Feestelijke bijeenkomst 10 jaar Buurttoezicht Lansingerland

2017 is een jubileumjaar voor gemeente Lansingerland, maar ook voor Buurttoezicht Lansingerland (BTL). Het 10-jarig bestaan was een goede reden om zeer betrokken buurttoezichthouders uit te nodigen voor een feestelijk samenkomen.

Mooie woorden van burgemeester Pieter van de Stadt, bloemen van teamchef van de politie Carin van den Broek, een grote dankbetuiging van Harry Tuijthoff (dorpscoördinator Bergschenhoek), taart en een rondleiding op de boerderij. Dat waren de ingrediënten voor een zeer geslaagde avond bij Boerderij Het Lansingerland in Bergschenhoek

Waardering

In tien jaar tijd is veel veranderd. De gemeente is gegroeid en ook Buurttoezicht Lansingerland is gegroeid. Op dit moment zijn er 500 actieve lopers, 3.500 WhatsApp groep leden en 7.000 Facebook volgers. Veiligheid gaat alle inwoners aan en is iets dat veel inwoners belangrijk vinden. Ook burgemeester Pieter van de Stadt hecht hier veel waarde aan: “Ik heb ongelooflijk veel support voor deze club, ze kunnen altijd op mij rekenen.” In zijn toespraak heeft hij meerdere malen zijn dank en waardering uitgesproken aan heel Buurttoezicht Lansingerland en de samenwerkingspartners. lees meer

Hondenbelasting

Tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur werd voorgesteld in Lansingerland toeristenbelasting in te voeren en tegelijkertijd de hondenbelasting af te schaffen. Om hondenbelasting te vergelijken met toeristenbelasting is als het vergelijken van appels met peren.

Hondenbelasting blijft nodig om voorzieningen voor hondenbezitters en hun honden te bekostigen. Leefbaar 3B woordvoerder Jan van der Laan vindt dat van de inkomsten uit hondenbelasting extra voorzieningen moeten worden bekostigd, zoals meer uitrenvelden, uitbreiding van het aantal afvalbakken, stringentere handhaving op overlastgevende en gevaarlijke honden. De inkomsten uit hondenbelasting moeten alleen worden gebruikt voor voorzieningen voor honden in plaats van dat deze opbrengsten in de algemene middelenpot verdwijnen.

Hondenpoep is nog altijd een grote bron van ergernis, ook van veel hondenbezitters. De hondenbezitter is verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep van zijn eigen hond. In Lansingerland is de vereniging Hondenbelangen Lansingerland actief. Deze vereniging zou betrokken moeten worden bij het wijkgericht inzetten van hondenbezitters ter bevordering van het verbeteren van de sociale controle, dit om overlast van hondenpoep tegen te gaan en gevaarlijke/bijtgrage honden aangelijnd te houden.

Leefbaar 3B ziet absoluut de meerwaarde van hondenbezitters als het gaat over de waakzaamheid in de woonomgeving. Hondenbezitters, onder aansturing van Buurttoezicht, kunnen daarin een belangrijke en positieve rol spelen.

 

Halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein

Het college van B&W heeft zijn halfjaarlijkse rapportage over het Sociaal Domein gepubliceerd. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • De waardering van de cliënten voor de dienstverlening is gestegen
  • Het aantal verstrekte uitkeringen daalt. Dat komt vooral doordat de instroom afneemt. Vermoedelijk een gevolg van verbeterde economie
  • In grote lijnen ligt de gemeente op de uitgestippelde koers

De financiën blijven een zorg.
Circa eenderde van de uitgaven wordt gekarakteriseerd als onzeker. Omdat we te maken hebben met niet goed voorspelbare aantallen is het begrijpelijk dat er geen 100% zekerheid is over de begroting. Om deze reden pleit Leefbaar 3B er al twee jaar voor om de overschotten voor dit doel te reserveren en niet in de grote pot te laten verdwijnen. De financiële toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, neemt hetzelfde standpunt in. Hopelijk kan Leefbaar 3B het volgende college wel overtuigen van de juistheid van dit beleid. lees meer

Minder uitkeringen in Lansingerland

Het aantal inwoners in Lansingerland dat een bijstandsuitkering ontvangt daalt weer. Wethouder Ankie van Tatenhove ziet met een goed gevoel dat het aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering heeft, is gedaald onder de 600. “Het is fijn dat steeds minder mensen aangewezen zijn op een uitkering en weer op eigen kracht meedoen in de samenleving” zegt de wethouder.

De actieve benadering van de gemeente werpt zijn vruchten af. “Wij werken er hard aan om mensen die hun baan verliezen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat doen wij onder meer door de mensen te overtuigen van hun eigen kracht en mogelijkheden” legt Van Tatenhove uit.

