Don van Doorn wenst u namens Leefbaar 3B een goed 2019

Graag wens ik u allen namens Leefbaar 3B een heel goed en gezond 2019.

Eerst wil ik terugblikken op het afgelopen jaar 2018, waarin de verkiezing van de gemeenteraad plaats vond, maar daarna ook vooruitkijken.

Ons verkiezingsprogramma 2018 opent met de constatering dat “een meerderheid van de Nederlandse bevolking steeds minder vertrouwen heeft in de landelijke politiek en zich steeds vaker afzet tegen niet luisterende politici. Het lijkt er soms op dat landelijke politici de binding met de samenleving kwijt zijn geraakt, geen gevoel meer hebben voor wat er echt speelt in de leefomgeving.” In de loop van 2018 bleek bij voortduring dat dit nog altijd geen loze constatering is. Van de protestbeweging van de gele hesjes, die medio mei 2018 online het levenslicht zag en zich snel over vele landen heeft verspreid, tot verdeeldheid en soms absurde aannames over de financiering van maatregelen uit het klimaatakkoord. Uit alles blijkt dat de kloof er is en dat deze niet kleiner is geworden.

Toen op 22 maart 2018 na hard werken voor Leefbaar 3B een klinkende verkiezingswinst op de schermen verscheen, ontstond bij onze negenkoppige fractie direct het besef en het verantwoordelijkheidsgevoel dat Leefbaar 3B het vertrouwen en de opdracht heeft gekregen om die kloof in Lansingerland te dichten. Met die opdracht zullen we ook in 2019 dagelijks ons werk in de gemeenteraad van Lansingerland benaderen. Luisteren naar en in overleg gaan met inwoners, bedrijven, sport- en welzijnsorganisaties blijven wij doen. Wij zullen ons ook blijvend inzetten voor de bestaande uitstekende samenwerking met onze coalitiepartners en met de fracties die niet aan de coalitie deelnemen. Samenwerking staat hoog in ons vaandel. lees meer

Station Lansingerland-Zoetermeer gedeeltelijk open

Sinds zondag 9 december is het station Lansingerland-Zoetermeer bij de A12 gedeeltelijk open. Op dit moment stopt nu alleen de NS trein op het station. Overdag stopt bus 173 iets ten noorden van het nieuwe station op de Bleiswijkseweg. Vanaf 7 januari 2019 stopt bus 173 ook in de avond en op zondag en dan aan de zuidzijde bij de hoofdingang van het nieuwe station, zodat vanuit Bleiswijk het station dan goed bereikbaar is. Half mei is het station volledig afgebouwd en wordt het officieel geopend. Dan stopt ook de HTM RandstadRail lijn 4 op het station. Tegelijkertijd gaat ook bus 170 bij de zuidelijke hoofdingang van het station stoppen, zodat het station vanuit Berkel en Rodenrijs goed bereikbaar is. Uiteraard is dan het station ook op de fiets of met de auto goed bereikbaar en zijn er ruim voldoende parkeerplekken.

Renders © Arcadis / Team V Architectuur

Na 12,5 jaar is er weer een NS station in Lansingerland. Op 3 juni 2006 deed voor het laatst een NS trein station Rodenrijs aan.

De oude Hofpleinlijn werd daarna omgebouwd tot de nu zo succesvolle metro E-lijn. Nu dus weer een NS station terug in Lansingerland. Leefbaar 3B is er van overtuigd dat dit nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer een succesvol OV-knooppunt wordt.

APV 2019 besproken in raadscommissie

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Uit de regels van de APV blijkt vaak dat ergens een vergunning voor nodig is. Elk jaar wordt in de december vergadering van de gemeenteraad van Lansingerland de APV vastgesteld voor het komende jaar.

Dit jaar stelde het college de raad nauwelijks wijzigingen voor ten opzichte van de APV 2018. Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis gaf aan dat de essentie moet zijn: Minder regeldruk en meer service. Wat Leefbaar 3B betreft moet de APV in de praktijk worden uitgevoerd naar de geest van de verordening (wat willen we bereiken) en indien het echt niet anders kan, dan pas moet de APV worden uitgevoerd naar de letter van de wet.

Er ontstond behoorlijk wat discussie over artikel 2.48 dat gaat over ”hinderlijk alcoholgebruik”. Leefbaar 3B is van mening dat de titel van dit artikel gewijzigd moet worden naar “Hinderlijk gedrag als gevolg van het gebruik van alcohol en/of drugs”. Overigens is dit onderwerp één van de redenen waarom het agendapunt geen hamerstuk maar een bespreekstuk wordt in de raadsvergadering van 20 december. Leefbaar 3B is het met het CDA eens dat dit artikel beter omschreven moet worden in de APV, dan in het huidige voorstel. De discussie over dit onderwerp zal dus terug komen in laatste raadsvergadering van dit jaar.

Gewoon Doen!!

Leefbaar 3B kijkt zeer tevreden terug op de begrotingsbehandeling 2019 en de behandeling van het collegeprogramma “Lansingerland Doet ‘t.” Alle speerpunten uit het verkiezingsprogramma hebben in zowel de begroting als in het collegeprogramma een prominente plek gekregen. Leefbaar 3B lost daarmee direct al een belangrijk deel van haar verkiezingsbeloften in. Dit wil niet zeggen dat de fractie van Leefbaar 3B haar kritische bril heeft afgezet en rustig achterover gaat hangen. De uitvoering van alle plannen moeten nog plaatsvinden. Leefbaar 3B zal dit proces bijzonder scherp volgen.

Daarnaast komen er nog veel serieuze uitdagingen en kansen op onze gemeente af waarbij het van groot belang is dat Lansingerland zich goed positioneert. Simon Fortuyn, de wethouder namens Leefbaar 3B, speelt daarbij een prominente rol één die hem wel toevertrouwd is. lees meer

Geslaagde Veteranendag Lansingerland

Vrijdagmiddag was de jaarlijkse Veteranendag van Lansingerland. Het gemeentehuis stroomde weer vol met veteranen. De inmiddels hele oude Indië-veteranen, maar ook jonge veteranen, waarvan Lansingerland er heel wat heeft. De jonge veteranen komen veelal met partner en jonge kinderen naar deze inmiddels traditionele middag. Voor de kinderen was er dan ook een heel leuk programma.

De middag is geopend door burgemeester Pieter van de Stadt en er was muziek van een bigband. Ook was er een verhalenverteller, een tentoonstelling van oude militaire voertuigen en een demonstratie van de brandweer. Rond 18:00 uur was er voor alle aanwezigen de blauwe hap, een Indische rijsttafel. Na het diner dankte de heer Blekxtoon namens de veteranen de burgemeester en het gemeentebestuur voor de goede organisatie van deze Veteranendag.

Leefbaar 3B wil in dit verband Maria Stokvis hartelijk bedanken voor het organiseren en regelen van deze bijzondere dag.