Uitvoering verkiezingsprogramma Leefbaar 3B ligt op koers

leefbaar3b_opkoersAfgelopen dinsdag, de raadscommissie Algemeen bestuur vergaderde over de begroting 2017, waren er nog wij 512 dagen te gaan voor de verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart 2018. Een goed moment om ook de voortgang van de uitvoering van het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B te toetsen. Overall gezien liggen wij op koers gaf Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer aan.

  • Er is financieel herstel en er kan voorzichtig gedacht gaan worden aan lastenverlaging voor de inwoners;
  • Inwoners worden actief en serieuzer betrokken bij beleid en uitvoering;
  • Kwaliteit van wonen, leven en werken scoort in een onafhankelijk onderzoek een 7.7;
  • Geluidsdossiers (vliegveld, A13/A16 en HSL) zijn, binnen de mogelijkheden, in het belang van Lansingerland voortvarend opgepakt;
  • Leefbaar 3B heeft veiligheid verder op de kaart gezet;
  • Oudere en gehandicapte inwoners, kinderen die jeugdzorg nodig hebben en inwoners zonder een baan krijgen de zorg die ze nodig hebben.

Het is zaak om deze koers vast te houden en verder door te ontwikkelen. Immers, de samenleving blijft veranderen en vraagt om een constant meebewegen. Tijdens de commissie vergadering bracht Wouter Hoppenbrouwer de volgende onderwerpen aan de orde. lees meer

Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B 2014-2018

In de algemene ledenvergadering van 12 december 2013 is na een intensieve voorbereiding, waarbij een groot aantal leden betrokken is geweest, het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B voor de raadsperiode 2014 – 2018 vastgesteld.

Op deze site kunt u onder de button “Raadsverkiezing 2014” het Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B 2014-2018 lezen.

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Leefbaar 3B

Zaterdagmorgen 23 november is een grote groep leden bijeen geweest om het laatste concept van het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B uitgebreid te bespreken.

De schrijversgroep gaat nu aan de slag om de laatste wijzigingsvoorstellen van de leden te verwerken, zodat het verkiezingsprogramma op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2013 kan worden vastgesteld. Tijdens deze ALV zal ook de volledige kieslijst van Leefbaar 3B worden vastgesteld. De Leefbaar 3B lijsttrekker is Wouter Hoppenbrouwer. Hij is in de ALV van september 2013 gekozen.

Raadsleden en kandidaat-raadsleden bespreken verkiezingsprogramma Leefbaar 3B

Alle leden van Leefbaar 3B, die zich hebben aangemeld als kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben zich afgelopen zaterdag, samen met de zittende fractieleden en enkele belangstellende leden, bezig gehouden met het bespreken van het eerste concept verkiezingsprogramma.

Aan het slot van een geanimeerde, levendige discussie werd besloten om op zaterdag 23 november 2013 bijeen te komen en om dan met andere belangstellenden, zowel leden als niet leden het definitieve concept programma te behandelen. Daarna wordt het concept verkiezingsprogramma aangeboden aan het bestuur van Leefbaar 3B en zal op 12 december 2013 in de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B definitief worden vastgesteld.