Kruisweg wordt lijdensweg . . .

Altijd een buurtschap, een Bleiswijkse enclave, buurt van “ons kent ons”, een mooi stukje landelijk gebied, iets wat vooral zoveel mogelijk intact moet blijven, zeker na alle verkeers veranderingen die de directe omgeving er niet mooier op hebben gemaakt en overgangsgebied naar de Rottezoom, een toekomstig recreatiegebied.

Kruisweg inspraak of misleiding

Het betrekken van burgers bij beslissingen van de overheden door inspraak, waarmee vervolgens weinig tot niets gedaan wordt, is een nieuwe manier om de burger monddood te maken. Door het feit dat er inspraak procedures zijn toegepast claimen de overheden vervolgens weloverwogen beslissingen te nemen omdat de burger gehoord is.