Irado blijft € 100 per jaar te duur

Op 4 november 2010 is er door de raad een motie aangenomen over het huidige contract met Irado (ophaler van ons huisvuil).

Die motie bestond uit twee delen:

  1. Verlaging van tarieven (Inwoners van Lansingerland zijn per jaar € 100 meer kwijt dan het landelijk gemiddelde);
  2. Verbeteren van kwaliteit en dienstverlening door Irado.

Dit onderwerp was donderdag 6 oktober j.l. onderwerp van gesprek in de commissie Algemeen bestuur.

Voor wat betreft het tweede deel van de motie zijn onlangs afspraken met Irado gemaakt en Leefbaar 3B hoopt dat de dienstverlening op korte termijn ook daadwerkelijk verbeterd wordt.

Wat de te hoge tarieven betreft is het Leefbaar 3B woordvoerster Marjolein Gielis duidelijk dat er tot einde van de huidige contracttermijn met Irado (2015) niet zonder nare consequenties aan de tarieven gesleuteld kan worden. Het verlagen van de tarieven ligt wat ingewikkelder omdat daar veel juridische consequenties aan verbonden zijn.