Inwoners Lansingerland praten mee over Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B

Afgelopen woensdag hebben inwoners van Lansingerland in het gemeentehuis hun mening kunnen geven over het voorgestelde Verkiezingsprogramma 2018-2022 van Leefbaar 3B.  Zij hebben tijdens de bijeenkomst en via mail wijzigingsvoorstellen gedaan.

Het verkiezingsprogramma heeft de voor Leefbaar 3B bekende naam “Samen maken we het Leefbaar” met daar aan toegevoegd “Betrouwbaar Betrokken Bereikbaar.”

De door het bestuur van Leefbaar 3B ingestelde schrijversgroep, die de afgelopen twee maanden het concept verkiezingsprogramma heeft opgesteld, is nu de wijzigingsvoorstellen aan het verwerken in een nieuwe versie van het programma. Het verkiezingsprogramma wordt dit najaar in de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B vastgesteld.

De lijsttrekker van Leefbaar 3B is wethouder Simon Fortuyn. Hij heeft in de Ledenvergadering van afgelopen september de benoeming tot lijsttrekker aanvaard. In de Algemene Ledenvergadering van 13 december wordt de gehele kieslijst vastgesteld en dan is bekend welke kandidaten voor Leefbaar 3B op welke plaats op de kieslijst staan.

Praat mee over Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B

Inwoners van Lansingerland kunnen samen met leden van Leefbaar 3B woensdagavond 18 oktober 2017 meepraten over het ontwerp verkiezingsprogramma.

Bestuur en fractie van Leefbaar 3B vinden het belangrijk, voordat het verkiezingsprogramma door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld, inwoners van Lansingerland in de gelegenheid te stellen om te reageren of mogelijk wijzigingen voor te stellen van het ontwerp verkiezingsprogramma. lees meer

Verkiezingsprogramma 2018-2022 Leefbaar 3B

De afgelopen zeven weken heeft een schrijvergroep bestaande uit raadsleden, bestuursleden en leden van Leefbaar 3B het concept Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B 2018-2022 geschreven.

Op 6 september vindt een terugkoppeling plaats aan de inwoners van Lansingerland die in het voorjaar bouwstenen hebben aangeleverd voor het verkiezingsprogramma.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B op 4 september zal Jan Pieter Blonk aangeven hoe dit concept verkiezingsprogramma tot stand is gekomen.

Het verkiezingsprogramma zal in de loop van dit najaar definitief worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B: “Denkt u met ons mee?”

In maart 2018 worden in Nederland de gemeenteraadsverkiezing gehouden. Leefbaar 3B is van start gegaan met de voorbereidingen van het verkiezingsprogramma. Graag wil Leefbaar 3B input van de inwoners van Lansingerland en nodigt hen dan ook graag uit om mee te denken.

Al de ideeën om onze gemeente Lansingerland mooier, gezelliger, prettiger, veiliger, schoner en gemakkelijker te maken zijn van harte welkom. Leefbaar 3B wil niet alleen van u weten wat er behouden moet blijven of wat beter kan in onze gemeente, maar ook willen ook graag van u horen wat wel een onsje minder kan. We kunnen het gemeentelijke budget immers maar één keer uitgeven. lees meer

Uitvoering verkiezingsprogramma Leefbaar 3B ligt op koers

leefbaar3b_opkoersAfgelopen dinsdag, de raadscommissie Algemeen bestuur vergaderde over de begroting 2017, waren er nog wij 512 dagen te gaan voor de verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart 2018. Een goed moment om ook de voortgang van de uitvoering van het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B te toetsen. Overall gezien liggen wij op koers gaf Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer aan.

  • Er is financieel herstel en er kan voorzichtig gedacht gaan worden aan lastenverlaging voor de inwoners;
  • Inwoners worden actief en serieuzer betrokken bij beleid en uitvoering;
  • Kwaliteit van wonen, leven en werken scoort in een onafhankelijk onderzoek een 7.7;
  • Geluidsdossiers (vliegveld, A13/A16 en HSL) zijn, binnen de mogelijkheden, in het belang van Lansingerland voortvarend opgepakt;
  • Leefbaar 3B heeft veiligheid verder op de kaart gezet;
  • Oudere en gehandicapte inwoners, kinderen die jeugdzorg nodig hebben en inwoners zonder een baan krijgen de zorg die ze nodig hebben.

Het is zaak om deze koers vast te houden en verder door te ontwikkelen. Immers, de samenleving blijft veranderen en vraagt om een constant meebewegen. Tijdens de commissie vergadering bracht Wouter Hoppenbrouwer de volgende onderwerpen aan de orde. lees meer