HSL – Krachtige taal van wethouder Henk de Paepe in Tweede Kamer

Donderdagmiddag heeft Leefbaar 3B wethouder Henk de Paepe tijdens een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie I&M (Infrastructuur & Milieu) harde taal laten horen over de lawaaioverlast, die een groot deel van de bewoners van Lansingerland al lange tijd heeft van de HSL-treinen, die tussen de woonwijken van Lansingerland rijden. “De bewoners zijn het spuugzat” sprak hij uit. Over nu tot 2022 gaan rijden met treinen, die niet geschikt zijn voor HSL-spoor en waarmee ongetwijfeld weer extra lawaai wordt veroorzaakt, gaf De Paepe in de Tweede Kamer aan: “Een stap te ver, wat nu over ons heen komt.”

De Paepe gaf aan dat er de afgelopen 2½ jaar geen enkele merkbare vermindering van geluid is geconstateerd en er geen duidelijkheid is over wanneer definitieve maatregelen aan HSL-spoor in Lansingerland worden genomen. Welke maatregelen aan de treinen worden genomen is al helemaal onduidelijk. Onze inwoners hebben lang genoeg in de herrie gezeten.

Dat de vertraging van de drie pilotonderzoeken van de geluidswerende beplating, de raildempers en de minischermen tussen de sporen weer vertraging hebben opgelopen is eigenlijk aan niemand meer uit te leggen.

Verschillende Kamerleden kennen inmiddels de situatie in Lansingerland heel goed. Leefbaar 3B heeft er vertrouwen in dat de Kamerfracties van het Kabinet eisen dat het ministerie van I&M zich houdt aan de afspraken:

  • De beloofde 57 dB(A) mag niet overschreden worden
  • De toegestane piekbelasting van 85 dB(A) mag niet opgehoogd worden
  • Inzet van gewone treinen op het HSL-spoor mag niet leiden tot weer meer geluidoverlast
  • De pilotmaatregelen moeten op korte termijn tot objectieve meetresultaten leiden

Reminder: HSL – Nominatie Gouden Decibel Award 2013

Even een reminder. Als u nog niet gestemd heeft. Doe dat dan alsnog. De laatste dag dat gestemd kan worden is 25 oktober 2013.

Om uw stem uit te brengen gaat u naar: www.goudendecibel.nl. Onder het kopje “inzendingen en genomineerden-stemmen” staan alle inzendingen en kan gestemd worden. Voor 26 oktober moeten alle stemmen zijn uitgebracht. Loeky van der Horst van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL rekent, net als bij voorgaande acties, op ieders steun! Advies van Leefbaar 3B: Ga voor de Gouden Decibel Award 2013 stemmen op Stichting Stop Geluidsoverlast HSL!!

Elektrisch autorijden in Lansingerland

Op verzoek van Leefbaar 3B raadslid Marjolein Gielis heeft de commissie Ruimte afgelopen week gediscussieerd over het elektrisch autorijden in Lansingerland. De discussie gaat in feite om het aantal oplaadpunten in het openbaar gebied en hoe zijn ze verdeeld. Wethouder De Weger heeft aangegeven nog dit jaar beleid voor te stellen betreffende de oplaadpalen in het openbaar gebied. In het verleden waren er subsidiemogelijkheden. Of die er nog zijn wil de commissie ook graag in de beleidsnotitie terugzien.

Voor inwoners moet in ieder geval, voor zij besluiten een elektrische auto kopen, duidelijk worden of zij nabij de eigen woning de accu’s van de auto kunnen opladen. Voor inwoners die een parkeerplaats op eigen terrein hebben, is er geen probleem. Zij kunnen dat zelf regelen.

MER en bestemmingsplanprocedure Oostland-Berkel

In de vergadering van de commissie Ruimte werd ter voorbereiding op de raadsvergadering van 31 januari 2013 gesproken over de MER (Milieu effect rapportage) in samenhang met de procedure bestemmingsplanprocedure Oostland-Berkel. Dit is het gebied begrenst door Noordeindseweg, Meerweg en de grens met Pijnacker.

Door Leefbaar3B woordvoerder Hans Dirkzwager is terecht gesteld dat het rapport van de firma Tauw onvolledig is. Hij mist de invloed op het milieu van de ontsluitingswegen Pastoor Verburghweg, Kleihoogt, Middelweg en Strikkade.

Subsidie voor privé-laadpalen elektrische auto’s

De stadsregio Rotterdam gaat volgend jaar subsidie geven aan inwoners die op hun eigen terrein een laadpaal willen plaatsen voor een elektrische auto. De subsidie bedraagt maximaal € 1000. Er is geld beschikbaar voor ongeveer 110 palen. Een subsidieregeling voor laadpalen op eigen terrein bestaat al in de gemeente Rotterdam. De nieuwe regeling geldt voor de andere veertien gemeenten van de stadsregio. De subsidie kan worden aangevraagd door particulieren, bedrijven en regiogemeenten.

De aanvrager moet een factuur van het laadpunt en het kentekenbewijs of leasecontract van de elektrische auto laten zien. Er is geen subsidie mogelijk wanneer de laadpaal wordt geleverd door de leverancier van de auto. Het aanvragen van een subsidie zal mogelijk zijn vanaf 1 januari 2013. De aanvragen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. In de gemeenterubriek in de Heraut zal waarschijnlijk vlak voor Kerst gepubliceerd worden hoe de aanvraag moet worden gedaan.