Jongerencentrum Pecto’s in een nieuw jasje – Lijkt behouden te blijven

Sinds 2017 is het onrustig over het behoud van jongerencentrum Pecto’s in Bleiswijk. Het stopzetten van de subsidie voor 2019 aan de Stichting Pecto’s is aanleiding voor Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer om het dossier inzake de toekomst van Pecto’s weer eens af te stoffen.

Leefbaar 3B hecht veel waarde aan een goed functionerende ontmoetingsplek voor jongeren. Immers, een dergelijke ontmoetingsplek kan bijdragen aan
 het (vroeg)signaleren van jongeren met alledaagse of beginnende problematiek, in het kader van preventie en doorgeleiding;
 als ontmoetingsplek voor jongeren om het gesprek aan te gaan over thema’s als middelengebruik, sociale media-/gameverslaving en diversiteit;
 het tegengaan van overlast door het bieden van een alternatief voor ‘hangplekken’

De wethouder gaf aan dat er nu hoop aan de horizon gloort, omdat zowel de Stichting Pecto’s als Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland over hun schaduw zijn gestapt en samenwerking hebben gezocht om het preventief jeugd en Jongerenwerk in Bleiswijk weer een kans te geven. Plezierige bijkomstigheid is dat het gebouw van Pecto’s aan de Götzenhainsingel behouden blijft voor maatschappelijke doeleinden en niet zal worden verkocht. Leefbaar 3B hoopt binnenkort te kunnen melden dat beide partijen tot een definitief akkoord zijn gekomen.

Station Lansingerland-Zoetermeer gedeeltelijk open

Sinds zondag 9 december is het station Lansingerland-Zoetermeer bij de A12 gedeeltelijk open. Op dit moment stopt nu alleen de NS trein op het station. Overdag stopt bus 173 iets ten noorden van het nieuwe station op de Bleiswijkseweg. Vanaf 7 januari 2019 stopt bus 173 ook in de avond en op zondag en dan aan de zuidzijde bij de hoofdingang van het nieuwe station, zodat vanuit Bleiswijk het station dan goed bereikbaar is. Half mei is het station volledig afgebouwd en wordt het officieel geopend. Dan stopt ook de HTM RandstadRail lijn 4 op het station. Tegelijkertijd gaat ook bus 170 bij de zuidelijke hoofdingang van het station stoppen, zodat het station vanuit Berkel en Rodenrijs goed bereikbaar is. Uiteraard is dan het station ook op de fiets of met de auto goed bereikbaar en zijn er ruim voldoende parkeerplekken.

Renders © Arcadis / Team V Architectuur

Na 12,5 jaar is er weer een NS station in Lansingerland. Op 3 juni 2006 deed voor het laatst een NS trein station Rodenrijs aan.

De oude Hofpleinlijn werd daarna omgebouwd tot de nu zo succesvolle metro E-lijn. Nu dus weer een NS station terug in Lansingerland. Leefbaar 3B is er van overtuigd dat dit nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer een succesvol OV-knooppunt wordt.

Bleiswijk bezorgd over culturele voorzieningen

 Bleiswijkers bezorgd over lot culturele voorzieningen!

Wéér geen goed plan voor De Snip in Bleiswijk

Tijdens de commissievergadering begon Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer met de diep teleurstellende vaststelling, dat het college niet aan de voorwaarden van de meerderheid van de raad heeft voldaan, om te komen met een voldragen en levensvatbaar plan voor De Snip. Wat er nu voor ligt is volstrekt onvoldoende, verkoop van De Snip onder de voorwaarden.
De toekomst van De Snip blijft daardoor voorlopig nog mistig en onzeker. Lees hier het rapport

Leefbaar 3B was tegen de verhuizing van de bibliotheek uit De Snip en was als enige fractie tegen het amendement om vooruitlopende op een goede bestemming van De Snip de Bibliotheek te laten vertrekken uit De Snip. Het dreigement van de initiatiefnemers van “Behoud ’t Web” om per direct te stoppen als de raad geen groen licht zou geven, leidde tot knikkende knieën. Op goed geluk werd in juni gedroomd over een bruisende herbestemming van De Snip en de bibliotheek mocht verhuizen.

Wouter Hoppenbrouwer vindt het jammer dat Leefbaar 3B het gelijk aan zijn kant heeft gekregen. Hij gaf aan: “In alle oprechtheid had ik graag willen zeggen dat Leefbaar 3B in juni een verkeerde beslissing heeft genomen.” Het nu voorliggende resultaat spreekt van het tegendeel. Het is ook zeer verrassend dat de indieners van het amendement zo verschillend denken over de oplossingsrichting. Nu rollen acht van de negen fracties over elkaar heen over wat het beste voor De Snip is. Maar het beste hebben die fracties in juni laten lopen. Leefbaar 3B had het graag anders gezien.

De wethouder kreeg de opdracht om haar huiswerk opnieuw te doen en met een concreet voorstel te komen. Leefbaar 3B nodigde de wethouder uit om in haar nieuwe plan ook na te denken over een repair cafe, een chill plek voor de jeugd ter vervanging van Pecto’s en een plek voor huiswerkbegeleiding. Ook de ideeën van inspreker de heer Langstraat om samen met LTO en hoogheemraadschap te komen tot een informatiecentrum over de tuinbouw is zeker het verkennen waard.

Wat vindt Bleiswijk

Wat vindt Bleiswijk

Leefbaar 3B is blij te vernemen dat de meerderheid van de raad nog steeds van mening is dat het uitgangspunt blijft dat de huidige gebruikers in het pand moeten blijven. Dat is voorlopig goed nieuws voor de Oudheidkundige vereniging en museum Bleiswijk.

Als afsluiting vroeg Leefbaar 3B om een specifiek voor de Bleiswijkse inwoners een burgerpanel te organiseren over de toekomst van De Snip.

Het voorstel werd door de raadscommissie teruggestuurd naar het college omdat het voorstel ongeschikt is voor besluitvorming in de raad. Wethouder Van Tatenhove moet dus met een beter plan voor De Snip in Bleiswijk komen.

 

Bezoekers braderie Bleiswijk geven input voor het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B

Leefbaar 3B wil graag dat de inwoners van Lansingerland input geven voor het verkiezings- programma van 2018.
Wij maken graag gebruik van de kennis, kunde en mening van onze inwoners. De braderie van 10 juni j.l. in Bleiswijk was weer een mooie gelegenheid om met u in gesprek te gaan.

Overall kun je stellen dat de Bleiswijkers tevreden inwoners van Lansingerland zijn. Uiteraard zijn er altijd wensen en verbeteringen te benoemen. Deze zijn genoteerd en zullen, waar mogelijk, worden meegenomen bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma.

Er was een veel gehoorde wens voor meer diversiteit in het winkelaanbod. Helaas is dit iets waar de politiek niet veel invloed op kan uitoefenen. Dat is een kwestie van marktwerking. Maar de politiek kan zorgen voor een klantvriendelijke vestigingsklimaat en Leefbaar 3B zal zich daar sterk voor inzetten. Desgevraagd gaven de inwoners aan dat ze blij zouden zijn met de komst van een viswinkel, een speelgoedzaak, een schoenenwinkel en een brasserie.  lees meer