Stem op deze site voor of tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport

Leefbaar 3B is een peiling gestart over de vraag of vanaf vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) het aantal vluchten wel of niet mag worden uitgebreid. Rechts op de homepage van deze site kan de poll worden ingevuld.

Commerciële vluchten

Onder aanvoering van de nieuwe directeur, Ron Louwerse, is het vliegveld een procedure gestart om het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport te vergroten. Graag wil de luchthaven het aantal vluchten van nu 21.684 starts en landingen verhogen naar 38.580. Het huidige aantal van 1,69 miljoen passagiers per jaar wordt daarmee verhoogd naar 2,94 miljoen per jaar. Dat betekent dat dagelijks tussen 07:00 en 23:00 uur het aantal van nu gemiddeld 3,7 starts/landingen per uur omhoog gaat naar 6,6 starts/landingen per uur, met in de pieken (07:00-08:30 uur/22:00-23:00 uur) van 8,1 starts/landingen per uur naar 15. lees meer

Vliegveld heeft ambitie om 2x zo groot te worden

Rotterdam-ZestienhoveIn de raadszaal van Lansingerland heeft de nieuwe directeur van Rotterdam The Hague Airport, Ron Louwerse, een zeer ambitieus plan neergelegd. Snoeihard is duidelijk geworden dat de uitbreidingsambitie van het vliegveld voor onze gemeente verstrekkende gevolgen heeft. Op nagenoeg de gehele locatie Wilderszijde is geen woningbouw mogelijk en een forse toename van het aantal bestaande woningen dat enorm veel hinder of meer overlast gaat ondervinden als de wens van Louwerse waarheid wordt. Leefbaar 3B betwijfelt of de balans van het algemeen belang tussen de fors toenemende overlast voor onze inwoners ten gevolge van de uitbreidingsambitie van het vliegveld opweegt tegen de hogere werkgelegenheid en de economische groeipotentie. Wij denken van niet.

In het Coalitieakkoord Lansingerland van mei 2014 staat: “De geluidscontouren en geluidslimieten van het vliegveld mogen niet worden opgerekt. Aan de uitbreiding van het huidige nachtregime wordt niet meegewerkt. In bestuurlijke overleggen zal het college met kracht deze standpunten uitdragen.” Dit staat en blijft voor Leefbaar 3B staan als een huis.

Nu komt het er op aan en is het van belang dat samenwerking met andere gemeenten en de provincie geïntensiveerd wordt om verdubbeling van het aantal vluchten te voorkomen.

Leefbaar 3B onaangenaam verrast door uitspraken directeur Rotterdam The Hague Airport

Stop-RTHAIn het AD van donderdag 4 maart 2016 laat de pas aangetreden directeur van Rotterdam The Haghe Airport, Ron Louwerse, de inwoners van Lansingerland in verwarring achter. Enerzijds wil de directeur open, transparant en eerlijk in gesprek over de geluidsoverlast en anderzijds staat zijn koers vast. Rotterdam The Hague Airport moet uitbreiden en de extra geluidsoverlast van inwoners van Lansingerland, Hillegersberg/Schiebroek en Schiedam weegt niet op tegen de economische voordelen.

Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer van Leefbaar 3B vindt deze uitspraak een slechte start om te komen tot samenwerking. Zoals bekend zal Leefbaar 3B zich blijven verzetten tegen verdere geluidsoverlast van het vliegveld.