Lijsttrekker Nederland Lokaal op bezoek in Lansingerland

Leefbaar3B03Donderdag 26 februari heeft de lijsttrekker van Nederland Lokaal, Hilbrand Nawijn, in het kader van de verkiezingscampagne en als toekomstig Statenlid van Zuid Holland zich laten informeren over de problemen van de bestaande en nog aan te leggen infrastructuur in en door Lansingerland. Het televisie programma “Vandaag de dag” van WNL was aanwezig en heeft opnamen gemaakt, die op vrijdag 27 februari in het ochtendprogramma van 7 tot 9 uur op NPO1 zijn uitgezonden.

Dichtbij de locatie waar de A13/A16 samen komt bij de N209 (aansluiting A13/A16 – Ankie Verbeek Ohrlaan) hebben wethouder Simon Fortuyn en Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk met een kaart het gehele tracé van de A13/A16 laten zien aan Hilbrand Nawijn en de milieu problemen, met name geluidtoename en verslechtering van de luchtkwaliteit, voor de inwoners aan hem uitgelegd. lees meer

Staatssecretaris mevrouw Mansveld bezoekt Lansingerland (HSL)

Op 9 december 2013 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M), mevrouw Mansveld, een bezoek gebracht aan Lansingerland om persoonlijk kennis te nemen van de geluidsproblematiek in deze gemeente en de pilotmaatregelen die op dit moment tegen de geluidsoverlast van de HSL worden genomen. Deze pilotmaatregelen komen voort uit de toezegging van de staatssecretaris en haar voorgangers om de HSL geluidsoverlast in Lansingerland terug te brengen naar 57dB(A).

Definitieve maatregelen

Wethouder Verkeer en Vervoer, Henk de Paepe (Leefbaar 3B), uitte zijn grote bezorgdheid aan de staatssecretaris dat het onderzoeken, aanbrengen en testen van de pilotmaatregelen al 2½ jaar duurt en dat het einde nog niet in zicht is. Hij drong er namens de gemeente op aan dat er nog voor de zomer van 2014 definitieve maatregelen in Lansingerland worden genomen.

Nieuwe concessie

De gemeente Lansingerland maakt zich eveneens zorgen dat de nieuwe concessieverlening niet alleen tot meer geluidsoverlast leidt, maar ook bij meer woningen. Henk de Paepe wees de staatssecretaris erop dat de maatregelen er voor moeten zorgen dat de geluidsnormen ook bij de nieuwe concessieverlening niet worden overschreden.

Tweede Kamer

Henk de Paepe vertelde de staatssecretaris verder dat de HSL-Zuid niet volgens het Tracébesluit is aangelegd en dat de geluidshinder hoger is dan voorzien. De bewoners spreken hem hier regelmatig op aan. Ook de Tweede Kamer erkent de problemen en heeft de wethouder al twee keer uitgenodigd om hen te informeren over de ernst van de geluidsproblematiek. Daarbij is een aantal leden van de vaste Kamercommissie van I&M in Lansingerland geweest om zich goed te laten informeren over de geluidsproblematiek van de HSL.

Presentatie Stichting Stop Geluidsoverlast HSL

Overkap in Lansingerland het HSL tracé met een staalconstructie, die aan de bovenkant gedeeltelijk open is, aan de zijkanten treinlawaai afdoende dempt, budgettair te overzien is, landschappelijk aantrekkelijk is en gefaseerd kan worden aangelegd. Dit voorstel heeft de stichting Stop Geluidsoverlast HSL op de bijeenkomst in het gemeentehuis overhandigd aan staatssecretaris Mansveld

Vernieuwend

De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL ontwikkelde in samenwerking met het Rotterdamse architectenbureau ONL [Oosterhuis_Lénárd] een initiatiefplan voor de aanleg van een open kapconstructie; een duurzame en innovatieve oplossing voor de geluidsproblematiek van de HSL in Lansingerland. Als eerste fase kan, over een lengte van 100 meter, als onderdeel van de nu lopende pilot, de constructie aangebracht worden. De geluidswerende effecten van deze constructie zijn dan direct te beoordelen. De kosten van deze proef bedragen € 1,08 miljoen. Bij gebleken geschiktheid is aanleg over een lengte van 5 kilometer mogelijk. Door de gedeeltelijk open constructie is de ‘kostbare’ tunnelwetgeving dan niet van toepassing.

Duurzaam

De stichting pleit al langer voor een structurele oplossing van de geluidsoverlast van de HSL. De in gang gezette pilot van de Rijksoverheid met enkele proefmaatregelen als absorberend materiaal in de verdiepte bak en raildempers, acht de stichting ‘lapmiddelen’ en onvoldoende effectief. Beter is een duurzame, structurele oplossing voor de komende eeuw zoals vandaag gepresenteerd. Het grote voordeel is, dat Lansingerland weer een aantrekkelijke plaats wordt om te wonen, te werken, en te recreëren, geeft de stichting aan.