Met de daling onder de 600 uitkeringen is Lansingerland weer terug op het niveau van een jaar geleden, toen het aantal bijstandsuitkeringen voor het laatst onder de 600 lag. De wethouder benadrukt dat het hebben van een baan één van de belangrijkste voorwaarden is om goed mee te kunnen doen in de samenleving.

Vrijwilligersmarkt 2017

Lansingerland heeft gelukkig veel vrijwilligers, maar er kunnen altijd nog meer bij.

Daarom presenteerden op vrijdagmiddag 22 september 29 organisaties zich in de hal van het gemeentehuis aan belangstellenden. Het is goed om te zien hoe veel mensen zich voor zeer uiteenlopende maatschappelijke doelen willen inzetten.

Zo ontstaat de bloeiende en bruisende samenleving waar Leefbaar 3B zich voor wil inzetten. Op de markt, die werd geopend door wethouder Van Tatenhove, was tot genoegen van Leefbaar 3B ook een groep tieners.
Hoop voor de toekomst dus.

Officiële opening Idylle Offenbachplantsoen in Berkel

 

 

 

 

(foto’s © Ruud Veldkamp)

 

Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) en initiatiefnemer Jan Greeve van het burgerinitiatief Bijenidylle Offenbachplantsoen onthulden zaterdagmorgen 23 september feestelijk het informatiebord.

Er waren activiteiten voor jong en oud. Natuur- en Vogelwacht Rotta heeft informatie gegeven over de aanleg en het onderhoud van de Idylle.

Er was een rondleiding door de Idylle en een imker gaf informatie over honing en bijen.

Kinderen hebben vlinders losgelaten.

Fietspad langs Berkelsdijkje + verlichting op fietspad Landscheiding

Leefbaar 3B is heel blij met het voorstel een nieuw fietspad langs het Berkelsdijkje aan te leggen en verlichting aan te brengen langs de gehele fietsroute Rodenrijs-Zoetermeer.
Waarover gaat het?

> Het fietspad van station Rodenrijs naar de Boterdorpseweg langs het Annie MG Schmidtpark krijgt verlichting;
> Er komt een nieuw fietspad met verlichting parallel aan het Berkelsdijkje;
> Het fietspad vanaf het Berkelsdijkje/Oostersingel naar Zoetermeer langs het Annie MG Schmidtpark krijgt verlichting.

Hierdoor ontstaat een al jaren gewenste veilige, snelle, regionale fietsverbinding tussen Zoetermeer en Rodenrijs en verder naar Rotterdam. De totale investeringskosten zijn € 1.070.000,-. Alle complimenten voor wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) die er voor heeft gezorgd dat de helft van de kosten voor de aanleg van de verlichting en het fietspad worden betaald door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH legde wel de koppeling tussen het vrijliggend fietspad langs het Berkelsdijkje en de verlichting langs de twee andere delen van het Landscheidingsfietspad. lees meer

Geluidschermen langs N209 in Bleiswijk en Bergschenhoek

Op 19 juli 2017 kregen de bewoners langs de N209 van de gemeente Lansingerland een brief over de stand van zaken betreffende de nog te plaatsen geluidsschermen langs de provinciale weg N209 in Bergschenhoek en Bleiswijk. Over een groot deel is met de provincie een akkoord bereikt over het ontwerp van geluidschermen.

Voor het wegvak tussen het kruispunt Groendalseweg/Heulslootweg en het kruispunt Hoekeindseweg (dat is de bocht rond de woonkern Bleiswijk) is geen overeenstemming over de technische uitvoering. De oorzaak is omdat er naast de provinciale weg te weinig ruimte is om een scherm tussen de weg en de woonhuizen in Bleiswijk te plaatsen. Om dit wel mogelijk te maken is zo’n € 1,5 miljoen meer nodig. Punt van discussie is wie dat moet betalen. Voor Leefbaar 3B is dat duidelijk de Provincie Zuid-Holland, want het is een provinciale weg.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft gevraagd hoe lang het nog duurt voor een technische oplossing is gevonden. De wethouder heeft geantwoord dat hij dat nog niet weet. Maar op de vraag of de plaatsing van geluidschermen op plaatsen waar wel overeenstemming is wordt vertraagd, gaf wethouder Fortuyn aan dat dat niet het geval is. Zo snel momgelijk wordt doorgepakt om de schermen te kunnen plaatsen

Jan Pieter Blonk heeft de wethouder gevraagd een brief naar bewoners langs de N209 te sturen en daarin aan te geven wanneer gestart wordt met de plaatsing van de geluidschermen bij gedeelten langs de N209 waar wel overeenstemming over is tussen gemeente en provincie.