Maidenspeech Johan Philippens en Machiel Crielaard

Leefbaar 3B raadslid Johan Philippens in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Leefbaar 3B duo-raadslid Machiel Crielaard in de raadscommissie Samenleving hebben afgelopen week hun maidenspeech gehouden. Dat hebben ze uitstekend gedaan. Johan Philippens, financieel woordvoerder van de fractie kondigde direct ook een amendement aan in de gemeenteraad van 31 mei betreffende de programma-indeling van de begroting.

    

Zowel Johan als Machiel zijn geïnteresseerd geraakt voor de politiek toen zij ruim anderhalf jaar geleden deelnamen aan de Leefbaar 3B cursus “Gemeentepolitiek”. De fractie en het bestuur van Leefbaar 3B wensen Johan en Machiel veel succes met hun werk voor de inwoners van de gemeente Lansingerland.

Op weg naar een bruisend winkelcentrum Bergschenhoek

Vorig jaar heeft de Winkeliersvereniging Bruisend Bergschenhoek de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan het invoeren van een BIZ Centrum Bergschenhoek per 1 januari 2018. Een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. De kosten worden als belasting in opdracht van de gemeente geïnd bij de winkeliers van Bergschenhoek centrum en vervolgens als subsidie uitgekeerd aan de stichting BIZ Centrum Bergschenhoek. Eind 2017 heeft de gemeenteraad de Verordening BIZ Centrum Bergschenhoek vastgesteld en met de afgelopen week door de raad vastgelegde uitvoeringsovereenkomst liggen nu alle afspraken officieel vast.

Leefbaar 3B is heel blij met dit feit. De eerste resultaten zijn al zichtbaar in het centrum van Bergschenhoek. Het begin is er dus duidelijk al, maar het is nog niet voldoende. Leefbaar 3B wil graag dat de BIZ écht bestuurskracht gaat ontwikkelen. Daar is een intensieve en integrale samenwerking met de ambtelijke organisatie voor nodig. Leefbaar 3B is van mening dat de gemeente in alle lagen gebruik moet maken van de kracht, de kunde en de kwaliteit van inwoners, verenigingen en ondernemers. Daarom heeft Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis het college gevraagd om fors in te zetten op een brede bekendheid van het BIZ in de ambtelijke organisatie en een actieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het centrum van Bergschenhoek, zodat de veiligheid wordt vergroot en Bergschenhoek weer écht gaat bruisen.

Bus Bleiswijk blijft nog een probleem

In het RET-vervoersplan 2019 blijft in de dienstregeling voor Bleiswijk nog steeds een groot gat zichtbaar. Het college heeft bij monde van wethouder Simon Fortuyn richting RET heel goed gereageerd betreffende de dienstregeling van bus 173. Heel gek dat de buslijn ’s avonds en op zondag in het eerste jaar na de opening van station Lansingerland-Zoetermeer (9 december 2018) niet rijdt en dat buslijn 173 pas eind 2019 volwaardig wordt. Hoe verzinnen ze het bij de RET, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan. De verbinding Bleiswijk met het OV knooppunt station Lansingerland-Zoetermeer moet direct goed zijn vanaf 9 december aanstaande.

De reactie van het college op de zomerdienstregeling vindt Leefbaar 3B te mager. Vorig jaar heeft de raadscommissie Ruimte aangegeven de zomerdienstregeling slechts de middelste vier weken van de zomervakantie te willen instellen. Ook is namens de gemeente Lansingerland in de Adviescommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag er voor gepleit de zomerdienstregeling te beperken tot de middelste vier weken van de zomervakantie van de basisscholen. Nu van het college een instemmende houding met zes weken zomerdienstregeling is anders dan wat de raadscommissie vorig jaar aangaf. De wethouder heeft aangegeven er alles aan te doen binnen de Vervoersautoriteit de zomerdienstregeling met name voor metro E-lijn te beperken tot vier weken.

Leefbaar 3B zal komende zomer heel alert zijn. Bij dezelfde chaotische toestanden in de zomervakantie op metrolijn E als in de zomer van 2017 zal Leefbaar 3B direct aan de bel trekken. Als haringen in een ton en niet de metro in kunnen gaan staat bij veel woon-werkverkeer reizigers nog scherp in het geheugen.

Formatie Lansingerland nadert volgende fase

Leefbaar 3B en VVD bijna klaar met uitnodiging aan andere partijen

Leefbaar 3B en VVD zijn in de afrondende fase van het opstellen van een raamwerk dat de basis moet vormen voor een nieuw coalitieakkoord in de gemeente Lansingerland. Dit schrijft formateur Jaap Paans namens de twee partijen in een brief aan de lijsttrekkers van de zes andere partijen in de gemeenteraad van Lansingerland. Als alles volgens plan verloopt wordt het raamwerk op 16 mei aangeboden aan de andere partijen.

Basis voor stabiele meerderheid
In de zoektocht om te komen tot een stabiele meerderheidscoalitie stellen Leefbaar 3B en VVD, de twee grootste partijen in Lansingerland, samen een basis voor een coalitieakkoord op. “Dat gaat in goede harmonie en met een open houding”, aldus Paans, onder wiens leiding de gesprekken worden gevoerd.

