Fractie

Geluidsschermen aan de N209

Nadat de heer Neeteson in september in de commissie Ruimte had gepleit voor maatregelen om de geluidsoverlast van de N209 op het traject langs Bleiswijk in te perken, kwam het onderwerp opnieuw ter sprake in […]

Fractie

Snel beginnen met bouw geluidsscherm HSL

In de Heraut van 22 mei 2019 staat een interview van Freek Zijlstra met Loeky van der Horst, voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, over ernstige vertraging in de realisatie van de geluidwerende maatregelen langs het […]