Drukke Algemene Ledenvergadering Leefbaar 3B Lansingerland

img_9152_alvOp woensdag 16 november is de halfjaarlijkse ledenvergadering van Leefbaar 3B weer goed bezocht. Ook dit keer konden we weer nieuwe leden verwelkomen. De voorzitter van het bestuur, Patra Steehouwer, kondigde met spijt het vertrek aan van Regina Schouten uit het bestuur. Regina blijft zich wel actief inzetten voor Leefbaar 3B. Twee nieuwe bestuursleden werden daarna met algemene stemmen door de leden gekozen. Het bestuur is versterkt met een dame en een heer, te weten Selgei Gabin en Patrick Thomas.

Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft een goed overzicht gegeven van de stand van zaken op dit moment. Door middel van een powerpoint presentatie heeft hij verteld wat de fractie tot nu toe allemaal heeft gedaan aan de realisatie van het verkiezingsprogramma 2014 – 2018. Leefbaar 3B is op koers en Wouter verwees daarbij naar zijn verantwoording op de Leefbaar 3B website op 28 juni 2015 en 30 oktober 2016. Lees meer

ALV woensdag 16 november 2016

ALV_DoeMee-267x300Woensdag 16 november, aanvang 20.15 uur, is de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B in het Trefpunt van Natuur- en Vogelwacht Rotta, Hoeksekade 164 te Bergschenhoek. De inloop is vanaf 19.45 uur. Er is parkeergelegenheid aan de andere kant van de Hoeksekade tegenover het Trefpunt.

Naast de leden zijn ook geïnteresseerde inwoners van Lansingerland, die geen lid zijn van Leefbaar 3B, van harte welkom.

Terugblik/stand van zaken 2016 door fractie voorzitter Wouter Hoppenbrouwer en een vooruitblik 2017-2018 door wethouder Simon Fortuyn

De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

De volledige agenda is te downloaden via de website www.leefbaar3b.nl .

Ga hiervoor naar “informatie” en dan naar “ archief bestuur”.

Woensdag 13 april Algemene Ledenvergadering Leefbaar 3B

ALV_DoeMee-267x300Woensdag 13 april, aanvang 20.00 uur, is de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B in het Trefpunt van Natuur- en Vogelwacht Rotta, Hoeksekade 164 te Bergschenhoek. De inloop is vanaf 19.30 uur. Er is parkeergelegenheid aan de andere kant van de Hoeksekade tegenover het Trefpunt.

Naast de leden zijn ook geïnteresseerde inwoners van Lansingerland, die geen lid zijn van Leefbaar 3B, van harte welkom.

Tijdens de ALV zal Jan van der Laan een inleiding houden over het Leefbaar 3B initiatiefvoorstel “Vaststellen beleid betreffende toezicht en handhaving.”

De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

De volledige agenda is te downloaden via de website www.leefbaar3b.nl . Ga hiervoor naar “informatie” en dan naar “ archief bestuur”.

Woensdag 13 april Algemene Ledenvergadering Leefbaar 3B

ALV_DoeMee-267x300Woensdag 13 april, aanvang 20.00 uur, is de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B in het Trefpunt van Natuur- en Vogelwacht Rotta, Hoeksekade 164 te Bergschenhoek. De inloop is vanaf 19.30 uur. Er is parkeergelegenheid aan de andere kant van de Hoeksekade tegenover het Trefpunt.

Naast de leden zijn ook geïnteresseerde inwoners van Lansingerland, die geen lid zijn van Leefbaar 3B, van harte welkom. De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

De volledige agenda is te downloaden via de website www.leefbaar3b.nl . Ga hiervoor naar “informatie” en dan naar “archief bestuur”.

Reserveer 18 november voor de ALV van Leefbaar 3B in uw agenda

18-11-2015-ALV_Leefbaar3bOp woensdag 18 november a.s. houdt Leefbaar 3B de najaar ALV in de locatie Trefpunt van Natuur- en Vogelwacht Rotta, Hoeksekade 164 te Bergschenhoek.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De leden hebben de uitnodiging met de vergaderstukken reeds op 27 oktober per e-mail ontvangen. Deze stukken staan inmiddels op de website onder het kopje “informatie”, onder het blok “archief bestuur”.

Het eerste deel zal bestaan uit het behandelen van bestuurszaken zoals het vaststellen van de notulen van de voorjaars ALV, de begroting 2016, de verkiezing van een bestuurslid en het aannemen van de wijzigingen voorgesteld door het bestuur.

Na de pauze zijn er twee presentaties, die wij onder uw aandacht brengen.

  • De fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer praat u bij over de onderwerpen waar de fractie zich het laatste halfjaar voor heeft ingezet.
  • Drs. Mario van Vliet geeft een presentatie met de titel:
    “ #dekiezer (waarom social media inzetten als politieke partij?)”.

Naast onze leden zijn ook andere geïnteresseerde inwoners van Lansingerland en sympathisanten van Leefbaar 3B van harte welkom.

Wij stellen uw aanwezigheid op 18 november zeer op prijs, want “samen maken wij het Leefbaar”.

Aanmeldingen van aanwezigheid op de ALV kunnen gestuurd worden naar secretaris@leefbaar3B.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Leefbaar 3B