Afscheid burgemeester Ewald van Vliet

IMG_0025

De afgelopen week stond voornamelijk in het teken van het afscheid van burgemeester Ewald van Vliet. Naast afscheidsbijeenkomsten met gemeentelijke medewerkers en de andere leden van het college van B& W was er maandag de receptie voor inwoners, verenigings- en bedrijfsleven. Kees Heugens sprak daar namens de gemeenteraad dank uit voor hetgeen Ewald van Vliet voor de gemeente heeft gedaan en het onrecht dat hem, vooral in de pers, werd aangedaan door hem verantwoordelijk te stellen voor fouten en tekortkomingen die hem beslist niet waren aan te rekenen. Donderdagavond aan het eind van de laatste raadsvergadering van burgemeester Ewald van Vliet overhandigde Kees Heugens hem de schaal, die ook raadsleden bij hun vertrek krijgen.

Coos Rijsdijk waarnemend burgemeester Lansingerland

Afgelopen woensdag berichtte deze site over de benoeming van de waarnemend burgemeester Coos Rijsdijk.

Na overleg van de fractievoorzitters met de commissaris van de Koning, de heer Jan Franssen, is een gesprek gevoerd met de heer Coos Rijsdijk. Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk was ook bij deze benoeming voorzitter van de vertrouwenscommissie. Na een krap twee uur durend gesprek met de heer Coos Rijsdijk afgelopen maandagavond, hebben de fractievoorzitters unaniem besloten de commissaris van de Koning te adviseren de heer Coos Rijsdijk te benoemen als waarnemend burgemeester van Lansingerland.

Het burgemeesterschap van Coos Rijsdijk begint 1 januari 2014 om 00:00 uur. De eerste uren van het nieuwe jaar 2014 zal hij al aanwezig zijn in onze gemeente Lansingerland. Maandagavond 6 januari 2014 kunnen inwoners van Lansingerland kennis met hem maken tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis.

Fractie en bestuur van Leefbaar 3B feliciteren Coos Rijsdijk met zijn benoeming en wensen hem veel sterkte bij het werk als burgemeester van Lansingerland.

12 december 2013 – Algemene Ledenvergadering Leefbaar 3B

Donderdag 12 december 2013 wordt in de ALV het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Leefbaar 3B vastgesteld. Ook de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 zal worden vastgesteld.

De lijsttrekker van Leefbaar 3B is Wouter Hoppenbrouwer. Hij is in de ALV van september 2013 gekozen.

Coos Rijsdijk waarnemend burgemeester Lansingerland

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jan Franssen, benoemt met ingang van 1 januari 2014 de heer J. (Coos) Rijsdijk tot waarnemend burgemeester van de gemeente Lansingerland. De heer Rijsdijk is 66 jaar en lid van de PvdA.

De huidige burgemeester van Lansingerland, de heer E.H. (Ewald) van Vliet, heeft aangekondigd per 1 januari 2014 het burgemeestersambt in Lansingerland neer te leggen. De commissaris heeft met de fractievoorzitters van gedachten gewisseld over de ontstane situatie.

De fractievoorzitters hebben geconstateerd dat het in het belang van de gemeente is dat er spoedig in de opvolging van de heer Van Vliet wordt voorzien. Gelet hierop hebben de fractievoorzitters de commissaris verzocht om over te gaan tot de benoeming van een waarnemend burgemeester. Over openstelling van de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester zal worden gesproken op het moment dat de commissaris, de waarnemend burgemeester en de fractievoorzitters van mening zijn dat er sprake is van een bestuurlijk en financieel stabiele situatie. Na een half jaar spreekt de commissaris met de fractievoorzitters over de voortgang.

De keuze voor de waarnemend burgemeester is in nauw overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een gesprek met de heer Rijsdijk hebben de fractievoorzitters hem unaniem voorgedragen als waarnemend burgemeester.

De heer Rijsdijk heeft een ruime bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur. Van 1978 tot 1982 was de heer Rijsdijk lid van de deelgemeenteraad IJsselmonde en van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeenteraad IJsselmonde. Van 1982 tot 1998 was hij voorzitter van de deelgemeenteraad IJsselmonde. Sinds 1998 is de heer Rijsdijk burgemeester van Boskoop. Deze gemeente fuseert per 1 januari 2014 met de gemeenten Rijnwoude en Alphen aan den Rijn.

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Leefbaar 3B

Zaterdagmorgen 23 november is een grote groep leden bijeen geweest om het laatste concept van het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B uitgebreid te bespreken.

De schrijversgroep gaat nu aan de slag om de laatste wijzigingsvoorstellen van de leden te verwerken, zodat het verkiezingsprogramma op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2013 kan worden vastgesteld. Tijdens deze ALV zal ook de volledige kieslijst van Leefbaar 3B worden vastgesteld. De Leefbaar 3B lijsttrekker is Wouter Hoppenbrouwer. Hij is in de ALV van september 2013 gekozen.