Beeldvormende infoavond vliegveld

Verkenner Joost Schrijnen en de directeur vliegveld Rotterdam The Hague Airport Ron Louwerse hebben in de raadszaal naar aanleiding van het Advies Draagvlak Luchthavenbesluit veel vragen beantwoord van raadsleden van Lansingerland en bewoners van Lansingerland en Rotterdam Schiebroek/Hillegersberg. De link naar het advies van Joost Schrijnen is:

Advies over draagvlak Luchthavenbesluit

Schrijnen heeft in zijn advies aangegeven dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van de geluidsruimte van het vliegveld. Wel gaf hij aan dat als de politie- en de traumahelikopter naar het havengebied ten zuiden van de Nieuwe Waterweg worden verplaats er ongeveer 25% geluidsruimte vrijkomt voor commerciële vluchten. Dat komt overeen met 4 à 5000 commerciële lijnvluchten. De ook aanwezige bewonersvertegenwoordiger Thea van de Coevering, de BTV (Bewoners tegen vliegtuigoverlast) en de Milieufederatie Zuid-Holland hebben vraagtekens gezet bij de 4 à 5000 extra lijnvluchten. Zij berekenen dat het om 6 à 7000 vliegbewegingen gaat. Dat wordt nog even uitzoeken wat juist is. lees meer

Stem op deze site voor of tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport

RTHA_Extravluchten150Leefbaar 3B is een peiling gestart over de vraag of vanaf vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) het aantal vluchten wel of niet mag worden uitgebreid. Rechts op de homepage van deze site kan de poll worden ingevuld.

Commerciële vluchten

Onder aanvoering van de nieuwe directeur, Ron Louwerse, is het vliegveld een procedure gestart om het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport te vergroten. Graag wil de luchthaven het aantal vluchten van nu 21.684 starts en landingen verhogen naar 38.580. Het huidige aantal van 1,69 miljoen passagiers per jaar wordt daarmee verhoogd naar 2,94 miljoen per jaar. Dat betekent dat dagelijks tussen 07:00 en 23:00 uur het aantal van nu gemiddeld 3,7 starts/landingen per uur omhoog gaat naar 6,6 starts/landingen per uur, met in de pieken (07:00-08:30 uur/22:00-23:00 uur) van 8,1 starts/landingen per uur naar 15. lees meer

Vliegveld heeft ambitie om 2x zo groot te worden

Rotterdam-ZestienhoveIn de raadszaal van Lansingerland heeft de nieuwe directeur van Rotterdam The Hague Airport, Ron Louwerse, een zeer ambitieus plan neergelegd. Snoeihard is duidelijk geworden dat de uitbreidingsambitie van het vliegveld voor onze gemeente verstrekkende gevolgen heeft. Op nagenoeg de gehele locatie Wilderszijde is geen woningbouw mogelijk en een forse toename van het aantal bestaande woningen dat enorm veel hinder of meer overlast gaat ondervinden als de wens van Louwerse waarheid wordt. Leefbaar 3B betwijfelt of de balans van het algemeen belang tussen de fors toenemende overlast voor onze inwoners ten gevolge van de uitbreidingsambitie van het vliegveld opweegt tegen de hogere werkgelegenheid en de economische groeipotentie. Wij denken van niet.

In het Coalitieakkoord Lansingerland van mei 2014 staat: “De geluidscontouren en geluidslimieten van het vliegveld mogen niet worden opgerekt. Aan de uitbreiding van het huidige nachtregime wordt niet meegewerkt. In bestuurlijke overleggen zal het college met kracht deze standpunten uitdragen.” Dit staat en blijft voor Leefbaar 3B staan als een huis.

Nu komt het er op aan en is het van belang dat samenwerking met andere gemeenten en de provincie geïntensiveerd wordt om verdubbeling van het aantal vluchten te voorkomen.

Noodlandingen op Rotterdam The Hague Airport

Op 1 september 2015 heeft op Rotterdam The Hague Airport een vliegtuig een noodlanding gemaakt. Het ging hier gaan om een privétoestel dat tijdens de landing een zogeheten buikschuiver maakte en waarbij de twee inzittenden ongedeerd bleven. Op de luchthaven werd groot alarm geslagen.

Nog een incident deed zich voor op 30 september 2015, waarbij een passagiersvliegtuig naast de baan is geraakt. Het toestel van de maatschappij Loganair/Flybe kreeg direct na de start vanaf Rotterdam voor een vlucht naar Aberdeen hydraulische problemen en moest terugkeren. Dit vliegtuig met achttien mensen aan boord vloog daarop enkele rondjes boven de regio, totdat alles op de luchthaven in gereedheid was gebracht. Brandweer en ambulances stonden uit voorzorg langs de baan. Het toestel kwam gelukkig normaal tot stilstand op de baan. lees meer

Raad op bezoek bij het vliegveld Rotterdam The Hague Airport

DSC_0024_6970DSC_0024De raad van Lansingerland is vrijdagochtend op bezoek geweest bij vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Directeur Roland Wondolleck ontving de raadsleden, burgemeester Coos Rijsdijk en de griffie van de raad met een vlammende en inspirerend betoog. Dat kan je niet anders verwachten van de voormalige piloot die al 30 jaar de directeur is, zeg maar de stuurknuppel van het vliegveld in handen heeft.

lees meer