Eerst onderzoek alvorens traumahelikopter verdwijnt van vliegveld

De raad van Lansingerland gaat instemmen met het advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). De wethouders verkeer van Rotterdam, Schiedam, Lansingerland en de gedeputeerde luchtvaart van de provincie Zuid-Holland adviseren de staatssecretaris de huidige geluidsruimte van het vliegveld niet verder uit te breiden en de effecten van het uitplaatsen van de traumahelikopter eerst te goed onderzoeken. In het advies van de bestuurders van de drie gemeenten en de provincie wordt ook voorgesteld het aantal nachtvluchten te maximeren op 650 en extra handhavingspunten betreffende geluid toe te voegen.

Het advies om de geluidsruimte niet uit te breiden komt overeen met wat in het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B staat: “Leefbaar 3B verzet zicht tegen iedere verdere geluidsuitbreiding van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport.” lees meer

Geen geluidsuitbreiding vliegveld

In het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B staat: “Leefbaar 3B verzet zicht tegen iedere verdere geluidsuitbreiding van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport.” In het advies van verkenner Joost Schrijnen wordt dat ook gezegd. Hij geeft aan: “De kern van mijn advies is dat ik draagvlak zie voor het versterken van het zakelijk profiel van de luchthaven binnen de huidige vergunde milieuruimte.” Met andere woorden geen verdere geluidsuitbreiding van het vliegveld.

Toch manifesteert zich een dilemma

Heli’s uitplaatsen en vervangen door verkeersvliegtuigen geeft verplaatsing van verspreide geluidshinder naar meer geconcentreerd aan de koppen van de baan in Lansingerland en Schiedam. De totale geluidsruimte blijft hetzelfde, maar wordt anders verdeeld over de omwonenden rond het vliegveld. Die andere verdeling lijkt, wat betreft geluidshinder, erg ongunstig voor heel veel bewoners in Lansingerland (met name Bergschenhoek) en Schiedam. Je kunt je dus de vraag stellen, misschien is het verstandiger om de trauma- en politiehelikopter niet uit te plaatsen. lees meer

Beeldvormende infoavond vliegveld

Verkenner Joost Schrijnen en de directeur vliegveld Rotterdam The Hague Airport Ron Louwerse hebben in de raadszaal naar aanleiding van het Advies Draagvlak Luchthavenbesluit veel vragen beantwoord van raadsleden van Lansingerland en bewoners van Lansingerland en Rotterdam Schiebroek/Hillegersberg. De link naar het advies van Joost Schrijnen is:

Advies over draagvlak Luchthavenbesluit

Schrijnen heeft in zijn advies aangegeven dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van de geluidsruimte van het vliegveld. Wel gaf hij aan dat als de politie- en de traumahelikopter naar het havengebied ten zuiden van de Nieuwe Waterweg worden verplaats er ongeveer 25% geluidsruimte vrijkomt voor commerciële vluchten. Dat komt overeen met 4 à 5000 commerciële lijnvluchten. De ook aanwezige bewonersvertegenwoordiger Thea van de Coevering, de BTV (Bewoners tegen vliegtuigoverlast) en de Milieufederatie Zuid-Holland hebben vraagtekens gezet bij de 4 à 5000 extra lijnvluchten. Zij berekenen dat het om 6 à 7000 vliegbewegingen gaat. Dat wordt nog even uitzoeken wat juist is. lees meer

Geen draagvlak voor groei Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Verkenner Joost Schrijnen geeft aan dat er geen draagvlak is voor groei van de luchthaven buiten de bestaande geluidsruimte. De optimalisatie van het gebruik van de luchthaven moet volgens de verkenner gezocht worden binnen de bestaande geluidsruimte.

Hij heeft hiervoor een aantal opties geformuleerd, die het vliegveld en de regio kunnen gebruiken om een proces op te starten waarbinnen Rotterdam The Hague Airport zich verder kan ontwikkelen. Met name de volgende mogelijkheden bieden een interessant perspectief voor het vervolgproces:

  • De verkenner adviseert om het nemen van een luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport te koppelen aan een regionaal besluit over een nieuwe helikopterhaven. Het maatschappelijke helikopterverkeer (dat 25% van de geluidruimte gebruikt), zoals de traumaheli, zou dan op een andere locatie dan Rotterdam The Hague Airport moeten worden afgewikkeld. ln de tussentijd kan de directie van vliegveld voortvarend werken aan het verkennen van mogelijkheden en het maken van afspraken over het vergroten van het aantal zakelijke bestemmingen. lees meer

Stem op deze site voor of tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport

RTHA_Extravluchten150Leefbaar 3B is een peiling gestart over de vraag of vanaf vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) het aantal vluchten wel of niet mag worden uitgebreid. Rechts op de homepage van deze site kan de poll worden ingevuld.

Commerciële vluchten

Onder aanvoering van de nieuwe directeur, Ron Louwerse, is het vliegveld een procedure gestart om het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport te vergroten. Graag wil de luchthaven het aantal vluchten van nu 21.684 starts en landingen verhogen naar 38.580. Het huidige aantal van 1,69 miljoen passagiers per jaar wordt daarmee verhoogd naar 2,94 miljoen per jaar. Dat betekent dat dagelijks tussen 07:00 en 23:00 uur het aantal van nu gemiddeld 3,7 starts/landingen per uur omhoog gaat naar 6,6 starts/landingen per uur, met in de pieken (07:00-08:30 uur/22:00-23:00 uur) van 8,1 starts/landingen per uur naar 15. lees meer