Lawaai

Ook de nieuwe plannen van de NS, na het mislukken van de Fyra, zullen extra geluidsoverlast veroorzaken. Er komen meer, ten dele nog onbekende treintypen, die ook nog eens met hoge snelheden over het HSL-spoor gaan. Het nu ontwikkelde initiatiefplan maakt ook voor de toekomst een einde aan de voortdurende discussies onder deskundigen en bewoners over getallen, decibellen en overschrijdingen.

Marktpartijen

Het initiatiefplan is in samenwerking met de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, ontwikkeld door een aantal vooraanstaande marktpartijen. ONL is een internationaal gerenommeerd ontwerpbureau. Bij de totstandkoming van dit plan is voor het constructieve advies samengewerkt met Arcadis Nederland. Meijers Staalbouw heeft bijgedragen aan het plan van aanpak en de kostenraming.

Staatssecretaris Mansveld beloofde dit plan van de stichting te zullen bestuderen. Nu maar hopen dat dit plan van een halfopen overkapping kan leiden tot voldoende geluidsreductie. Pro-Rail gaf direct aan te twijfelen aan de meerwaarde van deze constructie ten opzichte van de huidige, voorgenomen maatregelen. Voorlopig moeten we er van uitgaan dat dit plan van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL een eerlijke kans krijgt op een gedegen en objectief onderzoek.

Geluidsmeting HSL

Woensdag 13 november zijn in verband met de pilotmaatregelen weer geluidmetingen gedaan naast de HSL.

2013-11-13 - Foto geluidmeting HSL 1

Stichting Stop Geluidsoverlast HSL wint publieksprijs Gouden Decibel Award

 De Gouden Decibel Award publieksprijs 2013 is gewonnen door de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Voormalig minister Ed Nijpels reikte de Award uit op 5 november 2013 in Nieuwegein tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit. Dit congres is het grootste evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in Nederland.

De award is een initiatief van de Stichting Innonoise en de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Hiermee wil de organisatie aandacht vragen voor alle vormen van inspanningen die worden geleverd om geluidshinder in Nederland terug te dringen. De stichting ontving de prijs voor de volhardende manier van actie voeren en wijze van publieke aandacht vragen voor het probleem van de geluidsoverlast van de HSL in Lansingerland. Dit heeft er toe geleid dat de verantwoordelijke organisaties concreet aan een substantiële vermindering van de overlast werken.

Voorzitter Loeky van der Horst is namens de stichting verheugd over de toekenning. De prijs ziet zij als een erkenning voor het vele werk dat de stichting verricht om tot een alles omvattende oplossing van de nu al enkele jaren durende HSL geluidsoverlast te komen. De stichting wordt bij haar acties geadviseerd door ir. Willem Bos, bekend van de “bosvariant”, het alternatieve tracé voor de HSL.

Leefbaar 3B feliciteert de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL met het winnen van deze voor Lansingerland belangrijke prijs.

www.stopherriehsl.nl

HSL – Krachtige taal van wethouder Henk de Paepe in Tweede Kamer

Donderdagmiddag heeft Leefbaar 3B wethouder Henk de Paepe tijdens een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie I&M (Infrastructuur & Milieu) harde taal laten horen over de lawaaioverlast, die een groot deel van de bewoners van Lansingerland al lange tijd heeft van de HSL-treinen, die tussen de woonwijken van Lansingerland rijden. “De bewoners zijn het spuugzat” sprak hij uit. Over nu tot 2022 gaan rijden met treinen, die niet geschikt zijn voor HSL-spoor en waarmee ongetwijfeld weer extra lawaai wordt veroorzaakt, gaf De Paepe in de Tweede Kamer aan: “Een stap te ver, wat nu over ons heen komt.”

De Paepe gaf aan dat er de afgelopen 2½ jaar geen enkele merkbare vermindering van geluid is geconstateerd en er geen duidelijkheid is over wanneer definitieve maatregelen aan HSL-spoor in Lansingerland worden genomen. Welke maatregelen aan de treinen worden genomen is al helemaal onduidelijk. Onze inwoners hebben lang genoeg in de herrie gezeten.

Dat de vertraging van de drie pilotonderzoeken van de geluidswerende beplating, de raildempers en de minischermen tussen de sporen weer vertraging hebben opgelopen is eigenlijk aan niemand meer uit te leggen.

Verschillende Kamerleden kennen inmiddels de situatie in Lansingerland heel goed. Leefbaar 3B heeft er vertrouwen in dat de Kamerfracties van het Kabinet eisen dat het ministerie van I&M zich houdt aan de afspraken:

  • De beloofde 57 dB(A) mag niet overschreden worden
  • De toegestane piekbelasting van 85 dB(A) mag niet opgehoogd worden
  • Inzet van gewone treinen op het HSL-spoor mag niet leiden tot weer meer geluidoverlast
  • De pilotmaatregelen moeten op korte termijn tot objectieve meetresultaten leiden