Geslaagd ❣ Gefeliciteerd 👍

Fractie en bestuur van Leefbaar 3B feliciteert alle leerlingen uit Lansingerland die afgelopen week hun eindexamendiploma hebben behaald.
Veel succes in jullie verdere opleiding en carrière. Maar nu natuurlijk eerst veel feesten. Geniet er van.

VNG bijeenkomst “Toekomst lokale partijen” in gemeentehuis Lansingerland

Op dinsdag 2 juli 2019 van 16:00 – 19:00 uur organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een de bijeenkomst “Toekomst lokale partijen” in het gemeentehuis van Lansingerland. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de scoutingcommissie lokale partijen. Deze scoutingcommissie is eerder door de VNG gevraagd om vertegenwoordigers van lokale partijen te motiveren om zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van het VNG bestuur en de VNG commissies.

Het programma heeft twee thema’s
▪ Lancering gezamenlijke inzet VNG en de scoutingcommissie lokale partijen
”Opkomst lokale partijen en positionering binnen de VNG”
▪ “Versplintering of fragmentatie; verschil in de lokale politiek”, inleiding Wim Voermans.

lees meer

Succesvolle beeldvorming huisvesting arbeidsmigranten

Op initiatief van Eric Kampinga (VVD) en Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) heeft de raad zich afgelopen woensdagavond een goed beeld kunnen vormen van de noodzaak en de mogelijkheden van huisvesting voor arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten komen met name uit Oost-Europa en in het bijzonder vanuit Polen.

Naast de raadsleden van alle fracties waren ervaringsdeskundigen en belanghebbenden aanwezig.

  • Tuinder Theo Ammerlaan – Voorzitter LTO Glaskracht midden Zuid-Holland
  • Tuinder Ilone Douma-Ammerlaan – Voorzitter VNO-NCW Oostland
  • Bart Legierse – Directeur Stipt uitzendbureau, dat 600 arbeidsmigranten heeft werken in Lansingerland, waarvan er niet een in Lansingerland woont
  • Jeroen van Leeuwen – Uitzendbureau NL Jobs en lid taskforce huisvesting Arbeidsmigranten Westland
  • Bert Verheij – Directeur HomeFlex, beheerder van huisvestingscomplexen voor arbeidsmigranten
  • Marc Govers – Bouwer en leverancier van tijdelijke huisvesting
  • Kees verhoef – Ambtenaar van de gemeente Lansingerland

Duidelijk werd dat er enorme behoefte is om arbeidsmigranten dichter bij hun werk te huisvesten en dat tuinders arbeidsmigranten bitter hard nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. lees meer

Extra openstelling publieksbalies gemeentehuis op donderdagavond

Vanaf 6 juni is ook op donderdagavond de publieksbalie van het gemeentehuis open voor de inwoners. Om de inwoners nog vaker de gelegenheid te geven om ’s avonds zaken met de gemeente te regelen, wordt de openstelling uitgebreid. Vanaf 6 juni 2019 kunnen onze inwoners ook op donderdag tot 20.00 uur in het gemeentehuis in Bergschenhoek terecht. De openstelling op de dinsdagen is ook tot 20:00 uur.

Door een extra avondopenstelling wordt de bereikbaarheid en de dienstverlening verbeterd. Het uitbreiden van de openingstijden sluit aan op de ambities uit het coalitieakkoord van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie en het collegeprogramma.

Voor het regelen van zaken met de gemeente kunnen de inwoners (online of telefonisch) een afspraak maken of langskomen tijdens de vrije inloopmomenten in de Publiekshal. De gemeente moet zo veel mogelijk klaarstaat voor de inwoners op de momenten dat het de inwoners uitkomt.

Bespreking vertraging bouw geluidschermen HSL in commissie 11 juni 2019

Afgelopen vrijdag heeft de fractie van Leefbaar 3B, bij monde van Jan Pieter Blonk, voor de raadscommissie Ruimte de vertraging van de bouw van de geluidschermen langs de HSL geagendeerd. Aanleiding is het interview in de Heraut van 22 mei 2019 van Freek Zijlstra met Loeky van der Horst, voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, over ernstige vertraging in de realisatie van de geluidswerende maatregelen langs het HSL-spoor in Lansingerland.

Het ministerie, Prorail en NS hebben bij exploitatie ernstig te lijden onder de slechte samenwerking met Infraspeed. Infraspeed is een consortium van de Koninklijke BAM Groep, Siemens, enkele Engelse investeerders en Nederlandse banken. Infraspeed heeft het HSL-spoor aangelegd. Infraspeed is tot 2031 verantwoordelijk voor het onderhoud, storingsherstel en vernieuwingswerkzaamheden en krijg daarvoor jaarlijks ongeveer € 165 miljoen. lees meer

Wel of niet Chabotplein – Besluit in september 2019

Of het toekomstige verkeersplein in de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan de naam Chabotplein gaat krijgen, wordt in september 2019 door de Rotterdamse Commissie van Advies inzake straatnaamgeving en gedenktekens en het college van B&W een besluit over genomen.

Over het voorstel van Jisca Bijlsma (directeur van het Chabot Museum), Ruud Reutelingsperger (Kunstenaarscollectief Observatorium) en het Lansingerlandse Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk om naam Chabotplein te gebruiken, wordt dus in september besloten. Aanvankelijk zou dat deze maand mei zijn. lees meer

Nieuwe voorzitter en nieuw logo Leefbaar 3B

De nieuwe voorzitter van Leefbaar 3B is Dave Salomons.
Hij nam het voorzitterschap over van Patra Steehouwer, die tijdens de Algemene Ledenvergadering in het zonnetje werd gezet voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor Leefbaar 3B heeft gedaan. Met name in de twee jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing van maart vorig jaar is Leefbaar 3B, mede door haar inzet, de grootste fractie in de raad gebleven en nu met negen zetels.

 

 

 

 

 

lees meer

Station Lansingerland-Zoetermeer feestelijk geopend

Ruim 12 jaar na de eerste plannen heeft afgelopen vrijdagmiddag de officiële opening van station Lansingerland-Zoetermeer plaatsgevonden. Het station is geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven en de burgemeesters Pieter van de Stadt (Lansingerland) en Charlie Aptroot (Zoetermeer).

Op het station komen trein, RandstadRail (HTM tram 4), RET bussen 170 (snelle busverbinding naar metrostation Rodenrijs) en 173 (de bus door Bleiswijk en Bergschenhoek naar metrostation Rodenrijs) samen. Bij het station dat in Lansingerland ligt tegen de grens met Zoetermeer aan is veel parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Vanaf de rijksweg A12 is het ideaal parkeren om verder met het Openbaar Vervoer naar Den Haag en Rotterdam te gaan. lees meer