Fractie

Geluid HSL in Lansingerland 7 tot 10 dB(A) minder

Tijdens de presentatie van het maatregelenpakket HSL Lansingerland kreeg Loeky van der Horst, de voorzitter dan de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, een groot compliment van wethouder Simon Fortuyn voor de enorme inzet van de Stichting […]

Fractie

Tijdelijk nog meer lawaai van de HSL

In de Heraut van 21 augustus 2019 staat een publicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met de mededeling dat in de periode van december 2019 tot en met december 2022 ontheffing is […]

Fractie

Snel beginnen met bouw geluidsscherm HSL

In de Heraut van 22 mei 2019 staat een interview van Freek Zijlstra met Loeky van der Horst, voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, over ernstige vertraging in de realisatie van de geluidwerende maatregelen langs het […]

No Picture
Fractie

Stop HSL Herrie website sluit: Actie gaat door

Namens de stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft Loeky van der Horst afgelopen 27 december laten weten dat de website Stop HSL Herrie wordt gesloten, maar het stichtingsbestuur blijft actief. Hieronder de brief van de stichting […]