortuyn heeft in dit debat een aantal belangrijke #punten uit het verkiezingsprogramma naar voren gebracht. lees meer

Leefbaar 3B: De partij van de Veiligheid

Leefbaar 3B heeft zich de gehele raadsperiode bekommerd over de veiligheid in Lansingerland en niet alleen nu tijdens de verkiezingsperiode.

Helaas is in de afgelopen raadsperiode onnodig veel vertraging opgelopen voor de uitvoering van de Leefbaar 3B motie “Toezicht en Handhaving”. In deze motie wordt de samenwerking tussen buurttoezicht, dorpsboa’s, jongerenwerk en de politie gestimuleerd en het aantal ogen en oren ten behoeve van de veiligheid vergroot. Criminelen moeten weten dat daardoor de politie veel effectiever op kan treden en dat er geen ontkomen meer aan is in Lansingerland.

“Buurttoezicht Lansingerland jaagt op groep straatrovers” is krachtige taal, waarmee inwoners van Lansingerland in de ogen van Leefbaar 3B woordvoerder Jan van der Laan, op het verkeerde been worden gezet. Buurttoezicht bestaat uit vrijwilligers die in verschillende wijken buurtwachten genoemd worden omdat zij op verschillende moment buiten surveilleren. In de Edelsteenwijk bestaat Buurttoezicht uit bewoners die op straat en in hun directe woonomgeving de ogen en oren openhouden. Hier wordt niet actief gesurveilleerd, maar wel zijn er een aantal actieve bewoners die op meldingen direct reageren. lees meer

Stem woensdag 21 maart Leefbaar 3B Lijst 1

Stem woensdag 21 maart Simon Fortuyn Leefbaar 3B Lijst 1