Leefbaar 3B wenst iedereen een fijne zomer

Fractie en bestuur van Leefbaar 3B wensen iedereen een hele fijne zomer. Het raadswerk ligt nu even stil. Er zijn geen raads- en commissievergaderingen. In september zijn weer vergaderingen gepland. De wekelijkse nieuwe info op de site van Leefbaar 3B ligt even stil tot eind augustus.

Niet alle raadsleden van Leefbaar 3B zijn in deze zomermaanden met vakantie. Het is altijd mogelijk Leefbaar 3B raadsleden in deze zomerperiode te bereiken via mail en telefoon.

 

Toekomst gebouw de Snip in Bleiswijk nog steeds onzeker

In het gebouw de Snip aan de Dorpsstraat 5 in Bleiswijk is op dit moment de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk gevestigd. Kort geleden heeft de bibliotheek de Snip verlaten en heeft nu haar plek gevonden in ’t Web. Leefbaar 3B heeft grote zorg over de toekomstige huisvestingsmogelijkheid voor de Oudheidkundige vereniging en haar museum.

De gemeenteraad heeft op 1 juni vorig jaar in een amendement aangegeven van mening te zijn dat de overblijvende gebruikers, na vertrek van de bibliotheek, gebruik moeten kunnen blijven maken van de Snip. lees meer

Kaderbrief zonder tegenstemmen door raad vastgesteld

De kaderbrief is door de raad unaniem aangenomen. In de kaderbrief kan de raad aangeven welke kaders, welke onderdelen het college in de begroting voor 2019 moet opnemen. De begroting wordt deze zomer opgesteld en 28 september naar de raad gestuurd.

Met deze kaderbrief is iets bijzonders aan de hand. Er staat nauwelijks nieuw beleid in. Geen nieuwe kaders en geen nieuwe plannen. Dat komt omdat de onderhandelingen van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie over de nieuwe coalitie pas half juni zijn afgerond. Op 15 juni bij het aantreden van het nieuwe college is het coalitieakkoord in de raad besproken. Volgend jaar juni zal het college ongetwijfeld met een kaderbrief komen waarin wel nieuw beleid en nieuwe kaders zijn opgenomen. lees meer

Nieuwe gemeentesecretaris Lansingerland

Het college van B&W heeft op 10 juli 2018 de heer Lucas Vokurka benoemd tot gemeentesecretaris van de gemeente Lansingerland. De nieuwe gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de ambtelijke organisatie, start zijn werkzaamheden op 24 september 2018.

De heer Vokurka is gekozen na een uitgebreide selectieprocedure die in handen was van Bureau Zeelenberg waaraan zowel een selectiecommissie als een adviescommissie deelnamen. De selectiecommissie heeft na twee gespreksronden haar keuze gemaakt. De ondernemingsraad heeft op de voorgenomen benoeming haar advies uitgebracht.

De 38-jarige Vokurka volgt per 24 september interim-gemeentesecretaris Ron Jeltema op. Vokurka is nu waarnemend secretaris/algemeen directeur en directeur economisch vestigingsklimaat bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Daarvoor was hij wethouder in Delft. lees meer

Bewoners presenteren plannen Vogelbuurt

De bewoners van de Vogelbuurt in Rodenrijs hebben voor gemeenteraadsleden zes bewonersinitiatieven gepresenteerd, die zij in co-creatie met de gemeente hebben ontwikkeld. De gemeenteraad heeft hiervoor maximaal € 3 ton beschikbaar gesteld. Aanleiding voor dit mooie burgerinitiatief is dat binnenkort in de Vogelbuurt een grote renovatie van wegen, riolen en groen gedaan moet worden. Door deze zes extra plannen van de buurtbewoners krijgt de Vogelbuurt een surplus voor de fysieke en duurzame inrichting van de woonomgeving. lees meer

Woningbouw bij station Lansingerland-Zoetermeer?

In Lansingerland rond het nieuwe station Lansingerland – Zoetermeer zijn tot nu toe plannen om kantoren/bedrijven te bouwen en daarnaast een recreatiebedrijf zoals Adventure World.
Het station ligt in Lansingerland op de grens met Zoetermeer en is op dit moment in aanbouw. Op 9 december 2018 wordt het station geopend. De ontwikkeling van het station en het gebied rond het station wordt gezamenlijk gedaan door de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer.

De nieuwe ontwikkelingen zijn, dat nu ook gekeken wordt naar stedelijke woningbouw rond het nieuwe station. Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hebben raadsleden in Lansingerland een mogelijke plan voorgelegd. Aan de Zoetermeerse raadsleden wordt het eerste idee over de mogelijke woningbouwlocatie komende week gepresenteerd. lees meer

Gerrit van Loon vertrekt uit Lansingerland

Freelance journalist Gerrit van Loon (37 jaar) stopt met het schrijven over Lansingerland in de 3B-Krant. In een heel klein artikeltje werd dat in de 3B-Krant van woensdag 27 juni aangegeven. Voor Leefbaar 3B aanleiding om uitgebreider aan Gerrit zelf te vragen waarom hij stopt bij de 3B-Krant.

Terug naar Zeeland
Hij gaat met z’n gezin terug naar z’n geboortestreek. Gerrit, geboren in Tholen en zijn vriendin, geboren in Ellemeet, zijn echte Zeeuwen en dat Zeeuwse gevoel willen ze ook aan hun twee kinderen van vier en zeven jaar meegeven. Ze hebben een huis gekocht in Nieuwerkerk, vlak bij Zierikzee.

Opleiding Journalistiek
Zijn opleiding journalistiek heeft hij aan de Hogeschool Utrecht gedaan, die beter bekend staat als de School voor de Journalistiek. Het is de oudste hogere beroepsopleiding voor journalisten in Europa. In 2005 heeft Gerrit zijn studie afgerond en is gaan werken in Rotterdam. Ruim zeven jaar geleden is hij neergestreken in Hillegersberg in het Kleiwegkwartier. lees meer

Afscheidsreceptie wethouder Jeroen Heuvelink

Afgelopen donderdag was in het gemeentehuis de afscheidsreceptie van wethouder Jeroen Heuvelink. Veel bestuursleden van maatschappelijke organisaties, raadsleden, ambtenaren, collegeleden en collegae van andere gemeenten waren aanwezig.

Namens de fractie van Leefbaar 3B heeft Jeroen een cadeautje gekregen. Bedankt Jeroen voor acht jaar inzet voor Lansingerland. Vier jaar als raadslid voor D66 en afgelopen vier jaar als wethouder voor Lansingerland.

foto © Arthur Wolff

foto © Arthur Wolff