Woensdag 13 april Algemene Ledenvergadering Leefbaar 3B

ALV_DoeMee-267x300Woensdag 13 april, aanvang 20.00 uur, is de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B in het Trefpunt van Natuur- en Vogelwacht Rotta, Hoeksekade 164 te Bergschenhoek. De inloop is vanaf 19.30 uur. Er is parkeergelegenheid aan de andere kant van de Hoeksekade tegenover het Trefpunt.

Naast de leden zijn ook geïnteresseerde inwoners van Lansingerland, die geen lid zijn van Leefbaar 3B, van harte welkom.

Tijdens de ALV zal Jan van der Laan een inleiding houden over het Leefbaar 3B initiatiefvoorstel “Vaststellen beleid betreffende toezicht en handhaving.”

De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

De volledige agenda is te downloaden via de website www.leefbaar3b.nl . Ga hiervoor naar “informatie” en dan naar “ archief bestuur”.

Woensdag 13 april Algemene Ledenvergadering Leefbaar 3B

ALV_DoeMee-267x300Woensdag 13 april, aanvang 20.00 uur, is de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B in het Trefpunt van Natuur- en Vogelwacht Rotta, Hoeksekade 164 te Bergschenhoek. De inloop is vanaf 19.30 uur. Er is parkeergelegenheid aan de andere kant van de Hoeksekade tegenover het Trefpunt.

Naast de leden zijn ook geïnteresseerde inwoners van Lansingerland, die geen lid zijn van Leefbaar 3B, van harte welkom. De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

De volledige agenda is te downloaden via de website www.leefbaar3b.nl . Ga hiervoor naar “informatie” en dan naar “archief bestuur”.

Reserveer 18 november voor de ALV van Leefbaar 3B in uw agenda

18-11-2015-ALV_Leefbaar3bOp woensdag 18 november a.s. houdt Leefbaar 3B de najaar ALV in de locatie Trefpunt van Natuur- en Vogelwacht Rotta, Hoeksekade 164 te Bergschenhoek.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De leden hebben de uitnodiging met de vergaderstukken reeds op 27 oktober per e-mail ontvangen. Deze stukken staan inmiddels op de website onder het kopje “informatie”, onder het blok “archief bestuur”.

Het eerste deel zal bestaan uit het behandelen van bestuurszaken zoals het vaststellen van de notulen van de voorjaars ALV, de begroting 2016, de verkiezing van een bestuurslid en het aannemen van de wijzigingen voorgesteld door het bestuur.

Na de pauze zijn er twee presentaties, die wij onder uw aandacht brengen.

  • De fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer praat u bij over de onderwerpen waar de fractie zich het laatste halfjaar voor heeft ingezet.
  • Drs. Mario van Vliet geeft een presentatie met de titel:
    “ #dekiezer (waarom social media inzetten als politieke partij?)”.

Naast onze leden zijn ook andere geïnteresseerde inwoners van Lansingerland en sympathisanten van Leefbaar 3B van harte welkom.

Wij stellen uw aanwezigheid op 18 november zeer op prijs, want “samen maken wij het Leefbaar”.

Aanmeldingen van aanwezigheid op de ALV kunnen gestuurd worden naar secretaris@leefbaar3B.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Leefbaar 3B

Bewoners kiezen voor de ALV van Leefbaar 3B

Het was de eerste keer dat twee bewoners de presentatie over hun Oranjewijk in Bergschenhoek hielden. Een primeur voor de ALV van Leefbaar 3B, die aan deze presentatie voorrang gaf boven de bestuurlijke zaken van de partij.

Bianca van Buren en Jeffrey van Rutten gaven op uitmuntende wijze  een professionele presentatie wat wijkgericht werken kan betekenen voor bewoners. In 2012 zijn bezorgde bewoners van de Oranjewijk naar 3B Wonen gestapt en zijn de gesprekken opgestart om tot verbeteringen in hun wijk te komen, waarbij ook de gemeente werd betrokken. ALV1Dat dit in het begin niet altijd even gemakkelijk liep, en dat de bewoners in deze moeilijke fase goed ondersteund zijn door 3B Wonen werd kort aangetipt. Veel aandacht kregen de punten die voor de wijk belangrijk zijn, zoals de veiligheid, waarin buurttoezicht, de openbare verlichting en de verkeersveiligheid genoemd werden.

lees meer

ALV van Leefbaar 3B op woensdag 27 mei met interessante presentaties

ledenvergadering-2705-Leefbaar3bNaast de vaste bestuurlijke onderwerpen voor de pauze, is de tijd na de pauze ingeruimd voor vier korte interessante presentaties.

  • Twee bewoners, Bianca van Buren en Jeffrey van Rutten, van de Oranjebuurt Bergschenhoek geven in een presentatie weer wat de samenwerking met 3B Wonen, de gemeente en de bewoners voor de buurt betekend heeft.
  • De mogelijkheden van de nieuwe website leefbaar3b.nl worden door de makers Leon Erwich en Marcel van den Acker toegelicht.
  • De financiële expert van Leefbaar 3B, Henk Meester, geeft een korte toelichting op de financiën van de gemeente.
  • Wethouder Simon Fortuyn geeft een terugblik op zijn eerste jaar wethouderschap.

Naast de leden zijn ook geïnteresseerde inwoners van Lansingerland van harte welkom.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in het Trefpunt van Natuur- en Vogelwacht Rotta, Hoeksekade 164 te Bergschenhoek. Er is parkeergelegenheid aan de overkant.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

De volledige agenda is te downloaden via de website www.leefbaar3b.nl. Ga hiervoor naar “informatie” en dan naar “ archief bestuur”.

Spring naar toolbar