Onderscheidend en uitnodigend
Volgens Paans wordt er gewerkt aan een raamwerk dat onderscheidend en uitnodigend is. “Leefbaar 3B en VVD hebben in zes themagesprekken twaalf opgaven voor de toekomst van Lansingerland uitgewerkt in richtinggevende uitspraken”, zegt Paans.

Na aanbieding van het raamwerk aan de andere fracties krijgen die partijen een week de tijd om te besluiten of zij op basis van dat document mee willen doen aan de nieuwe coalitie en het raamwerk samen willen uitwerken tot een coalitieakkoord.

Leefbaar 3B en VVD hebben samen 16 zetels, ze streven naar een coalitie van 19 tot 24 zetels. Een omvang die getalsmatig de ruimte biedt voor ieder van de zes andere partijen om onderdeel te gaan uitmaken van de coalitie. Het is de verwachting dat het nieuwe college op 14 juni wordt geïnstalleerd.

Lansingerland was 2 minuten stil

Vrijdagavond 4 mei om 20:00 was Lansingerland 2 minuten stil. Aan de oproep op de prachtige voorpagina van het AD werd in Nederland, en ook in Lansingerland, massaal gehoor gegeven.

 

Heel veel inwoners en een groot aantal kinderen waren bij de plechtige krans- en bloemenleggingen bij de oorlogsmonumenten in Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs aanwezig. In Bergschenhoek heeft burgemeester Pieter van de Stadt de 4 mei toespraak gehouden. In Berkel en Rodenrijs hield wethouder Albert Abee de toespraak en in Bleiswijk wethouder Ankie van Tatenhove.

 

4 mei toespraak Lansingerland
Morgen vieren we feest. Vandaag zijn we stil en herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En ook degenen die daarna, in oorlogssituaties en vredesmissies, hun leven gaven voor vrede en vrijheid.

In Bergschenhoek heeft burgemeester Pieter van de Stadt de volgende woorden gesproken;
De Tweede Wereldoorlog ligt ruim 7 decennia achter ons. Ook hier, in Bergschenhoek, heeft de oorlog zijn sporen nagelaten en groot leed veroorzaakt. Er kwamen drie inwoners door oorlogshandelingen om het leven: Jan Buitendijk als militair aan het begin van de oorlog in de buurt van de Moerdijkbrug, verzetsman Wim van den Berg, aan het eind in concentratiekamp Neuengamme en Theo Vis bij het gevecht om de veiling in Berkel en Rodenrijs, helemaal aan het eind van de oorlog. Begin 1945 werd na een inbraak aan de Bergweg-Zuid een Duitse wacht neergeschoten. De Duitsers schoten als vergelding aan de Bergweg-Zuid tien jonge mannen die in Rotterdam vastzaten, dood. Het monument aan de Bergweg herinnert daar nog altijd aan.

lees meer

Leefbaar 3B en VVD schrijven raamwerk coalitieakkoord

*PERSBERICHT*

Voortgang coalitievorming in de gemeente Lansingerland

Lansingerland, donderdag 26 april 2018

Op weg naar een nieuw college heeft in Lansingerland onder leiding van de burgemeester van Alblasserdam Jaap Paans een extra informatieronde plaatsgevonden. Afgelopen weken is er langs verschillende lijnen geprobeerd een coalitie te vormen. Dit heeft niet geleid tot één opvatting over welke coalitie in Lansingerland aan de slag zou moeten gaan. Na consultatie van de acht fracties in de gemeenteraad is er breed draagvlak voor de optie waarin Leefbaar3B en VVD, als twee grootste partijen en grootste winnaars, een raamwerk op inhoudelijke thema’s opstellen.

lees meer

Negen Koninklijke Onderscheidingen in Lansingerland

Burgemeester Pieter van de Stadt heeft donderdag 26 april 2018 aan acht inwoners namens de Koning een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Eén inwoner ontving in het gemeentehuis van Zoetermeer een onderscheiding uit handen van Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer. Alle negen kregen van de burgemeester te horen: “Voor uw inzet voor de samenleving heeft het Zijne Majesteit de Koning het behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

In zijn inleiding gaf de burgemeester aan dat onze gemeente niet zonder vrijwilligers kan. Zonder de inzet van vrijwilligers is het voor veel van onze zorginstellingen, sportverenigingen, ontmoetingscentra en andere instanties onmogelijk om goed te blijven functioneren. “U maakt Lansingerland mooier, leuker en beter. Of nog beter gezegd: u maakt Lansingerland. En daar ben ik hartstikke trots op”, hield de burgemeester de gedecoreerden voor. “Dit allemaal om u vandaag te eren voor uw activiteiten als vrijwilliger en u namens de Koning in het zonnetje mag zetten.”

Fractie en bestuur van Leefbaar 3B feliciteren de negen inwoners van Lansingerland van harte met hun Koninklijke Onderscheiding.

Lees meer

Leefbaar 3B geeft aan leden van gemeenteraad en college van B&W Fakkelspeldje (Vrijheid-pin)

Vrijheid is misschien wel het belangrijkste dat we hebben.

Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers, op 5 mei vieren we de Bevrijding.

Laat het vuur van de vrijheid branden.
Draag het uit en geef vrijheid door.

#geefvrijheiddoor