Raad geeft college opdracht Bleiswijkse lint te herstellen.

In de raadsvergadering van  2 februari is het voorstel tot vaststelling van het (ontwerp) bestemmingsplan Hoefweg 133,137-139 (Lidl), door het amendement, ingediend door Leefbaar 3B, weggestemd en het in het amendement vermelde voorbereidingsbesluit aangenomen.
Dit amendement is mede ondertekend door Christen Unie en het CDA en is door de andere partijen overgenomen, uitgezonderd D66.

Keuze voor cultuurhistorische linten en versterking van de kernen.

Bij de bespreking van het bestemmingsplan Hoefweg 133,137-137 (Lidl) in de commissievergadering Ruimte op 18 januari j.l. is het alle politieke partijen duidelijk geworden dat de  aanvraag voor 53 meer parkeerplaatsen door Lidl in werkelijkheid gaat om een forse uitbreiding van het winkeloppervlakte.

De woordvoerder van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs, gaf in haar bijdrage aan dat de locatie waar de Lidl wil uitbreiden planologisch verkeerd is.

Verkiezingsbelofte aan de dorpskern Bleiswijk ingelost.

Leefbaar 3B maakt zich al jaren zorgen over de afnemende aantrekkelijkheid van de dorpskern Bleiswijk ten opzichte van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.

Opknappen Dorpsstraat Bleiswijk

Leefbaar 3B vindt dat de Dorpsstraat en omgeving in Bleiswijk goed moet worden opgeknapt.
Niet zoals eerder is gebeurd hier en daar wat lapwerk. Ook de directe omgeving moet bij de renovatie worden betrokken. Een kwaliteitsverbetering in vergelijking met een eerder plan is in de visie van Leefbaar3B op z’n plaats.