Burgerparticipatie vraagt inzet van de overheid

In de digitale editie van Binnenlands Bestuur staat een artikel met de kop “Dialoogtafel Groningen aan diggelen.” In het artikel staat verder: “De Dialoogtafel is door toedoen van de overheid gesneuveld. Dat zegt de opgestapte voorzitter Jacques Wallage van het gasoverleg.”

Als reactie heeft Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk in Binnenlands Bestuur geschreven: “Het mislukken van de Dialoogtafel in Groningen lijkt heel erg veel op de mislukte burgerparticipatie van de vier Gebiedstafels betreffende de A13/A16 bij Rotterdam en Lansingerland.”

Link naar het artikel in Binnenlands Bestuur: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/dialoogtafel-groningen-aan-diggelen.9492200.lynkx

 

 

Dialoog verkleint kloof tussen overheid en inwoners

Leefbaar3B_DialoogIn de afgelopen week hebben dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden in zowel Berkel en Rodenrijs als in Bergschenhoek en Bleiswijk die inhoud geven aan het gebruik maken van talenten en kennis van inwoners. Immers, de overheid heeft niet alle wijsheid in pacht.

In elk van de drie kernen van Lansingerland begon de avond met een welkom van Leefbaar 3B wethouder Simon Fortuyn. Direct daarna hebben alle aanwezigen zich voorgesteld. Op de drie avonden waren tussen de 40 en 50 aanwezigen, waarvan gemiddeld zo’n 30 inwoners. De burgemeester, alle wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren waren ook op de drie avonden present.

Lees meer

A13/A16: Brief aan minister en Saldo Nul moet!

Het is belangrijk dat de raad naar de minister een signaal geeft over het participatieproces dat niet verloopt zoals het zou moeten, zo begon Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk afgelopen donderdag zijn spreekbeurt in de raad van Lansingerland. In de brief staat dat het participatieproces door middel van de Gebiedstafels is mislukt. Verder geeft de brief ook een schot voor de boeg aan de minister om als raad voldoende tijd te krijgen om te kunnen oordelen over de Afsprakenkaart en de uitgangspunten van de Inpassingsovereenkomst A13/A16.

De brief is onder redactie van Jan Pieter Blonk opgesteld en unaniem door de raad van Lansingerland vastgesteld. Jammer is het dat de gemeenteraad van Rotterdam uiteindelijk toch de brief niet wilde meetekenen. lees meer

Ontwikkeling wijkgericht werken – Burgerparticipatie

Eén van kernpunten van het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B in 2010 was de burgerparticipatie, het veel meer betrekken van inwoners bij het maken en uitvoeren van gemeentelijke onderwerpen en ontwikkelingen. Het van de grond krijgen van deze ontwikkeling ging zo moeizaam dat op voorstel van Leefbaar 3B en D66 niet werd gewacht op een daarvoor noodzakelijke verordening vanuit het college, maar om als raad zelf een verordening op te stellen. Die kwam er en was daarmee een niet eerder gehanteerde wijze van werken.

Het jaar 2013 werd het jaar van de burgerparticipatie, een leerproces ook voor de gemeente waarin niet alles vlekkeloos verliep, maar goede resultaten werden geboekt met betrekking tot de mate waarin betrokken inwoners van begin tot eind aan tafel zaten met beleidsmakers en uitvoerders. De Zeeheldenbuurt in Bleiswijk en de Oranjebuurt in Bergschenhoek zijn daarvan goede voorbeelden.

Het gaat echter om meer en de woningcorporatie 3B Wonen is daarbij een goed voorbeeld. Daar is die ontwikkeling ingezet en krijgen huurders en eigenaren van koopwoningen op allerlei terreinen in goed overleg en wederzijdse instemming taken toebedeeld die leiden tot tevredenheid, betrokkenheid en veelal ook minder uitgaven.

Kees Heugens, die namens de fractie van Leefbaar 3B de wijkontwikkeling in zijn takenpakket heeft en hierover regelmatig overleg voert met 3B Wonen, bezocht afgelopen week met Gerdie Bours, die met deze ontwikkeling door 3B-Wonen is belast, de gemeente Almere, waar men hier al verder mee is. Het contact heeft geleid tot een uitnodiging van die gemeente om met vertegenwoordigers van de nieuwe gemeenteraad en het college van B&W in mei 2014 naar Almere te komen om te horen en te zien hoever men daar inmiddels is gekomen. Daarmee is door Leefbaar 3B opnieuw een goede nieuwe start gemaakt in het kader van leefbaarheid!

Poster Leefbaar3B - 2014

2013: het eerste jaar burgerparticipatie

Burgerparticipatie is ingezet in Lansingerland. Er zijn diverse initiatieven ingediend, de gemeenteraad heeft er de mond van vol en het digitale burgerpanel is van start gegaan. Burgerparticipatie moet een manier van denken worden en een grondhouding in ons gemeentehuis.

We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Het jaar van de burgerparticipatie is afgelopen, maar in Lansingerland moeten de eerste stappen die gezet zijn, worden voortgezet. Uit de evaluatie blijkt dat er in de ambtelijke organisatie beter oog moet zijn voor projectmatig werken en afdelingoverstijgend denken is noodzakelijk en daarom heeft Leefbaar 3B daar tijdens de afgelopen commissievergadering bij monde van Marjolein Gielis extra aandacht voor gevraagd.