Blij dat Happy Italy komt, maar het blijft financieel ongemakkelijk

Leefbaar 3B is erg blij met de komst van Happy Italy in het Annie MG Schmidtpark. Echter, na de behandeling in de commissie Algemeen Bestuur blijft het ongemak hangen of het college niet tot een betere verkoop van de grond had kunnen komen.

In april 2017 heeft de gemeenteraad om een second opinion van het grondtaxatie gevraagd. Deze kwam er en het verkoopbedrag van de second opinion lijkt in eenzelfde financiële bandbreedte uit te komen. Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. Echter, de gewijzigde omstandigheden (een ballenbak is veranderd in zes bowlingbanen) maken dat de beide taxatierapporten niet te vergelijken zijn. lees meer

Verkiezingscampagne officieel van start gegaan

Leefbaar 3B Lijst1 21 maart #GR2018Zaterdag is onder leiding van burgemeester Pieter van de Stadt de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart van start gegaan. Aan de Bergweg Noord werd door alle negen partijen die aan de gemeenteraadsverkiezing mee doen de verkiezingsposter op een aanplakbord geplakt.

Voor Leefbaar 3B is de campagne al in december gestart. Elke zaterdag bezoekt Leefbaar 3B in alle drie de dorpen verschillende wijken. Elke week weer andere wijken.
Het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B en de lijst met kandidaat raadsleden zijn via onderstaande link te lezen. lees meer

Verkiezingsprogramma  Kandidatenlijst

Leefbaar 3B initiatief “Extra Boa’s voor veiligheid op straat” eindelijk vastgesteld

Ruim twee jaar na het initiatief raadsvoorstel van Leefbaar 3B ingediend door Jan van der Laan is het er nu van gekomen. Het aantal Boa’s (handhavers op straat) wordt uitgebreid en tegelijkertijd wordt ook het aantal jeugdwerkers op straat uitgebreid. Alles om overlast op straat en in de woonbuurt te verminderen. Afgelopen week heeft de raad van Lansingerland hiervoor het beleid Toezicht en Handhaving vastgesteld.

De uitwerking van dit initiatiefvoorstel en de later ingediende motie hangt samen met de ontwikkelingen van voorzieningen voor oudere jeugd in de buitenruimte, het realiseren van WiFi op dergelijke plekken en jeugdparticipatie van jongeren.

Door de uitbreiding van Boa’s kan de dorpsboa geïntroduceerd worden, waardoor er vanuit de gemeentelijke handhaving aangesloten wordt bij het wijkgericht werken. De dorpsboa zorgt voor de contacten met bewoners, buurttoezicht, de woningcorporatie, jongerenwerk, de wijkagent en met diverse gemeentelijke afdelingen. Hiermee worden de onderlinge lijnen korter, waardoor problemen en ontwikkelingen in een wijk sneller gesignaleerd worden en daadkrachtig en adequaat aangepakt kunnen worden. lees meer

Raad wil geen windmolens vlak bij woonkern de Kruisweg

Verschillende plaatsen in Zuid-Holland zijn door het provinciebestuur aangewezen om mogelijk windturbines te plaatsen. Een van die plaatsen is het Prismagebied ten noorden en zuiden van de A12 en vlak naast de Bleiswijkse woonkern De Kruisweg.

De Kruisweg een buurtschap in Lansingerland heeft het al behoorlijk te verduren. Vijftien jaar geleden was Prisma nog een weiland van boer Piet van der Eijk. Maar al snel werd er een groot bedrijvenpark gepland. Aanvankelijk met bedrijfsgebouwen die maximaal 20 meter hoog mogen zijn. Later is die 20 metergrens opgerekt naar 30 meter hoogte. Onlangs zijn in het gebied 380 KV elektriciteitsmasten geplaatst, die 60 meter hoog zijn. Nu wordt gesproken over windturbines met een hoogte van 200 meter. Ondertussen ligt de provincie al vijf jaar dwars over een 4 meter hoog geluidscherm tussen de provinciale weg N209 en de woningen aan de Kruisweg. lees meer

Leefbaar 3B zaterdag 27 januari in Bergschenhoek

Leefbaar 3B heeft afgelopen zaterdag het centrum van Bergschenhoek bezocht. Dit filmpje, onder dit bericht,  geeft een mooi sfeerbeeld van deze dag.

Het was weer een positieve campagnedag in Bergschenhoek.
Wel een “kouweorendag” maar met een kopje koffie aangeboden door Eterij  & Tapperij de Kruin was het perfect te doen. Ook verschillende wijken bewandeld om daar te Flyeren.

