PMD wekelijks opgehaald

De PMD zakken worden vanaf 1 juli wekelijks opgehaald in Lansingerland

PMD staat voor: plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons.
Leefbaar 3B is bijzonder tevreden met het behaalde resultaat van wethouder Fortuyn om de PMD –zakken per 1 juli 2017 wekelijks te laten ophalen.

Aanvankelijk werd uitsluitend het plastic apart gescheiden. Doordat de installatie waar ons plastic naar toe gaat inmiddels drie afvalstromen kan scheiden, kunnen we nu ook in Lansingerland drankkartons en metalen verpakkingen in de bekende PMD-zak stoppen. Zo houden we nog minder restafval over!

Leefbaar 3B hoopt van harte dat met deze verbeterde ophaalfrequentie ook het gedrag van de inwoners zal wijzigen.
Helaas zijn er nog steeds inwoners die te laat of te vroeg de zakken buiten hangen.

Door de verbeterede ophaalregeling vertrouwen wij erop dat onze inwoners zich gemakkelijker aan het afvalschema van Van Gansewinkel zullen houden .
Op www.mijnafvalwijzer.nl ziet u op welke dag u PMD mag aanbieden en wat er allemaal in de PMD-zak gestopt kan worden.

Vaak afval naast container gedumpt

In de vergadering van de raadcommissie Ruimte heeft Leefbaar 3B raadslid Georgine Zwinkels aan de wethouder vragen gesteld over het vele afval dat naast de containers wordt gedumpt. Vaak betreft het grof afval en afval dat in te grote plastic zakken wordt gedaan die niet door de opening van de container kunnen. Bij veel milieuparkjes in Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs ligt regelmatig veel afval naast de containers. Dit zorgt voor vervuiling, ongedierte en stankoverlast.

Tot voor kort stonden op sommige plaatsen voor PMD afval (Plastic, Metalen blikjes en Drankkartonnen) drie containers van elk 2,5 m3 en dat is nu één container van 5 m3 terwijl vroeger in die container alleen maar plastic ging. Het zou verstandig zijn de capaciteit weer minimaal terug te brengen op de oorspronkelijke 7,5 m3. lees meer

Alle afvalcontainers in Lansingerland ondergronds

afvalBij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de raad besloten dat alle afvalcontainers voor verschillende soorten afval die in het openbaar gebied staan, ondergronds gaan. Het betreft milieuparken, alleenstaande glascontainers en centrale verzamelplaatsen voor restafval. Voor een investering van € 1,15 miljoen worden de komende tijd alle nieuw te plaatsen, maar ook bestaande containers, ondergronds aangelegd.

Twee weken geleden heeft Leefbaar 3B, bij monde van Henk Meester, tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur aangegeven een motie (verzoek) in te zullen dienen om alle containers bij milieuparken, alleenstaande glascontainers en centrale verzamelplaatsen voor restafval ondergronds aan te leggen. In de raadsvergadering bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 hebben het CDA en Leefbaar 3B besloten dit vast te leggen via een wijzigingsvoorstel (amendement) en dat is ook gebeurd en door de raad vastgesteld.

Inloopavond ondergrondse containers

Op woensdag 6 juli van 17.00 tot 21.00 uur bent u van harte welkom op de inloopavond in het gemeentehuis. Hier kunt u het locatieplan van de milieuparken en de ondergrondse glascontainers inzien en uw reactie geven.

Aanpak zwerfafval in Lansingerland

Marjolein Gielis ruimt zwerfafval op

Marjolein Gielis ruimt zwerfvuil op

Naar aanleiding van het plan van aanpak zwerfafval Lansingerland dat door het college aan de raad is gepresenteerd, heeft gemeenteraadslid Marjolein Gielis namens Leefbaar 3B een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld. Onder andere heeft ze gevraagd waarom er specifiek wordt gesproken over een grote inzamelingsactie die in Bleiswijk op touw wordt gezet en of het college ook voornemens is om in de andere twee dorpskernen een dergelijke actie te laten plaatsvinden. Indien dat niet het geval is, wil Leefbaar 3B graag weten waarin de problematiek van Bleiswijk zich onderscheidt ten opzichte van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.

lees meer

Kroonring: Een extra voorziening voor plastic afvalzakken

kroonring-in-ridderkerk[1]Op verzoek van Leefbaar 3B wordt door de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Lansingerland in samenwerking met Van Gansewinkel gekeken naar twee extra voorzieningen voor het inzamelen van plastic.

 

  1. Het plaatsen van kroonringen om lantarenpalen. Een kroonring is een ring voorzien van knoppen die om een lantarenpaal wordt bevestigd. De zakken kunnen aan de knoppen worden gehangen om het wegwaaien van de zakken tegen te gaan.
  2. Een tweede extra voorziening is de mogelijkheid om op centrale plekken in Lansingerland kunststof zakken op te kunnen halen, in plaats van dat alleen nieuwe zakken besteld kunnen worden via zakkenservice.nl

Of deze twee voorstellen zullen worden uitgevoerd is nu nog niet bekend.