Start aanbesteding verwerkingscontract voor huishoudelijk afval.

Gezien het feit dat de gemeente er aanvankelijk vanuit ging dat het contract voor de afvalverwerking zou aflopen op 1 januari 2015 en dat nu een half jaar eerder blijkt te zijn, wordt het tijdspad voor aanbesteding wat krap. We moeten immers een jaar van te voren het huidige contract opzeggen.
Ofwel NU ongeveer…
Ons tweede punt van zorg op dit raadsvoorstel is de contractsduur zoals die wordt voorgesteld bij punt 6c in het procedureel/contractueel gedeelte. Bij ons huidige contract met Irado hebben we ons flink in de vingers gesneden. De wereld verandert snel. Zeker op het gebied van milieu en afvalverwerking. Daarom hebben wij het college gevraagd om te onderzoeken wat het prijsverschil is tussen een contract voor 3 of 4 jaar en een contract voor 6,5 jaar. Want ook in een jaar of 4 kan er zo veel veranderen dat we die afweging niet over het hoofd moeten zien.

Daarbij zou een nóg kortere contractsduur de kwaliteit van dienstverlening wel eens ten goede kunnen komen: de verwerker moet immers in een relatief korte periode bewijzen dat hij een verlenging van het contract waard is en moet dus optimaal efficiënt opereren, waardoor een eventueel prijsverschil ruimschoots gecompenseerd kan worden.
Dit onderwerp komt terug in de komende raadsvergadering.

Initiatiefvoorstel Leefbaar 3B ” afval scheiden loont”.

In algemene zin is de beleving  van afval negatief. Afval stinkt, afval is vies en afval is lastig. Toch moeten we er iets mee, want afval is één van de grootste problemen waar we in de toekomst mee te maken krijgen. In Lansingerland wordt ongeveer 40% van ons restafval gescheiden ingezameld. Staatssecretaris Atsma wil binnen 2 jaar naar een percentage van 65% per gemeente. Er moet dus nog heel wat gebeuren. Die extra 25% bereiken we niet door meer kliko´s, andere kliko´s of meer van dat wat we nu al doen. Die extra 25% kunnen we uitsluitend bereiken door het genereren van gedragsverandering.

Daar gaat het initiatiefvoorstel over dat Leefbaar 3B heeft  ingediend over het beter scheiden van afval.

PRIMEUR VOOR LEEFBAAR 3B….

De mogelijkheid bestaat al lang maar tot dusverre werd er door raadsleden slechts 1x gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van voorstellen. Marjolein Gielis zorgde voor een primeur in haar eigen fractie Leefbaar 3B door tijdens de raadsvergadering een uitgewerkt voorstel over een andere vorm van scheiding van afval aan de gemeenteraad voor te leggen. Andere fracties reageerden positief en het voorstel zal nu in de raadscommissie nader worden besproken.

Leefbaar 3B doet mee aan Landelijke Opschoondag

De Landelijke Opschoondagen zijn bedoeld om Nederland van het zwerfafval af te helpen.

Tijdens opschoondag afgelopen zaterdag 10 maart stak Leefbaar 3B de handen uit de mouwen om het rondslingerend zwerfvuil in Lansingerland op te ruimen. Leefbaar 3B gemeenteraadslidMarjolein Gielistoog, voorzien van knijper en vuilniszak, op pad en oogstte maar liefst twee volle zakken vuil in anderhalf uur. Vooral veel blikjes en lege chipszakjes, maar ook een setje automatten, twee verschillende handschoenen en een fietsbel waren haar buit.

Het zwerfafval is een groot probleem aan het worden. Veel mensen ondervinden er hinder van. Het geeft een smerig en slordig gezicht, vervuilt de openbare omgeving, vormt soms een gevaar voor dieren en het kost heel veel geld om het allemaal weer regelmatig op te ruimen.

Natuurlijk werkt zo’n opschoondag stimulerend, maar het geeft geen structurele oplossing. Daar is gedragsverandering voor nodig. Dat is één van de redenen waarom Leefbaar 3B binnenkort met een initiatiefvoorstel komt over afvalverwerking en het stimuleren van afvalscheiding.

Tweede huisvuilcontainer blijft gratis

Op initiatief van Leefbaar 3B raadslid Marjolein Gielis is door het indienen van een wijzigingsvoorstel voorkomen dat een kleine groep inwoners van Lansingerland € 65 per jaar extra moet betalen voor een tweede huisvuilcontainer. Het voorstel is mede ondersteund door de coalitiepartners van de VVD en PvdA.