De reacties waren zeker positief!

Reacties als “Ik stem altijd Leefbaar3B!” en “Ik ga zeker op jullie stemmen.” is altijd leuk om te horen 

Raad bezoekt sorteerinstallatie Suez

De sorteerinstallatie van Suez bij de Waalhaven sorteert al het PMD (Plastic, Metaal en Drinkkartons) dat bij huishoudens wordt opgehaald, ook het PMD uit Lansingerland. Een deel van de gemeenteraad heeft vrijdagmiddag 26 januari een werkbezoek gebracht aan de sorteerinstallatie.

Op een ingenieuze wijze worden drankkartons, drankblikjes/conservenblikken en het plastic van elkaar gescheiden. Dat gebeurt met luchtstromen, zwaartekracht, laser en magneten. Dit alles wordt zo goed gescheiden dat daardoor een kwalitatief zeer hoge (secundaire) grondstof ontstaat voor het weer opnieuw maken van verschillende soorten plastic en kunststoffen.

In de fabriek van Suez wordt PMD (Plastic, Metaal en Drinkkartons) aangeleverd dat door bewoners in heel veel Nederlandse gemeenten thuis (dus bij de bron) wordt gescheiden. In Lansingerland gebeurt dat door gebruik te maken van de gratis doorzichtige plastic zakken, die wekelijks bij alle huishoudens worden opgehaald. In Lansingerland wordt PMD (Plastic, Metaal en Drinkkartons), GFT (Groente, Fruit en Tuinafval), Papier, Glas en restafval gescheiden opgehaald.

De bewoners scheiden deze verschillende soorten afval dus zelf thuis. Ook kunnen alle soorten afval worden gebracht naar afvalbrengstation in Bergschenhoek. Oude huisraad, chemisch afval (zoals verfresten en batterijen) en grote hoeveelheden tuinafval kunnen zes dagen per week naar het afvalbrengstation worden gebracht. lees meer

Centrum Bergschenhoek blijft gemoederen bezig houden

De behandeling van de Economische Agenda 2018-2025 is voor de bewoners van het centrum van Bergschenhoek en de winkeliers aanleiding geweest om zorgen te uiten over het verval van het centrum van Bergschenhoek. Het is goed om op de lange termijn ontwikkelingen in kaart te brengen, maar mag geen maskering zijn van de problemen die om een oplossing voor de korte termijn vragen. Vooral de bewoners van de woningen in het centrum van Bergschenhoek waren duidelijk in hun bewoordingen. De focus wordt teveel op het centrum van Berkel gelegd en de beeldkwaliteit in het centrum van Bergschenhoek holt achteruit. De onderhoudstoestand is ronduit slecht, kapotte bestrating, kuilen in de bestrating, boomspiegels waar je over struikelt en de aanwezige roestige afvalbakken.

Wethouder Abee gaf aan dat de bewoners iets vroeg reageren. Er is veel in voorbereiding om de grootste klachten te verhelpen. De aanwezige bewoners keken elkaar verbaasd aan, omdat zij niets afweten van de voorgenomen korte termijnoplossingen om de beeld- en woonkwaliteit te verbeteren. lees meer

Parkeerproblemen station Rodenrijs

Blauwe parkeerzone

Elke werkdag staat het parkeerterrein bij metrostation Rodenrijs al vroeg in de ochtend vol. Veel reizigers zoeken dan ook een parkeerplek voor hun auto in de woonstraten rond het station. In de Vosmaerstraat en omliggende straten is een blauwe parkeerzone ingesteld op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur. Dat maakt het voor reizigers onmogelijk om daar de auto de hele dag te parkeren.

De gehele raad is het er mee eens dat in meer straten een blauwe zone moet worden ingesteld. Het gaat dan om de Zuidersingel, de Rodenrijseweg van het viaduct RandstadRail tot aan de Anjerdreef en het eerste deel van de Anjerdreef. Als de bewoners van de Rozendaallaan en de Penninghlaan ook een blauwe zone willen, kan dat ook gebeuren.

De bewoners van de straten met een blauwe zone nabij het station kunnen per woonadres twee ontheffingen aanvragen voor auto’s die geregistreerd staan op dat adres. Leefbaar 3B vindt dat voor elke auto waarvan het kenteken op het woonadres staat een ontheffing moet kunnen krijgen. Het probleem van het parkeren bij het station moet zo min mogelijk worden afgewenteld op de bewoners. lees meer