Stop HSL Herrie website sluit: Actie gaat door

HSL Dossier FractieNamens de stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft Loeky van der Horst afgelopen 27 december laten weten dat de website Stop HSL Herrie wordt gesloten, maar het stichtingsbestuur blijft actief. Hieronder de brief van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL:

In de loop van 2019 worden waarschijnlijk de eerste werkzaamheden, zoals funderingen, gestart voor de aanleg van voorzieningen om het HSL treinlawaai te reduceren. In 2020 zal vooral in de weekeinden en in de nacht gewerkt worden. Dit tijdens de zogeheten treinvrije perioden. Dit na jaren van intensief en diepgaand overleg van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland, samen met de Gemeente Lansingerland met ProRail, Infraspeed (BAM en Siemens) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volhouden
Vele acties en gerichte lobby leverden uiteindelijk een kabinetsbesluit op om 37 miljoen euro vrij te maken specifiek voor Lansingerland voor aanpassingen voor geluidsreductie van de HSL. Voor de stichting betekent dat zeker geen achterover leunen. Het werk is immers nog niet compleet gedaan. Alertheid blijft geboden en de stichting volgt de ontwikkelingen kritisch en nauwlettend. De communicatie via de website wordt echter eind 2018 gestopt. Via plaatselijke media zal de stichting voortaan contact onderhouden met de vele steun biedende bewoners van Lansingerland. lees meer

HSL – Bericht van de stichting StopherrieHSL

Het een tijd stil geweest rond het project voor het treffen van geluidswerende maatregelen langs de HSL. Dit is wat de stichting StopherrieHSL heeft te melden over de stand van zaken tot op heden:

  • In juni heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden met de projectleider van Prorail en enkele leden van zijn team;
  • Het projectteam van Prorail is in september gaan kijken op de diverse locaties langs het tracé van de HSL, waar aanpassingen moeten komen;
  • Een afvaardiging van de stichting StopherrieHSL heeft in september een toelichting kunnen geven op het wensenpakket voor de geluidsmaatregelen;
  • In oktober is dit gevolgd door een gesprek waarin een verdiepingsslag is gemaakt ten aanzien van de aspecten ontwerp, aanbesteding en uitvoering;
  • Ten slotte heeft Prorail in december een toelichting gegeven op de aanpak van de aanbesteding voor werkzaamheden door derden in de ontwerp- en uitvoeringsfase.

De inzet van de stichting is steeds om te kijken of de projectduur verkort kan worden en het budget (ongeveer € 37 miljoen) maximaal kan worden benut voor maatregelen.

Ook in 2017 ziet het er naar uit dat stichting StopherrieHSL op een aantal momenten gesprekken zal hebben met het projectteam van Prorail. Maar verwacht wordt dat pas in mei 2017 de eerste resultaten voor een ontwerp van maatregelen het licht zullen zien.

HSL – Na 6 jaar strijden eindelijk succes!

Together+Leefbaar3bBrief van de voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL aan alle sympathisanten van de stichting

Zoals U wellicht in de regionale bladen heeft kunnen lezen is er overeenstemming over een concept plan met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) over de maatregelen tegen de geluidsoverlast van de HSL in Lansingerland.

Hoe tot stand gekomen

Na de heftige bewonersvergadering in ’t Manneke op 5 maart van dit jaar, is er op voorstel van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, een co-creatiegroep gestart, waarbij alle partijen op voet van gelijkwaardigheid werkten aan de oplossingen. In de groep waren vertegenwoordigd het ministerie van I&M, Prorail, TNO, de Gemeente Lansingerland, enkele bewoners en de Stichting. Dit was een voor Nederland uniek proces; een succesvolle vorm van burgerparticipatie! Minister Schultz heeft al laten weten dat dit een voorbeeld kan zijn voor het oplossen van problemen bij andere infrastructurele projecten.

lees meer

Oplossing HSL geluidsoverlast in Lansingerland

ssst_HSLTijdens de presentatieavond voor de Commissie Ruimte op woensdag 2 september presenteerden het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL twee mogelijke oplossingen. Eén van deze varianten, of een mix daarvan, moet een einde maken aan de geluidsoverlast van de HSL in de gemeente Lansingerland.

Co-creatie

In maart van dit jaar heeft het Ministerie van I&M inwoners opgeroepen om actief en concreet mee te denken bij mogelijke oplossingen voor de geluidsoverlast. Een belangrijk aandachtspunt tijdens de bijeenkomst op 5 maart 2015 was om samen met inwoners een reductie van geluidsbeleving te realiseren en niet alleen te kijken naar absolute geluidswaarden. Na de bijeenkomst met bewoners is een co-creatiegroep ingesteld, om een oplossing te bedenken. In de co-creatiegroep zitten vertegenwoordigers van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland, enkele inwoners, het Ministerie van I&M, ProRail en de gemeente Lansingerland. lees meer

Verzakte Hogesnelheidslijn moet voor miljoenen euro’s op de schop

HSL_VerzaktOnderstaand bericht deed zaterdagochtend de ronde via alle pers- en sociale media. De eerste reactie van Leefbaar 3B is, als er toch werk aan de winkel is los dan direct het HSL-lawaai in Lansingerland op.

“De Hogesnelheidslijn-Zuid tussen Schiphol en de Belgische grens moet de komende jaren voor miljoenen euro’s worden gerepareerd. Op sommige plekken verschuift het spoor en groeit er te veel mos op de betonnen delen onder de rails.
Al in 2007, toen de lijn werd opgeleverd, was duidelijk dat het spoor op enkele plaatsen verzakt of wegschuift. Dit blijkt nu op meer plekken te gebeuren dan tot nog toe werd gedacht. In 2016 en 2017 zijn op twee tot vier plaatsen maatregelen nodig om grote schade te voorkomen.

lees meer