Infoavond WOZ en OZB – Dinsdag 26 maart om 20:00 uur

Dinsdagavond 26 maart 2013 van 20:00 tot 22:00 uur organiseert Leefbaar 3B in de Raadzaal van het gemeentehuis van Lansingerland een informatieavond over de WOZ (Waardering onroerende zaken) en de OZB (Onroerend zaak belasting).

Op de informatieavond wordt door Ivo Lechner van de Waarderingskamer, Robbert Verkuijlen van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de lokale NVM makelaar Rob van Dullink een presentatie gegeven. Na de presentaties is er gelegenheid vragen te stellen aan het panel dat bestaat uit Jan Gieskes van de Waarderingskamer, Robbert Verkuijlen van de VNG, NVM makelaar Rob van Dullink en Leefbaar 3B raadslid Henk Meester.

Alle inwoners van Lansingerland zijn van harte welkom. Leefbaar 3B wil graag weten op hoeveel mensen dinsdagavond 26 maart gerekend kan worden. Als u besluit bij de informatieavond aanwezig te zijn, kunt u zich uiterlijk maandag 25 maart 2013 via voorzitter@leefbaar3b.nl of per telefoon 06 14 789 383 aanmelden.

Leefbaar 3B organiseert voor alle inwoners infoavond over WOZ en OZB

Dinsdagavond 26 maart 2013 van 20:00 tot 22:00 uur organiseert Leefbaar 3B in de Raadzaal van het gemeentehuis van Lansingerland een informatieavond over de WOZ (Waardering onroerende zaken) en de OZB (Onroerend zaak belasting).

Elk jaar weer zijn bij veel inwoners in Lansingerland heel wat vragen over de waardering van de woning en de belastingheffing hierover door de gemeente.

Op de informatieavond wordt door Ivo Lechner van de Waarderingskamer, Robbert Verkuijlen van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de lokale NVM makelaar Rob van Dullink een presentatie gegeven. Na de presentaties is er gelegenheid vragen te stellen aan het panel dat bestaat uit Jan Gieskes van de Waarderingskamer, Robbert Verkuijlen van de VNG, NVM makelaar Rob van Dullink en Leefbaar 3B raadslid Henk Meester.

De bedoeling van de avond is meer inzicht te geven in deze complexe materie. Alle inwoners van Lansingerland zijn van harte welkom. Leefbaar 3B wil graag weten op hoeveel mensen dinsdagavond 26 maart gerekend kan worden. Als u besluit bij de informatieavond aanwezig te zijn, kunt u zich uiterlijk maandag 25 maart 2013 via voorzitter@leefbaar3b.nl of per telefoon 06 14 789 383 aanmelden.

Betalingstermijnen gemeentelijke belastingen blijven ongewijzigd

In de raadsvergadering van 20 december lag een voorstel voor de belastingverordeningen 2013, waarin de termijnen van betaling gewijzigd zijn. De vermoedelijke reden was de uitbesteding van de belastinginning naar SVHW, maar bij navraag bleek dat er geen dwingende reden voor was. Namens Leefbaar 3B heeft Henk Meester een amendement ingediend om de betalingstermijnen niet te wijzigen. Het amendement is met ruime meerderheid aangenomen.

We noemen twee nadelen van de voorgestelde wijziging van termijnen. Iemand die geen incassomachtiging afgeeft moet het hele bedrag in keer betalen, weliswaar op het moment dat in het verleden de tweede termijn verviel, maar velen vinden het onaangenaam als er een groot bedrag ineens betaald moet worden. Van opzij leggen komt dikwijls niets terecht. Het voordeeltje voor de burger dat betaling bij incassomachtiging van acht naar tien termijnen zou gaan, weegt daar ons inziens niet tegenop.

Het tweede nadeel zou het renteverlies voor de gemeente zijn. Weliswaar is dat met de lage rentestand nu niet van groot belang, maar als de rente gaat stijgen kan het totaalbedrag nog behoorlijk oplopen. Leefbaar 3B vindt dat de gemeente op de kleintjes moet letten.

De kwijtscheldingsregeling voor inwoners die een inkomen hebben op het niveau van het sociaal minimum blijft uiteraard van kracht.